Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 127 záznamů, 5 / 9 stran, vyhledáno za 0.57 sec
 městské opevnění
150.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Litoměřice
Opevnění Litoměřic se vyvíjelo s rozšiřováním středověkého města a zdokonalováním jeho obrany od 13. do 15. století. Od konce třicetileté války hradby ztrácely význam, postupně zanikaly od první třetiny 19. století. Přesto zachovány významné úseky.
 naučná stezka čs. opevněním Křížový Buk
537.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Kytlice
Naučná stezka po linii čs. opevnění, vybudované před 2. světovou válkou v horském sedle mezi Českou Kamenicí a Chřibskou. Stezku realizovala Lesní správa Rumburk. Dochovány objekty lehkého opevnění vz. 37 v různém stupni dokončení ve dvou sledech, místy střelecké průseky, spojovací a střelecké okopy
 německá pozorovatelna
312.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Olomoucký kraj, Prostějov-Vrahovice
Německá vojenská pozorovatelna byla postavena nacisty za 2. světové války, sloužila jim k hlídání železniční tratě Prostějov – Olomouc. Ustupující německá vojska stavbu zapálila. Do dnešních dob se dochovaly jen základy stavby.
 Nový zámok
635.0 m. n.m.
Panenský zámok, Panenský hrad, Dievčenský zámok, Dievčenský hrad, Nový hrad, Banská Štiavnica
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Slovensko, Banskobystrický
Protiturecká renesanční pevnost sloužící jako strážní věž byla postavena v l. 1564-1571. V pol. 17. stol. upravena. Po skončení tureckých válek pevnost sloužila jako sklad střelného prachu, hodinová věž a později zde sídlila protipožární hlídka. Dnes je v ní expozice muzea.
 olomoucké hradby - pevnost Olomouc
pevnost, bunkr, zřícenina, volně přístupno, Olomoucký kraj, Olomouc
Vývoj hradištních valů po nedobytnou pevnost-citadelu-je dlouhý přes 1000 let. Na konci 19. st. byla Olomouc nedobytným městem. Před 1. sv. válkou byl systém rozebrán. Dochovány jsou části románského opevnění, středověkých hradeb, barokní pevnosti.
 Palamidi
149.0 m. n.m.
Řecko, Nauplion
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Řecko, Peloponés
Pevnost Palamidi je zachována ve výborném stavu, Jde o úspěch benátské opevňovací architektury. Stavba prováděna v letech 1711 až 1714. Celkem osm samostatných bašt. Pevnost padla do moci Osmanské říše. V roce 1822 zpět dobyli Řekové. Část pevnosti přeměněna na vězení.
 partyzánský bunkr
Pivonín
pevnost, bunkr, chátrající, nepřístupno, Olomoucký kraj
Partyzánský bunkr partyzánské jednotky Sever Zábřeh při žluté turistické značce mezi Pivonínem a Drozdovem na úpatí Třemše 549 m n.m., odkud je krásný výhled na Jeseníky a Zábřežskou vrchovinu.
 partyzánský bunkr
500.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, chátrající, volně přístupno, Olomoucký kraj, Lipová
Bunkr vybudovali během 2. světové války partyzáni z oddílu Jermak, kteří se v lesích v okolí Lipové ukrývali. Později však byl tento úkryt prozrazen, partyzáni zatčeni a odvezeni neznámo kam.
 pěchotní srub K-S 14 - U cihelny
Králíky
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Pardubický kraj
Muzeum čs. opevnění s expozicí o budování a životě v pohraničním opevnění umístěné v objektu pěchotního srubu K-S 14 (U cihelny). Tento oboustranný dvoukřídlý pevnostní objekt byl vystavěn na podzim r. 1936.
 pěchotní srub K-S-5 U potoka
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Olomoucký kraj
 pěchotní srub MJ-S 4 Zatáčka
pevnost, bunkr, zachovalý, příležitostně, Jihomoravský kraj, Chvalovice
Objekt MJ-S4 je oboustranný těžký pěchotní srub, který byl jako nedokončený předán roku 1938 německé armádě. Za okupace byl poškozen ale po válce zcela obnoven, vyzbrojen a sloužil čs. armádě až do roku 1990. Dnes je udržován a restaurován nadšenci.
 pěchotní srub MJ-S-29 Svah; U dráhy
209.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, není známo, Jihomoravský kraj
Jeden z mála postavených TO pevnostního opevnění Československa na jihu Moravy. Neoficiálně na vlastní nebezpečí příležitostně přístupný, snaha o zřízení muzea. Zachovalé pancéřové zvony (osazené však až na přelomu čtyřicátých a padesátých let).
 pěchotní srub MO - S 10 U pískovny
Pískovna
pevnost, bunkr, chátrající, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Šilheřovice
Betonový pěchotní srub s označením MO - S 10 a pojmenováním "U pískovny, Pískovna". Oboustranný, dvoupodlažný pěchotní srub byl vybetonován ve dnech 9. až 13. 9. 1936 firmou Ing. J. Filipa z Prahy. Byl osazen dvěma pechotními kulometnými zvony, dnes vytrženými. Objekt je zabezpečen.
 pěchotní srub MO - S 9 Bažantnice
V Bažantnici
pevnost, bunkr, chátrající, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Šilheřovice
Chátrající betonový pěchotní srub MO - S 9 s místním pojmenováním "Bažantnice". Stojí při zeleně značené turistické stezce v oboře Bažantnice. Jedná se o oboustranný, dvoupodlažní pěchotní srub vybetonovaný ve dnech 2. až 10. 7. 1936 ve II. třídě odolnosti. Oba ocelové zvony vytrženy.
 pěchotní srub MO-Or-S 20 U orla
pevnost, bunkr, zřícenina, nepřístupno, Moravskoslezský kraj, Darkovičky
Těžký pěchotní srub MO-S 20 U orla z l. 1936–38. Součástí hlučínské obranné linie. Jediný z vystavěných objektů plánované dělostřelecké tvrze. Po válce silně zchátral.