Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 137 záznamů, 4 / 10 stran, vyhledáno za 0.91 sec
 Keltská svatyně
355.0 m. n.m.
Švédské šance
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Ludéřov
Záhadná lokalita se čtyřúhelníkovými valy u Ludéřova byla dlouho považována za keltskou svatyni. V poslední době stále více převažuje názor, že se jedná o mnohem mladší objekt. Jeho skutečné stáří ani význam dosud není znám. U valů stojí novodobý obelisk s keltskými ornamenty vysoký 4 m.
 Kladská pevnost
Twierdza Kłodzko
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Polsko, dolnośląskie
Rozsáhlá pevnostní stavba ze 17.–18. stol., na místě dřevěného hradiště z 10. stol. Kolem r. 1300 zděná tvrz, za Jiřího z Poděbrad rozsáhlá rezidence, v l. 1690–1702 přestavěna na pevnost. Od 19. stol. kasárna a vězení.
 Korunní pevnůstka
219.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Olomouc
Korunní pevnůstka je součástí jedné z obranných linií tehdejší tereziánské pevnosti. Vznikla v letech 1754-1756. V areálu bývalé Prachárny je dnes muzeum, vnitřní část slouží ke kulturním akcím zdejšího sdružení. Areál je opravován od r. 2008.
 Kozlovice
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Kozlovice
Částečně opevněné místo s nejistým účelem. Plocha s malým výběžkem leží nad údolím říčky Ondřejovice, u které je nedokončený vylámaný příkop o hloubce 2-3 m a šířce 4,5 m. Usuzuje se, že zde bylo započato budování drobné opevněné strážní povahy nebo místo sloužilo jako stanoviště pro kanón.
 LO vz. 36 XI./186/C - Muzeum lehkého opevnění vz. 36
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Ústí nad Labem-Hostovice
Rekonstruovaný třístřílnový objekt čs. opevnění XI./186/C vz. 36 kontrolující řeku Bílinu a provoz na silnici Ústí n/L - Trmice. Jediné muzeum opevnění na Ústecku a jedno z mála muzeí tohoto typu objektu spravuje KVH Trmice. Cílem je uchování památky na odhodlání našeho národa k obraně republiky.
 LO vz. 37 - 5/2059/A-120Y
Stavební úsek 5 - Vranov
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Jihomoravský kraj, Čížov
V překrásné oblasti NP Podyjí se nachází několik objektů armádní obranné techniky. Tento stojí jen několik metrů od řeky Dyje, která tvoří přirozenou hranici s Rakouskem, pár set metrů od hraničního přechodu Čížov - Hardegg po zelené značce.
 LO vz. 37 A-1/24a/Z1Z Váha
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Středočeský kraj, Sazená
Objekt A1/24a/Z1Z zvaný také Váha prvorepublikového opevnění z let 1935–1938, zrekonstruovaný do stavu z roku 1938 a zpřístupněný veřejnosti jako muzeum.
 LO vz. 37 E-22/54/A-180 Stříbro
pevnost, bunkr, zachovalý, nepřístupno, Plzeňský kraj, Stříbro
Zachovalá pevnůstka LO vzor 37 v bezprostředním okolí Stříbra byla součástí tzv. Plzeňské čáry. Okolo řopíku vede naučná stezka Středověké hornictví na stříbrsku.
 LO vz.37 N2/206/A-140Z
Srbská Kamenice
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Srbská Kamenice
 Malá pevnost
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Terezín
Součást vojenského pevnostního systému z 18. st. Vězení pro vojáky a politické vězně, např. pachatele atentátu na F. F. d´Este. Od r. 1940 věznicí gestapa. 1945–8 sloužila jako internační tábor pro válečné zajatce a Němce určené k odsunu.
 Megiddo
152.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zřícenina, volně přístupno, Izrael
Megiddo bylo starověké město, významné středisko Galileje. Mohutná pevnost a stáje. Megiddo je ztotožňováno s místem zvaným Armagedon. Důležitá archeologická lokalita. Roku 2005 zapsána jako památka světového dědictví UNESCO.
 městské hradby
12.0 m. n.m.
Side
pevnost, bunkr, zřícenina, volně přístupno, Turecko
Zbytky městských hradeb najdeme hned při příjezdu do města za Nymphaem. Velmi dobře zachovalé městské hradby umožňuje shlédnout impozantní, avšak dnes značně poničená hlavní brána. Městské hradby s nekropolí a skalními hrobkami a zbytky obydlí zdejších movitějších občanů.
 městské hradby
Nicosia, Lefkosia, city walls, Venetian walls
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Kypr
Zachovalý systém kamenných hradeb vystavěných na kruhovém půdoryse s 11 vystupujícími pravidelnými bastiony a trojicí zachovalých městských bran. Vystavěny po r. 1567 Benátčany jako náhrada za zastaralé středověké hradby. Na poč. 17. století opraveny Osmany, poté chátraly.
 městské hradby
Barcelona city walls, Walls of Barcelona
pevnost, bunkr, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Španělsko, Catalunya
Hradby katalánské metropole Barcelony. Nejstarší a nejzachovalejší část pochází z římského města Barcino, opevněného vysokou hradbou s hranolovými věžemi. Středověké opevnění zahrnovalo i 3 současné hlavní čtvrtě Barri Gótic, La Ribera a El Raval. Zachováno torzálně především opevnění římské.
 městské opevnění
154.0 m. n.m.
Bratislava
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Slovensko, Bratislavský
Hradby najdeme na Staroměstské ulici v Bratislavě. Do města vedly tři brány. Brány opevněny po invazi husitů. Opevnění posíleno před tureckými nájezdy. V r. 1775 byla velká část zbourána. Zachovány jen Michalská brána a část hradeb podél Staroměstské ulice.