Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 213 záznamů, 10 / 15 stran, vyhledáno za 0.95 sec
 Obora
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Dobříš
Pozůstatky kruhového tvziště, tvořeného obvodovým valem a zavodněným příkopem. Podle nálezu denárů z dob Boleslava I. lze objekt řadit do doby prvních Přemyslovců.
 Obří hrad
Popelná
hradiště, zřícenina, volně přístupno, Jihočeský kraj, Nicov
Nejvýše položené keltské (či snad předkeltské) oppidum na českém území sloužilo v posledních několika stoletích před změnou letopočtu jako útočiště či ochrana zlatonosných nalezišť v údolí Otavy.
 Okrouhlá
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Staříč
Zaniklé pravěké menší hradiště na výrazném vrcholu Okrouhlá u Staříče objevené r. 1977 Milanem Borisem. Prokázána existence lidu lužické a později púchovské kultury. Dochován krátký úsek setřelého valu.
 Oldříš
190.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Středočeský kraj, Pňov-Předhradí
Zbytky po hradišti Oldříš, běžně označovaném jako raně středověký hrad, nelze již v terénu vystopovat, kopie plastik z kostela jsou vystaveny v Polabském muzeu v Poděbradech, originály ve sbírkách Národního muzea v Praze.
 Olšany u Prostějova
217.0 m. n.m.
archeologické naleziště Zlatniska
hradiště, zaniklý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Olšany u Prostějova
V r. 1998 byla při záchranném archeologickém výzkumu objevena část palisádového žlebu, obepínajícího kruhový prostor o průměru asi 80 m a pravděpodobný severní vstup. Lehce opevněný kruhový areál je rámcově kladen do pozdního eneolitu až starší doby bronzové.
 Ondřejov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Plzeňský kraj, Ondřejov
Hradiště chámské kultury stálo na úzkém skalnatém břidlicovém bradle nad řekou Střelou, východně od obce. Od západu bylo chráněno dodnes patrným příkopem a valem.
 Ostroměř
Hradištko, Na zámkách
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Královéhradecký kraj, Ostroměř
Dvoudílné raně středověké hradiště o rozloze cca 30 ha z druhé poloviny 9. století. Je přisuzováno slavníkovskému rodu Charvátů, v 10. stol. jej ovládli Přemyslovci. Zaniklo pravděpodobně na počátku 12. stol.
 Otmíče
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Otmíče
Původně výšinné eneolitické sídliště, pak opevněná osada v mladší době bronzové, na akropoli vybudováno jednodílné hradiště v době halštatské a laténské, znovu využito a rozšířeno ve střední až mladší době hradištní.
 Persepolis
1660.0 m. n.m.
Írán
hradiště, zřícenina, volně přístupno, Írán
Za vlády achaimenovské dynastie byla Persepolis metropolí perské říše. Nachází se zde paláce, audienční síně, pokladnice, zásobárny, stáje. Palác vystavěn na 18 m vysoké terase. Palác Apadana, stojící na samostatné tři metry vysoké terase. Síň sta sloupů měří 70 x 70 m. Dochovaly se dvě obrovské postavy býků
 Plasy
375.0 m. n.m.
Plass, les Bor
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Plzeňský kraj, Plasy
Hradiště na úzkém ostrohu nad řekou Střelou bylo osídleno již v pravěku, což dokazují zlomky keramiky z mladší době kamenné, chamské kultury a z pozdní doby halštatské. Dodnes jsou na kopci patrné zbytky valů a výhledy na řeku.
 Plešivec
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj
 Podobora
Těšinisko, Starý Těšín, Archeopark Chotěbuz
hradiště, zachovalý, v návštěvních hodinách, Moravskoslezský kraj, Chotěbuz
Na místě opevněného slovanského hradiště stojí dnes Archeopark, jeho přesná replika. Podle archeologického výzkumu bylo místo osídleno již v období starší doby železné a poté zde stálo v od pol. 8. stol. do přelomu 11. a 12. stol. opevněné hradiště. Archeopark vybudován v letech 2005-2012.
 Podštěly
Jezerský vrch, Badstübl, Jeserauer, Jesera Berg
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Karlovarský kraj, Podštěly
Hradiště podle arch. nálezů z pozdní doby halštatské na podlouhlém kopci severně od vsi Podštěly o rozloze cca 3 hektary. Dochovány nevýrazné zbytky hlinitokamenného valu a základ kruhového objektu z nasucho kladeného zdiva neznámého stáří a účelu (může jít o zbytky novodobé vyhlídkové věže).
 Pohansko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Břeclav
Velkomoravské hradiště z 9 stol. Patrně zde sídlil člen vládnoucího rodu Mojmírovců. Na ploše hradiska je velmožský dvorec s kostelem, pohřebiště a různé budovy. Hradiště se dělí na centrum (27 ha), jižní a severní předhradí. Výzkum započal r. 1959 prof. F. Kalousek. V jižní části empírový zámeček.
 Poplze
Viničky
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Ústecký kraj, Poplze
Na vyvýšenině zvané Viničky nad vsí Poplze stávalo opevněné sídliště z mladší doby bronzové., tj. z doby zhruba 1300 až 950 let před Kristem. Zatím zde byl proveden pouze záchranný průzkum a povrchové sběry. 7ha hradiště mělo mělo cca 3ha akropoli chráněnou 14 m širokým a 2,2 m hlubokým příkopem.