Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 137 záznamů, 7 / 10 stran, vyhledáno za 0.78 sec
 pěchotní srub OP-S-25 Trigonometr
302.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Moravskoslezský kraj
Jeden z pěchotních srubů jenž je součástí opavského úseku československého opevnění budovaného v letech 1935–38. Dnes je jedním z objektů památníku čs. opevnění a armády.
 pěchotní srub StM-S50 U Trati
pevnost, bunkr, chátrající, příležitostně, Olomoucký kraj
Unikátní pěchotní srub postavený pro přímou palbu hlavní zbraně d4-k. Vybudován v roce 1938 pro ochranu příjezdové komunikace, vyzbrojen protitankovým kanonem. Srub měl dobrou vyhlídku na komunikaci a horizont.
 pěchotní srub T-S 61 Hranice
pevnost, bunkr, zachovalý, příležitostně, Královéhradecký kraj, Trutnov-Libeč
Pěchotní srub odolnosti II pro dva kanóny 47mm, 90mm minomet a 4 těžké kulomety. Postaven v létě 1938, nedokončen – nebyly osazeny pancéřové zvony, neprovedeny terénní úpravy, zřejmě ani nebyla osazena výzbroj. Po r. 2000 snahy o rekonstrukci.
 pěchotní srub T-S 63
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Zlatá Olešnice
Pěchotní srub začal být budován v srpnu r. 1938. Jeho stavbu přerušila mnichovská dohoda (září 1938) a následná německá okupace. Po válce upravován na chatu, poté opuštěn a chátral. Od r. 2001 srub opravuje skupina nadšenců s úmyslem jej dokončit a zřídit v něm muzeum obrany Trutnovska v r. 1938.
 pevnost Hanička
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Královéhradecký kraj
 pevnost Josefov
254.0 m. n.m.
Ples; Josefstadt
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Josefov
Mohutná bastionová pevnost byla vybudována v l. 1780-87 na podnět císaře Josefa II. pro střežení Náchodské branky proti invazi Prusů. Projekt vypracoval inženýr a generál Duhamel de Querlonde. Raritou je systém podzemních chodeb (45 km). K obléhání pevnosti nikdy nedošlo, Prusové ji r. 1866 obešli.
 pevnost Lenan
35.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, chátrající, volně přístupno, Irsko, Donegal
Britská pevnost z r. 1895 kontrolovala ústí fjordu Lough Swilly do Atlantiku. Tři dělová stanoviště. Děla s dostřelem 9 km, od r. 1909 nová děla s dostřelem téměř 27 km. Během 1. svět. války fjord základnou britského námořnictva. V l. 1938-1952 pevnost obsazena irskou armádou, poté opuštěna.
 Pevnost Mondavio
260.0 m. n.m.
Itálie, Mondávio
pevnost, bunkr, zachovalý, příležitostně, Itálie, Marche
Pevnost Mondavio postavena v letech 1482 - 1492. Roku 1631 přeměněna na papežské vězení. Pevnost nikdy nepodstoupila útoky nebo obléhání. V současné době jsou prostory pevnosti určeny pro výstavy a muzejní účely, včetně sbírky zbraní.
 pevnostní areál Slavonice
579.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, příležitostně, Jihočeský kraj, Slavonice
Pevnostní areál Slavonice je ukázkou části obranné pevnostní linie ČSR budované v letech 1935–1938. Je tvořen sedmnácti objekty prvního i druhého sledu, zrekonstruovanými do původní podoby. Jedná se o významnou vojensko-technickou památku na Jindřichohradecku.
 Podkova
vojenská pekárna
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj, Olomouc
Klasicistní budova bývalé vojenské pekárny byla postavena r. 1809. Byla vestavěna do pětibokého barokního tzv. Locatelliho bastionu (Locatelli byl prvním velitelem pevnosti) z let 1659–76. Dnes je zde restaurace a galerie. Památkově chráněný objekt je ukázkou bývalého pevnostního opevnění města.
 Porta Nigra
126.0 m. n.m.
Trevír
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Německo, Porýní-Falc
Porta Nigra je městská brána postavená Římany na konci 2. stol. Nejzachovalejší římská městská brána severně od Alp. Postavena ze světlého pískovce, který časem zčernal. Stavba 29 metrů vysoká. Věž má čtyři podlaží. Od r. 1986 zapsána do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO.
 pozorovatelna CO
205.0 m. n.m.
Minimuzeum civilní obrany
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Přerov V - Dluhonice
Pozorovatelna z roku 1962 vybudovaná pro potřeby štábu civilní ochrany okresu Přerov, opuštěná roku 1985. Od roku 2007 probíhají rekonstrukční práce.
 protiletecký kryt pod Karlovem
pevnost, bunkr, zachovalý, nepřístupno, Hl.m.Praha, Praha 2-Nové Město
Ve východní části parku Folimanka pod Karlovským bastionem Novoměstského opevnění lze narazit na stopy podzemního prostoru - vrata do podzemí či železobetonové kopule s větracími štěrbinami. Je to rozlehlý dvoupatrový protiletecký kryt, vznikl pravděpodobně během 2. světové války.
 protiletecký střepinový zákopový kryt
240.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, příležitostně, Hl.m.Praha, Praha 5-Smíchov
Protiletecké úkryty z betonu jsou nejlepší stavby z hlediska pevnosti a tlakové deformace. Zachovaný kryt se nachází při Podbělohorské ulici na Smíchově.
 protistřepinový kryt Litvínov-Záluží
pevnost, bunkr, chátrající, nepřístupno, Ústecký kraj, Dolní Jiřetín
Protistřepinový kryt, něm. Splitergraben, byl postaven počátkem čtyřicátých let 20. století na ochranu před střepinami bomb a protileteckých granátů během spojeneckých náletů na petrochemický závod Hydriewerke. Kryt byl vybudován pod úrovní terénu, podlaha byla betonová, stěny a strop z cihel.