Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 211 záznamů, 12 / 15 stran, vyhledáno za 0.76 sec
 Šance
305.0 m. n.m.
Královice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 10-Královice
Staroslovanské hradiště postaveno jako hraniční přemyslovská pevnost. Ke konci 13. stol. byl na základech královského hrádku vybudován kostel sv. Markéty. Doba zániku hradiště není známa. Zůstaly zachovány pouze mohutné zbytky dvou hliněných valů, vnitřek vyplňuje zčásti sad a zčásti menší pole.
 Senomaty
Senomat
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Senomaty
Hradiště zmiňuje Josef Ladislav Píč r. 1909 bez udání konkrétní polohy. J. Bubeník jej ztotožnil s lokalitou Hradisko nad soutokem Hostokryjského a Rakovnického potoka. Bez výzkumu nelze existenci hradiště potvrdit, nálezy keramiky (dnes nezvěstné) halštatské, laténské a raně středověké.
 Šipín
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Plzeňský kraj, Konstantinovy Lázně
Hradiště nad ohybem Úterského potoka s nálezy keramiky z pozdní doby bronzové a raného středověku. Zbytky valů a příkopů neznámého stáří, dnes osada Šipín s kostelem sv. Barbory.
 Sitno
900.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Slovensko, Banskobystrický
Sitno bylo osídleno již v době bronzové, kdy zde lid lužické kultury vybudoval opevněné hradiště o rozloze 16 ha chráněné dodnes patrným mohutným kamenným valem. Počátkem 1. tisíciletí bylo hradiště opuštěno. Ke znovuosídlení došlo zřejmě až v době povelkomoravské a ve vrcholném středověku.
 Škrábek
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Choteč
Archeologicky neprozkoumané trojúhelníkové hradiště o rozloze 1 ha, považované za slovanské, na ostrohu nad Radotínským potokem.
 Skrbeň
225.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Skrbeň
Orbou narušená lokalita nížinného hradiska obývaného již v období neolitu a eneolitu, opevněná v době bronzové, využívána v době halštatské a velkomoravské, byla původně chráněna okolními mokřady, příkopem a snad i valem.
 Sovice
Výšinné sídliště
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Ústecký kraj, Vetlá
Trojúhelníková plošina na kopci Sovice byla osídlena od neolitu přes dobu halštatské až do středověku. Na vrcholu jsou dodnes patrné zbytku nízkého valu s příkopem, které ovšem nesloužily k obraně. Zájmu archeologů se těší teprve od první poloviny 20. století.
 Spálený kopec
410.0 m. n.m.
Myslejovice 2
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Březina
Hradiště ležící dnes ve vojenském újezdu Březina nedaleko Myslejovic pochází z doby lužické kultury popelnicových polí. Bylo prozkoumáno v r. 1990.
 Spytihněv
190.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Zlínský kraj, Spytihněv
Nížinné přemyslovské hradisko chráněné vodními toky, příkopem a hliněným valem s dřevěnou konstrukcí bylo založeno nejpozději na přelomu 11. a 12. stol. Opevněný areál byl zničen požárem na konci 12. stol.
 Srdov
Hradec, Ratzken
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Ústecký kraj, Srdov
Zaniklé hradiště na kopci Hradec nedaleko Levína nebylo dosud podrobněji prozkoumáno přestože jej popsali již zakladatelé české archeologie J. E. Vocel a K. Hraše. Do současnosti se zachovaly mohutné zbytky valu kryjící západní a severní stranu opevněné lokality.
 Staigue Fort
130.0 m. n.m.
hradiště, zřícenina, volně přístupno, Irsko
Jedna z nejzachovalejších kruhových kamenných pevností v Irsku. Postavena asi v době keltské bez použití pojiv. Výška zdí místy až 5 m a šířka až 4 m. Kruh má v průměru 27,4 m. Dochované jsou na severní straně zbytky příkopu přes 8 m širokého a 1,8 m hlubokého.
 Stará Kouřim
294.2 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Kouřim
Hradiště bývalo na pahorku u řeky Kouřimky, který byl osídlen od 5. tisíciletí př.n.l. V 9. a poč. 10. stol. zde bylo opevněné hradiště kmene Zličanů. Archeol. průzkum lokalizoval mj. pohřebiště, náboženský prostor a jedinečnou shromažďovací halu (89 m). Hradiště násilně zaniklo v 1. pol. 10. stol.
 Stará Plzeň
420.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Plzeňský kraj, Starý Plzenec
Hradiště na Hůrce u dnešního Starého Plzence je poprvé zmiňováno roku 976. V těchto místech nepochybně stával hrad, s největší pravděpodobností dřevěný chráněný mohutnými valy, které se (na rozdíl od hradu) dochovaly dodnes.
 Staré Hradisko
538.0 m. n.m.
u Malého Hradiska
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj
Keltské oppidum evropského významu v prostoru Drahanské vrchoviny. V minulosti proslavené zvláště nálezy jantaru, uvedeno i na mapě Komenského. Novodobé výzkumy odhalily nejedno překvapení ze života Keltů u nás.
 Starý hrad
450.0 m. n.m.
Podbranč
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Slovensko, Trnavský
Lokalita byla osídlena ve středním eneolitu, mladší době bronzové až starší době železné, střední a pozdní době laténské a v době římské. Slovanské osídlení je doloženo v období Velké Moravy a raného středověku, kdy bylo zesíleno opevnění.