Turistická sezóna 2018

Graficke pismenko Podorlický skanzen Krňovice je již otevřený od roku 2002 a každý rok se snažíme, aby do areálu přibyly nové stavby nebo exponáty. Zakladateli skanzenu jsou Dřevozpracující družstvo a ZO ČSOP Orlice, které při skanzenu zřídilo Centrum ekologické výchovy Orlice. Vedle toho je skanzen dílo nadšenců s hlubokou láskou a citem pro historii.

 
Graficke pismenko V Podorlickém skanzenu v Krňovicích postupně rostou zajímavé stavby z našeho regionu, v kterých jsou zařízené expozice jednotlivých řemesel a činností a nechybějí ani ukázky dobových strojů a pracovních nástrojů potřebných k životu předešlých generací. Příkladem může být jeden z mála funkčních žentourů, stabilní motory, mlátičky a další zemědělské a řemeslnické nástroje, které ukazují průvodci návštěvníkům v chodu.
 
Graficke pismenko V okolí venkovských staveb v areálu jsou zakládány sady původních a krajových odrůd ovocných dřevin. Při skanzenu vznikl statek s hospodářskými zvířaty typickými pro český venkov. Naší snahou je chovat stará plemena jako jsou české husy, kropenky anebo koně slezského norika. V průběhu roku je k výběhům přístup v rámci prohlídkové trasy.
 
Graficke pismenko V roce 2016 jsme plně zprovoznili roubený vodní mlýn z Bělče nad Orlicí. Ukázky mlecího zařízení v chodu budou i letos součástí prohlídek, na které opět budou navazovat tématické dny včetně tzv. Mlynářského a řemeslnického dnu 8.září.
 
Graficke pismenko Rok 2018 bude především o údržbě a rekonstrukci areálu, jistě bude mít ale co nabídnou návštěvníkům tak jako v letech minulých. Letos máme v plánu zrestaurovat a zařadit do expozic starou pilu tzv. jednušku z Kosteleckých horek, která tak doplní nově otevřenou expozici truhlárny z loňského roku.
 
Graficke pismenko Další novinkou, která nás čeká, bude nová akce pro veřejnost a to pálení milíře od jeho založení po rozebírání. Akce se bude konat v létě a  více se o ní dozvíte v sekci Akce.

Text: turistické
16.2. 2010 - Petra Zárubová, 2017