sloup Nejsvětější Trojice s Pannou Marií

Maria Ratschitz, Radcizc, Reczic, Ráč