Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 224 záznamů, 9 / 15 stran, vyhledáno za 0.07 sec
 Luleč II
360.0 m. n.m.
Sv. Martin, Boží stoleček
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Luleč
Jedno z největších pravěkých hradišť na Moravě o rozloze 55 ha. Poloha osídlena již v eneolitu, hradiště využíváno v době bronzové, pozdní době laténské a snad i v době hradištní. Částečně dochovány dvě až tři linie valů a příkopů. Narušeno chatovou osadou a lomem, částečně zalesněno.
 Malý Chlum
489.0 m. n.m.
Holý vrch, Krhov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Krhov
Opevněná lokalita chráněná strmými svahy, kamenohliněným valem a palisádou byla osídlena v pozdní době bronzové a v době halštatské.
 Mikulčice
159.0 m. n.m.
Valy u Mikulčic
hradiště, zachovalý, v návštěvních hodinách, Jihomoravský kraj
Rozsáhlé slovanské hradiště s několika podhradími a řadou kostelů, jedno z center Velkomoravské říše. Objeveno v roce 1954 J. Poulíkem, archeologicky zkoumáno až do roku 1992.
 Minice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Minice
Hlavní osídlení spadalo do 1.tisl. př.n.l. Místo je chráněno po délce svahy strmě spadajícími do údolí. Bylo obehnáno hradbami. Patrné zbytky valů. Na jižní straně zachovány zbytky kamenných základů hradeb. Hradiště zničeno za neznámých okolností.
 Moravičany
260.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Moravičany
Předpokládané nížinné opevněné sídliště bez terénních stop bylo zkoumáno v l. 1961 a 1963. Nálezy dokládají kulturní vrstvy z 11.-13. stol. a ve dvou sondách byly zjištěny stopy soudobého opevnění. Od r. 1958 je lokalita chráněna jako kulturní památka.
 Most
360.0 m. n.m.
Hněvín
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Ústecký kraj, Most
Hradiště na výrazném vrchu (360 m n. m). Nálezy z doby únětické, mohylové, knovízské a haštalské, po delší pauze znovu osídleno Slovany (8. a 9. stol.), ve 13. stol. postaven středověký hrad. Z hradiště dochován val kolem nižší plošiny.
 Môťová
310.0 m. n.m.
Priekopa, Zvolen
hradiště, terénní náznaky, nepřístupno, Slovensko, Banskobystrický
Velkomoravské hradisko vybudované v několika etapách na výrazné ostrožně chráněné říčními toky. Osídlení je datováno zhruba do 9.-11. století. Lokalita poškozena při budování romské osady a zahrádkářské kolonie.
 Mykény
248.0 m. n.m.
Řecko
hradiště, zřícenina, příležitostně, Řecko, Peloponés
Město Mykény bylo centrem první řecké civilizace. Při vstupu do areálu je hrobka vládce Átrea. Vstup do tzv. mykénského hradu střeží Lví brána. Za branou jsou královské hrobky. V další části je královský palác. Památky nalezené v Mykénách jsou uloženy v Národním archeologickém muzeu v Athénách.
 Na Farkách
260.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Hl.m.Praha, Praha 7-Troja
Na místě hradiště byl vybudován archeopark. Nově vyrostla hradba tvořená palisádou, jejíž součástí je zrekonstruovaná "původní" brána. Hradiště bylo v druhé polovině minulého století součástí obdělávaných polí.
 Na Hradišťanech
305.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Doubravčany
Jednodílné výšinné hradiště o ploše 2,6 ha na skalnaté ostrožně nad potokem Výrovka. Ostrožnu přetínal dnes již nezřetelný šíjový val dlouhý cca 120 m. Datování hradiště je nejisté, je kladeno do pozdní doby bronzové a raného středověku.
 Na Hradišťatech
V Šancích
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Ždánice
Doposud archeologicky neprozkoumané hradiště, podle ojedinělých nálezů keramiky řazené do raného středověku. Na akropoli památník agrární strany, později obětem fašismu.
 Na Pišťáku
460.0 m. n.m.
Pišťák
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Řevnice
Hradiště bylo osídleno možná v období eneolitu, době halštatské i v raném středověku. Zachovaly se dva valy chránící kamenitou ostrožnu. Místo nabízí výhledy do krajiny.
 Na Šancích
310.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Doubravčany
Dvoudílné hradiště nejasného stáří nad soutokem Výrovky a Malotického potoka jihozápadně od vsi Doubravčany. Archeologické nálezy datované do období štítarské kultury (okolo roku 1000 př. n. l.) a do raného středověku.
 Nalžovické Podhájí
370.0 m. n.m.
Na Hradišti, Na Hradě
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Nalžovické Podhájí
Nepatrné pozůstatky opevnění se nacházejí na návrší, pocházejí z konce 10. stol. a souvisí s rozšiřováním moci Přemyslovců. Hradiště bylo opevněno dřevohlinitou hradbou, jejíž čelo kryla kamenná plenta z nasucho poskládaných kamenů a sotva znatelný příkop. Zaniklo v důsledku mohutného požáru.
 Náměšť na Hané
370.0 m. n.m.
Rmíz
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Laškov
Hradiště evropského významu zkoumané od poloviny 20. století. Vzniklo na rozhraní středního a pozdního eneolitu (pozdní doba kamenná neboli doba měděná), osídleno i v halštatu, nálezy též ze středověku. V místě prokázáno nejstarší kamenné opevnění u nás.