Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 127 záznamů, 7 / 9 stran, vyhledáno za 0.72 sec
 Pevnost Mondavio
260.0 m. n.m.
Itálie, Mondávio
pevnost, bunkr, zachovalý, příležitostně, Itálie, Marche
Pevnost Mondavio postavena v letech 1482 - 1492. Roku 1631 přeměněna na papežské vězení. Pevnost nikdy nepodstoupila útoky nebo obléhání. V současné době jsou prostory pevnosti určeny pro výstavy a muzejní účely, včetně sbírky zbraní.
 pevnostní areál Slavonice
579.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Slavonice
Pevnostní areál Slavonice je ukázkou části obranné pevnostní linie ČSR budované v letech 1935–1938. Je tvořen sedmnácti objekty prvního i druhého sledu, zrekonstruovanými do původní podoby. Jedná se o významnou vojensko-technickou památku na Jindřichohradecku.
 Podkova
vojenská pekárna
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Olomouc
Klasicistní budova bývalé vojenské pekárny byla postavena r. 1809. Byla vestavěna do pětibokého barokního tzv. Locatelliho bastionu (Locatelli byl prvním velitelem pevnosti) z let 1659–76. Dnes je zde restaurace a galerie. Památkově chráněný objekt je ukázkou bývalého pevnostního opevnění města.
 pozorovatelna CO
205.0 m. n.m.
Minimuzeum civilní obrany
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Přerov V - Dluhonice
Pozorovatelna z roku 1962 vybudovaná pro potřeby štábu civilní ochrany okresu Přerov, opuštěná roku 1985. Od roku 2007 probíhají rekonstrukční práce.
 protiletecký kryt pod Karlovem
pevnost, bunkr, zachovalý, nepřístupno, Hl.m.Praha, Praha 2-Nové Město
Ve východní části parku Folimanka pod Karlovským bastionem Novoměstského opevnění lze narazit na stopy podzemního prostoru - vrata do podzemí či železobetonové kopule s větracími štěrbinami. Je to rozlehlý dvoupatrový protiletecký kryt, vznikl pravděpodobně během 2. světové války.
 protiletecký střepinový zákopový kryt
240.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 5-Smíchov
Protiletecké úkryty z betonu jsou nejlepší stavby z hlediska pevnosti a tlakové deformace. Zachovaný kryt se nachází při Podbělohorské ulici na Smíchově.
 protistřepinový kryt Litvínov-Záluží
pevnost, bunkr, chátrající, nepřístupno, Ústecký kraj, Dolní Jiřetín
Protistřepinový kryt, něm. Splitergraben, byl postaven počátkem čtyřicátých let 20. století na ochranu před střepinami bomb a protileteckých granátů během spojeneckých náletů na petrochemický závod Hydriewerke. Kryt byl vybudován pod úrovní terénu, podlaha byla betonová, stěny a strop z cihel.
 Ravelin č. XVIII.
část opevnění Hlavní pevnosti
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Terezín
Hradební úsek Ravelin XVIII. je součástí opevnění pevnostního města Terezín, postaven v l. 1780–92 císařem Josefem II. Město plošně památkově chráněno od r. 1990, od r. 1992 městskou památkovou rezervací. Město má 6 ravelinů, ochranných prvků hradeb trojúhel. tvaru, tři z nich s pevnůstkami reduit.
 římská pevnost Cilurnum (Chesters)
70.0 m. n.m.
Chesters Roman Fort
pevnost, bunkr, zřícenina, v návštěvních hodinách, Spojené království, Anglie
Římská pevnost na Hadriánově valu na severu Anglie. Postavena ve 2. stol. Sloužila k obraně říše až do jejího zániku v 5. stol. Vykopávky v rozmezí let 1840-1890 pod vedením Jana Claytona. Od roku 1987 památka UNESCO.
 římská pevnost Vercovicium (Housesteads)
272.0 m. n.m.
Housesteads Roman Fort
pevnost, bunkr, zřícenina, v návštěvních hodinách, Spojené království, Anglie
Římská pevnost na Hadriánově zdi na severu Anglie. Postavena ve 2 stol. Sloužila k obraně říše až do jejího zániku v 5 stol. Od roku 1987 památka UNESCO. Pevnost je dnes proslulá predevším svou původní komunální latrínou.
 Rocca di Senigallia
8.0 m. n.m.
Itálie, Senigallia
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Itálie, Marche
Rocca roveresca je pojmenovaná podle šlechtického rodu Della Rovere. Pevnost je produktem stavebního procesu, ke kterému došlo v průběhu staletí. Římská kolonizace nastala přibližně v roce 290 př. n. l. Další rozvoj pevnosti od 14. stol.
 Salzerova reduta II
220.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Hodolany
Pevnůstka byla postavena v 50. letech 18. stol. jako součást předsunutého opevnění k ochraně přístupových cest k městu od jihu a k ochraně stavidla k zatopení předpolí Olomoucké pevnosti. V letech 1834-1835 přestavěna a rozšířena.
 šance Bařiny
pevnost, bunkr, zaniklý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj
Lokalita zaniklé drobné pohraniční slezské pevnosti proti Uhersku, chránící Těšínské knížectví. Šance typu reduta existovaly dle zákresů ještě v 70. letech 19. století.
 šance Dolina
V Dolině, Na Dolině, Dolinaschanz
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Mosty u Jablunkova
Terénní pozůstatky bývalé pohraniční vojenské pevnosti tzv. šance – typu reduta, tj. čtvercového zemního tělesa. Šance byly součástí systému tzv. Jablunovských šancí. Rozkládají se nejblíže údolí, kterým vedla úzkým průsmykem cesta z bývalých Uher do Českých zemí.
 šance Dolní Lomná
pevnost, bunkr, zaniklý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj
Místo zaniklých renesančních šancí - drobné pohraniční pevnosti na území obce Dolní Lomná. Vybudovány patrně kolem roku 1626. Koncem 17. století již nebyly obnoveny.