Graficke pismenko Podorlický skanzen Krňovice je jediné muzeum tohoto typu v Královéhradeckém kraji. Soustřeďuje architektonické a technické památky regionu Královéhradecka, podhůří Orlických hor a Podkrkonoší.

 
Graficke pismenko Objekty jsou přenášené z původních lokalit, kde jim hrozil zánik, ale vznikají i rekonstrukce nedochovaných staveb (dle původní dokumentace, historického zaměření či fotodokumentace apod.). Návštěvníkům se tak nabízí srovnání historických staveb po staletích užívání a staveb tak, jak vypadaly v době svého vzniku. Používané stavební materiály jsou typické pro regionální stavitelství – dřevo, opuka a cihly v nejrůznějších kombinacích. Dřevo se používalo nejen pro výstavbu roubených domů, ale bylo i základním stavebním materiálem pro konstrukci stodol, krovů i celých technologických zařízení (například mlýny, pily apod.). Opuka byla po staletí typickým regionálním stavebním materiálem pro zdění. Je v  okolí hojně rozšířená – opukové stavby, ploty a zídky lze vidět v okolí dodnes.
 
Graficke pismenko Nechybějí ukázky dobových řemesel, strojů a pracovních nástrojů potřebných k životu předešlých generací. Příkladem může být funkční žentour, stabilní benzínové a elektrické motory a mnoho dalších zemědělských strojů. V areálu jsou kolem vznikajících staveb vysazovány sady a zahrady z původních odrůd ovocných dřevin – zejména jabloní, hrušní, švestek a dalších druhů.
 
Graficke pismenko Realizace je dílem nadšenců a fandů, kteří do projektu investují svůj volný čas a elán. První záměry vzniku skanzenu pocházejí z roku 1998, ale až v roce 2002 bylo vydáno stavební povolení a mohla začít výstavba, která je od počátku veřejná a zájemci si mohli prohlédnout již rozestavěné stavby i vznikající expozice.
 
Graficke pismenko Stavby ve skanzenu * 2002 – zvonička z Orlických hor * 2002 – roubená stodola z Ledců (depozitář) * 2002 – demontáž mlýna z Bělče nad Orlicí čp. 30 * 2003 – polabský statek (správní objekt skanzenu) * 2003–2004 – transfer špýcharu ze Semechnic (expozice) * 2004 – stodola z Klášterce nad Orlicí (restaurátorská dílna a zázemí skanzenu) * 2005–2006 – kočárovna (expozice) * 2006–2008 – hospoda "Na špici" – rekonstrukce stavby (ekocentrum ČSOP) * 2006–2010 – transfer školy ze Všestar (expozice) * 2007 – rekonstrukce sušárny ze Semechnic (expozice) * 2007 – transfer špýcharu z Prasku (expozice) * 2008 – rekonstrukce kapličky z Humburk * 2009–2010 – rekonstrukce kovárny (expozice) * 2009 – 2011 výstavba roubeného vodního mlýna Běleč n. Orlicí čp. 30 * 2010 – stavba roubené stodoly
 
Graficke pismenko CO SE BUDE DÍT VE SKANZENU V ROCE 2012
 
Graficke pismenko Roubený vodní mlýn Běleč nad Orlicí čp. 30
 
Graficke pismenko V roce 2009 se podařilo získat stavební povolení na obnovu památkově chráněného roubeného vodního mlýna z Bělče nad Orlicí čp. 30 v areálu skanzenu. Torzo mlýna na původním místě bylo rozebráno v roce 2003. Krajský úřad Královéhradeckého kraje podpořil v grantovém řízení zhotovení kamenné základové konstrukce a lednice (prostor, kde se otáčí vodní kolo). V rámci prohlídky je tedy již dnes možné zhlédnout dokončený exteriér stavby. V roce 2012 se bude pokračovat na mlýnském zařízení a interiérech mlýna.
 
Graficke pismenko Roubená chalupa (škola) ze Všestar
 
Graficke pismenko V roce 2010 byla dokončena obnova historické roubené stavby – školy ze Všestar (obec v sousedství Hradce Králové). Stavba pochází cca z roku 1750 a průběhu následujícího období v ní krátce probíhala výuka. Demontáž na původním místě proběhla v roce 2006, kdy byly všechny díly stavby uloženy v areálu skanzenu. Práce na opětovné výstavbě ve skanzenu započaly v r. 2008. V roce 2010 byla částečně interiérově vybavena (chlebová pec s černou kuchyní, expozice). V roce 2011 bude dokončena instalace interiérů. Stavba není památkově chráněná. I z tohoto důvodu je obtížné získávat finanční prostředky na transfer. Demontáž v roce 2006 podpořil (kromě vlastní dobrovolné práce členů) Fond T-mobile, hejtman Královéhradeckého kraje a obec Všestary. Finanční prostředky na obnovu byly poskytnuty grantem Královéhradeckého kraje a opět přispěl Fond T-mobile.
 
Graficke pismenko V roce 2012 budou probíhat drobné dokončovací práce v interiéru.
 
Graficke pismenko Roubená stodola
 
Graficke pismenko V roce 2010 byla zahájena stavba roubené stodoly, kde vznikne zázemí pro hospodářské stroje a expozice zpracování obilí.V roce 2012 budou probíhat drobné dokončovací práce (střecha, mlat atd.).
 
Graficke pismenko EXPOZICE VE SKANZENU
 
Graficke pismenko V rámci prohlídkové trasy lze vidět nejen stavby samotné, ale i jejich interiér vybavený dobovými exponáty. Maximální důraz je kladen na funkčnost všech exponátů a mnohé z nich je možné si v rámci prohlídky vyzkoušet.
 
Graficke pismenko Expozice * stavby jako takové * expozice kovárny * funkční žentour * stabilní motory (elektrické i benzínové různých typů) * autoveteráni a traktory * zemědělská technika * historické nářadí a nástroje * expozice domácího mletí obilí * expozice zpracování mléka * expozice praní * expozice zpracování lnu * sušení ovoce * staré a krajové odrůdy ovocných dřevin

Text: turistické
5.4. 2012 - Petra Zárubová