Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 238 záznamů, 6 / 16 stran, vyhledáno za 0.17 sec
 hradiště Obrova noha
Otaslavice 2
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Březina
Slovanské hradiště Otaslavice 2 nebo též "Obrova noha", 1,5 km západně od středu Otaslavic, na severním výběžku Konické vrchoviny, obtékaném říčkou Brdečkou na ploše asi 9,5 ha. Na místě nalezeny předměty až z pozdní doby kamenné.
 hradiště Řípec
313.0 m. n.m.
Ripac Berg
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Královice
Opevněná lokalita na vrchu Řípec byla vybudována již v pravěku a byla pravděpodobně určena k uctívaní bohů. Do dnešní doby se zachovaly nepatrné zbytky valu s příkopem a zbytky keramiky od časného eneolitu až do doby laténské. Na podrobnější průzkum zatím čeká.
 Hradiště sv. Hypolita
330.0 m. n.m.
Znojmo-Hradiště, Peltnperk, Pöltenberg
hradiště, přestavěno, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Znojmo
Výšinné hradiště na ostrožně vysoko nad řekou Dyjí naproti historickému jádru Znojma. Osídleno již v době kamenné, v 8. stol. Slovany vystavěno hradiště. Důležité mohutně opevněné velkomoravské centrum s 2 odkrytými kamennými kostely. Zaniklo násilně vypálením Maďary v pol. 10. stol.
 hradiště u Černovic
594.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Ústecký kraj, Černovice
Hradiště u Černovic (594 m.n.m.), je významná geologická a paleontologická památka, jež tvoří náhorní plošina, která byla v době bronzové osídlena a na níž se dochovaly zbytky valového opevnění a příbytků. Celá vrcholová plošina o rozloze 4,77 ha je od roku 1985 přírodní památkou.
 Hradiště u Malovic
465.0 m. n.m.
hradiště Malovice, tvrziště, hradiště na Šancích
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihočeský kraj, Hradiště
Obdélný hrazený areál typu viereckschanzen, jeden z mála v ČR (vyniká vysokým stupněm zachování). Doba laténská 3.-1. stol. př. n. l. Tento typ budovali Keltové. Ve Francii a v Německu celkem běžný, u nás jen zřídka. Nejlépe zachována východní strana (val až do výše 1,2 m). Památkově chráněno.
 hradiště u sv. Vojtěcha
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Středočeský kraj, Kouřim
Malé hradiště na nízké terase nad řekou Kouřimkou u Bukačovského mlýna. Říčka lokalitu odděluje od hradiště Stará Kouřim. Osídlení z doby kamenné i bronzové, a také v raném středověku. Tehdy zde zřejmě stával románský kostelík sv. Vojtěcha.
 hradiště Věnec
765.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihočeský kraj, Zálezly
Výšinné opevněné hradiště, jedno z největších v jižních Čechách vybudováno na vrcholu kopce Pržmo. Členité, trojdílné hradiště se skládá z malé okrouhlé akropole chráněné z obou stran níže položenými předhradími. Opevnění je dochováno v podobě mohutných kamenných valů. Halštatsko-laténské období.
 hradiště Záluží
500.0 m. n.m.
Do Koští
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihočeský kraj, Záluží
Výšinné hradiště nad pravým břehem Vltavy bylo osídleno ve starší době bronzové a také v raném středověku v době hradištní. Stálo na úzké ostrožně západně od vsi Záluží nad řekou Vltavou. Lokalita není dosud náležitě prozkoumána.
 Hradištko
Radyšek, Radisken
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Ústecký kraj, Měrunice
Hradiště na vrchu Hradištko nedaleko Měrunic bylo vystavěno dodnes neznámou kulturou a není proto datováno. Jediný badatel J. K. Hraše je prozkoumal ve druhé polovině 19. století. Zarostlý a špatně přístupný vrchol ukrývá zbytky valů.
 Hradištský vrch
630.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Plzeňský kraj, Okrouhlé Hradiště
Hradiště z pozdní doby bronzové na výrazném kopci nad Konstantinovými Lázněmi. Plochou přes 50 ha a obvodovým valy dlouhým 3,7 km patří k nejrozsáhlejším hradištím své doby. Kromě valů dochovány zbytky bran.
 Hradsko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj
Náhorní planina osídlena od mladší doby kamenné. V době bronzové hradiště. Slovanské hradiště z 8. stol, v 9. stol. spojováno s Canburgem z franských análů. V 9.–10. stol. opevněný dvorec a kostel sv. Jiří. Hradiště opuštěno asi ve 13. stol.
 Hrazany
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj
Rozsáhlé hradiště osídlené v eneolitu, době bronzové, pozdním halštatu. Největší rozmach po 2.stol př.n.l. - velké keltské hradiště (až 39ha). V severní části oppida na vrcholu Červenka pozůstatky obranné středověké stavby.
 Hrdlořezy
283.0 m. n.m.
Předliška
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Hrdlořezy
Opevněné výšinné hradisko dodnes připomínájí dobře patrné zbytky valu a náznaky příkopu na přístupové severozápadní straně ostrožny. Nálezy dokládají osídlení z doby kamenné, doby bronzové a ze střední a mladší doby hradištní.
 Hřivice
440.0 m. n.m.
Na Šancích, Auf der Schanzen,
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Ústecký kraj, Hřivice
Hradiště na vrchu Okrouhlík nad Hřivicemi bylo pravděpodobně osídleno již v době bronzové a obývali jej i Slované v raném středověku. Do dnešní doby se zachoval val s příkopem.
 Hrubé kolo
460.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Pardubický kraj, Biskupice
Pravěké hradisko na vrchu nad obcí Biskupice ve tvaru elipsy. Poprvé ho popsal Jaroslav Mackerle v r. 1943. V r. 1998 zde byly nalezeny drobné střepy. Podrobný archeologický průzkum dosud neproběhl, proto původ hradiska není znám.