Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 213 záznamů, 9 / 15 stran, vyhledáno za 0.74 sec
 Na Hradišťanech
305.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Doubravčany
Jednodílné výšinné hradiště o ploše 2,6 ha na skalnaté ostrožně nad potokem Výrovka. Ostrožnu přetínal dnes již nezřetelný šíjový val dlouhý cca 120 m. Datování hradiště je nejisté, je kladeno do pozdní doby bronzové a raného středověku.
 Na Hradišťatech
V Šancích
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Ždánice
Doposud archeologicky neprozkoumané hradiště, podle ojedinělých nálezů keramiky řazené do raného středověku. Na akropoli památník agrární strany, později obětem fašismu.
 Na Pišťáku
460.0 m. n.m.
Pišťák
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Řevnice
Hradiště bylo osídleno možná v období eneolitu, době halštatské i v raném středověku. Zachovaly se dva valy chránící kamenitou ostrožnu. Místo nabízí výhledy do krajiny.
 Na Šancích
310.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Doubravčany
Dvoudílné hradiště nejasného stáří nad soutokem Výrovky a Malotického potoka jihozápadně od vsi Doubravčany. Archeologické nálezy datované do období štítarské kultury (okolo roku 1000 př. n. l.) a do raného středověku.
 Nalžovické Podhájí
370.0 m. n.m.
Na Hradišti, Na Hradě
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Nalžovické Podhájí
Nepatrné pozůstatky opevnění se nacházejí na návrší, pocházejí z konce 10. stol. a souvisí s rozšiřováním moci Přemyslovců. Hradiště bylo opevněno dřevohlinitou hradbou, jejíž čelo kryla kamenná plenta z nasucho poskládaných kamenů a sotva znatelný příkop. Zaniklo v důsledku mohutného požáru.
 Náměšť na Hané
370.0 m. n.m.
Rmíz
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Laškov
Hradiště evropského významu zkoumané od poloviny 20. století. Vzniklo na rozhraní středního a pozdního eneolitu (pozdní doba kamenná neboli doba měděná), osídleno i v halštatu, nálezy též ze středověku. V místě prokázáno nejstarší kamenné opevnění u nás.
 Naqsh-e Rustam
1.6 m. n.m.
Írán
hradiště, zřícenina, volně přístupno, Írán
Naqsh-e Rostam je starověká nekropole v provincii Fars v Íránu. Skupina starověkých íránských skalních reliéfů vytesaných do útesu z období Achajmenovců i Sasánovců. Do skály vytesané hrobky achajmenovských králů. Hrobky mají tvar řeckého kříže.
 Národní park Kursi
Izrael
hradiště, zachovalý, volně přístupno, Izrael
Podle křesťanské tradice je Kursi místo, kde Ježíš vykonával zázrak prasat. Významná archeologická lokalita a národní park v Izraeli. Ruiny byzantského kláštera. Odkryty mozaiky, velký kostel, ulice, drenážní kanály, lázeňský dům a malá kaple.
 národní přírodní rezervace Tabulová
459.0 m. n.m.
Stolová hora
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Klentnice
Zaniklé hradiště na Stolové hoře (458 m), která je součástí Pálavských vrchů. Osídlení datováno do doby kolem 700 let př.n.l., kdy zde lid velaticko-podolské kultury vystavěl opevněné sídliště. Výskyt mohyl únětické kultury.
 Nejdek
180.0 m. n.m.
Pohansko
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Nejdek
Pohansko u Nejdku bylo osídleno již v eneolitu, poté v době bronzové, době laténské a v časně slovanském období. V 9. století zde vzniklo raně středověké velkomoravské nížinné hradiště o celkové ploše asi 23 ha. Jeho zánik je kladen do 10. století.
 Nezamyslice
205.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Nezamyslice
Na plochém návrší na jihovýchodním okraji dnešní obce Nezamyslice se v 9. stol. rozkládalo velkomoravské nížinné hradiště chráněné ze severní strany mohutnou palisádou. Dnes je lokalita poškozena výstavbou čerpací stanice a průmyslového areálu.
 Nové Sady-Povel
230.0 m. n.m.
Olomouc 2
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Povel
Časně slovanské, lehce opevněné nížinné sídliště nejasného rozsahu bylo zřejmě předvelkomoravským mocenským ústředím olomoucké sídelní aglomerace, obývané vládcem a kmenovou aristokracií. Hradisko zničené na počátku 9. stol. bezestopy zaniklo a později jej zcela pohltila moderní zástavba.
 Oberská vrata
450.0 m. n.m.
Brněnka, Války
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Jihomoravský kraj, Březina
Opevněné hradiště ve vojenském újezdu se zachovalými valy a rozlohou až 100 ha. Datace 1 500 - 1 000 let př. n. l. Osídlení lužické kultury. Archeologicky téměř neprozkoumaná lokalita, známá již od středověku.
 Obersko
360.0 m. n.m.
Lechovice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Pavlov
Výšinné hradisko, osídlené v pozdní době bronzové a mladší době železné, bylo chráněno dvěma liniemi valů s dřevěnými palisádami a příkopem. Podle nálezů lze předpokládat, že zánik opevnění způsobil požár.
 Oberský vrch
483.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Zlínský kraj, Ludkovice
Hradiště bylo pravděpodobně osídleno nositeli púchovské kultury v pozdní době laténské a snad později využíváno i v raném středověku. Prvně lokalitu popsal v r. 1890 J. Kučera a v r. 1896 I. L. Červinka. Některými autory zpochybňovaná lokalita potvrzena r. 1989 kovovými nálezy z povrchového sběru.