Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 224 záznamů, 8 / 15 stran, vyhledáno za 0.26 sec
 Křéba
400.0 m. n.m.
Myslejovice 3
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Myslejovice
Hradiště u obce Myslejovice z pozdní doby kamenné, z období kultury nálevkovitých pohárů. Archeologicky zatím téměř neprozkoumané.
 Křečhoř
Na šancích, alte schwedische Schanze
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Křečhoř
Raně středověké hradiště ve výšinné poloze o rozloze 7,5 až 12,5 ha. Na jeho západním okraji stojí pomník bitvy u Kolína. Areál hradiště nebyl dosud systematicky prozkoumán, není známo, kdy přesně vzniklo a zaniklo.
 Křenov
571.0 m. n.m.
Křenovské (Mařínské) hradiště
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Pardubický kraj, Křenov
Rozsáhlé hradiště z 9. stol. o rozloze zhruba 20 ha. Sloužilo jako vojenský opěrný bod při hranici Velkomoravské říše s územím českých knížat. Místo bylo osídleno již v 8. století. Funkci útočištného hradiště plnilo ještě ve 12. a 13. století.
 Lažánky
330.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Lažánky
Raně středověké opevnění přirozeně chráněné ze tří stran prudkými srázy. V místě přístupové šíje ostrožnu chránil příčný val a příkop a po obvodu bylo zřejmě opevnění lehké konstrukce. Nálezy datují osídlení do 11. a 12. stol.
 Levousy
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Ústecký kraj, Levousy
Hradiště v Levousech bylo osídleno obyvateli neolitických kultur s lineární keramikou, únětické kultury starší doby bronzové, knovízské kultury a štítarské kultury z pozdní doby bronzové. Část opevnění pochází i z raného středověku, z 9. a 10. stol.
 Levý Hradec
Žalov
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Roztoky
Vrch vysoko nad levým břehem Vltavy byl osídlen již v pozdní době kamenné, největšího rozmachu se hradiště zažilo v raném středověku jako rodové sídlo Přemyslovců. V 80. letech 9. století zde byl postaven první český kostel, 19. 2. 982 zvolen biskupem Slavníkovec Vojtěch. Zaniklo koncem 11. století
 Libětice
604.0 m. n.m.
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihočeský kraj, Libětice
Hradiště patrně halštatského původu ze 6. stol. př. n. l., dobudované a rozšířené Slovany v 8. až 10. stol. n. l. Zaniklo zřejmě násilným způsobem na přelomu 9. a 10. stol. Zachované terénní stopy, zejména valy, leží mimo značené cesty.
 Libice nad Cidlinou
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Libice nad Cidlinou
Slavníkovské hradiště z koncem 8. století. Ráz knížecího sídla s palácem, třemi chrámy, mincovnou, hospodářskými stavbami a železářskými objekty. V 11. století postaven nový palác. Poslední zmínky r.1130. Zachované základy paláce, kostela a vstupní brány.
 Líska
534.0 m. n.m.
Liška, Liske Berg
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Ústecký kraj, Libčeves
Zalesněný vrch Líska se tyčí do výšky 534 m nad mořem severně od Libčevsi. Keramické fragmenty, nalezené na úzkém, podlouhlém a nehostinném vrcholu nasvědčují o nějaké formě užívání již v pravěku. To možná mělo souvislost s nedalekým hradištěm u Měrunic.
 Litoradlice
400.0 m. n.m.
hradiště Hrad
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihočeský kraj, Temelín
Jednodílné výšinné opevněné hradiště z pozdní doby halštatské a raného středověku. První hradiště vyrostlo v 6. století před Kristem, konečnou podobu mu dali nejspíše Slované v 9., možná i v 8. století našeho letopočtu. Terénní náznaky (systém valů). Volně přístupné. Cesta k hradišti neznačena.
 Lochovice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj, Lochovice
Hradiště o rozloze 7 ha z doby hradištní, z 10. – 12. století, pravděpodobně využívané již mnohem dříve (eneolit, doba bronzová, halštatská). Dochoval se pouze zbytek prvého šíjového valu.
 Loučná
300.0 m. n.m.
Starý hrádek
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Liberecký kraj, Loučná
Malé hradiště bylo osídleno v 9.-10. století, pravděpodobně Lužickými Srby a nejspíš bylo strážním bodem na obchodní stezce. Na východní straně jsou pozůstatky obvodového valu vysoké až 2 metry, na severu mají výšku 1 metr a na jihu jen pár desítek centimetrů.
 Louštín
535.0 m. n.m.
hradiště, zaniklý, volně přístupno, Středočeský kraj, Krušovice
Pozůstatky hradiště z pozdní doby bronzové, část nálezů keramiky pochází i z pozdní doby halštatské. Západní část vrcholové plošiny je oddělený 100 metrů dlouhým opukovým valem, hradiště má plochu cca 1,5 hektaru.
 Lštění
Přestavlky u Čerčan
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Středočeský kraj
 Luleč I
408.0 m. n.m.
Kolovratnice
hradiště, terénní náznaky, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Luleč
Hradiště osídlené snad v pravěku a době hradištní zabíralo prostor ostrožny o ploše asi 3,5 ha přirozeně chráněné ze tří stran strmými svahy. Na severu bylo opevněno dodnes dobře patrným, 7 metrů širokým příkopem a mohutným valem.