Graficke pismenko Morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojicí pochází z roku 1715. Jeho autorem je snad Kryštof Kimmel. Vrcholu sloupu dominuje Bůh Otec s tiárou na hlavě, který sedí na oblaku. V rukou drží kříž s ukřižovaným Ježíšem a u nohou má letící holubici.

 
Graficke pismenko Sloup byl postaven na památku obětí moru, který bruntálsko zasáhl v roce 1714.

Text: popis
10.1. 2009 - Pavel Vítek – zdroj: Bruntál - významné památky, vydalo Město Bruntál, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu, 2006.