Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 137 záznamů, 2 / 10 stran, vyhledáno za 0.76 sec
 Dobrošov
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Královéhradecký kraj, Dobrošov
Dělostřelecká tvrz byla postavena v l. 1937-38 v rámci opevňování naší hranice s Německem. Projekt vypracoval ing. F. Zavadil. Stavbu přerušila Mnichovská dohoda. Byly postaveny tři železobetonové sruby a byly vyhloubeny podzemní prostory a chodby. Od r. 1968 je zde expozice českosl. opevnění.
 Edinburgh
130.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Spojené království, Skotsko
Hrad na skále nad hlavním městem Skotska. Hradní kaple sv. Margarety z 1. pol. 12. stol., nejstarší stavba ve městě. Mnohokrát obléhán a dobyt. Třikrát v rukou Angličanů. V novověku pevnost, zbrojnice a vězení. Dnes jsou zde vystaveny skotské korunovační klenoty. Spolu s městem památka UNESCO.
 Einmannbunker
Wiese, Wiesa, Wíza
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Ústecký kraj, Louka u Litvínova
Einmannbunker je protiletecký kryt vyráběný v letech 1939–45 firmou Dyckerhoff und Widmann K.G., Betonwerke Cossebaude k ochraně strážných při leteckých náletech. Spolu s prvorepublikovým tzv. řopíkem je nejpočetnějším fortifikačním objektem u nás.
 feste Boyen
Giżycko
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Polsko, warmińsko-mazurskie
Zachovalá pruská bastionová pevnost z poloviny 19. století. Upravena poč. 20. století, od r. 1957 veřejnosti přístupná.
 fort Galgenberg
230.0 m. n.m.
Šibeniční vrch
pevnost, bunkr, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Nová Ulice
Pevnůstka byla vybudována souběžně s fortem Tafelberg v l. 1838-1846 podle návrhu podplukovníka Emanuela Zitty. Tyto objekty se staly prvními forty olomoucké pevnosti. Později objekt sloužil Vojenskému opravárenskému podniku. V současnosti je tato kulturní památka využívána řadou firem.
 fort II
230.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Chválkovice
Fort II ve Chválkovicích byl budován od podzimu r. 1854 jako součást fortového věnce kolem pevnosti Olomouc. Stavba byla dokončena v r. 1856. V r. 1866 proběhly úpravy. Fort II jako jediný slouží dodnes armádě. Nemovitá kulturní památka.
 fort II Radíkov
pevnost, bunkr, chátrající, v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Olomouc-Radíkov
Pevnost šestiúhelníkového půdorysu jako byla součástí opevnění Olomouce. Vystavěna v letech 1871 - 1876 podle projektu kapitána Karla rytíře von Peche.
 fort IV
231.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Bystrovany
Fort IV je zachovalá pevnůstka fortového věnce kolem olomoucké pevnosti. V zemní podobě byla pevnůstka vybudována roku 1850, ale kvůli nevhodnému podloží pro zděnou přestavbu byla srovnána se zemí. V letech 1856 - 1866 byl postaven zděný fort IV na jiném místě.
 Fort Karola
pevnost, bunkr, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Polsko, dolnośląskie
Nepatrné relikty vojenské strážnice vystavěné r. 1790 při Rak.-Prus. hranici. Zaniká již v 18. stol., kdy se stává oblíbeným turistickým cílem. Výborný výhled severně na Szczelinec Welki – „Velkou Hejšovinu“, nejatraktivnější část Stolových hor.
 fort Tafelberg
250.0 m. n.m.
Tabulový vrch
pevnost, bunkr, zachovalý, příležitostně, Olomoucký kraj, Olomouc-Nová Ulice
Pevnůstka byla vybudována souběžně s fortem Galgenberg v l. 1838-1846 podle návrhu podplukovníka Emanuela Zitty. Tyto objekty se staly prvními forty olomoucké pevnosti. Objekt vlastnila armáda až do r. 2011, kdy byl převeden do majetku Fakultní nemocnice v Olomouci, které slouží jako archiv.
 fort V
231.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, terénní náznaky, v návštěvních hodinách, Olomoucký kraj, Olomouc-Holice
Pevnůstka byla postavena v letech 1856–1862 jako součást předsunutého fortového věnce kolem olomoucké pevnosti. V r. 1866 rozšířena. Do r. 1921 sloužila jako sklad vojenského materiálu a poté postupně zbořena. Mezi dochovanými valy je arboretum.
 fort Va
230.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, terénní náznaky, nepřístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Holice
Pevnůstka byla vybudována v l. 1857- 1863 podle projektu podplukovníka Ladislava Mareše jako součást předsunutého fortového věnce kolem olomoucké pevnosti. Později sloužila jako sklad vojenského materiálu a poté byla postupně zbořena.
 fort VII
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Holice
Terénní náznaky po železničním fortu VII postaveném souběžně s železničním fortem č. I někdy v letech 1854-1867 zprvu jako zemní a později zděný. Zajímavostí těchto dvou totožných fortů bylo, že se skládaly ze dvou částí, mezi nimiž procházela železnice, proto se nazývají též dvojforty.
 fort VIII
pevnost, bunkr, terénní náznaky, nepřístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Holice
Pozůstatky zemního fortu vybudovaného na podzim r. 1854 jako součást fortového věnce kolem pevnosti Olomouc. V r. 1866 byla kompletně přestavěna. Při stavbě dálnice na přelomu 20.-21. stol. byl do té doby dobře zřetelný reliéf pevnůstky poničen. Dodnes jsou patrné jen zbytky valu.
 Fort Wilhelma
Huta
pevnost, bunkr, nepatrné zbytky zdí, volně přístupno, Polsko, śląskie
Zříceniny pevnosti, kterou nechal vystavět v letech 1790–95 podle plánů Gustava von Rauch pruský král Fridrich Vilém II. na ochranu hranice Slezska proti rakouské armádě. Opuštěna a rozebrána byla ve 2. polovině 19. století.