Výsledky hledání míst

Hledání podle klíčového slova.

Země
Typ místa
Stav místa
Přístupnost
Počáteční písmeno
Nastavte si výpis míst podle prvního písmene názvu.

A B C Č D E F
G H Ch I J K L
M N O P Q R Ř
S Š T U V W X
Y Z Ž
Vaše okolí
Pro vyhledání míst kolem vás bude možná nutné povolit odečtení vaší polohy.

Nalezeno celkem 137 záznamů, 8 / 10 stran, vyhledáno za 0.29 sec
 Ravelin č. XVIII.
část opevnění Hlavní pevnosti
pevnost, bunkr, zachovalý, v návštěvních hodinách, Ústecký kraj, Terezín
Hradební úsek Ravelin XVIII. je součástí opevnění pevnostního města Terezín, postaven v l. 1780–92 císařem Josefem II. Město plošně památkově chráněno od r. 1990, od r. 1992 městskou památkovou rezervací. Město má 6 ravelinů, ochranných prvků hradeb trojúhel. tvaru, tři z nich s pevnůstkami reduit.
 římská pevnost Cilurnum (Chesters)
70.0 m. n.m.
Chesters Roman Fort
pevnost, bunkr, zřícenina, v návštěvních hodinách, Spojené království, Anglie
Římská pevnost na Hadriánově zdi na severu Anglie. Postavena ve 2. stol. Sloužila k obraně říše až do jejího zániku v 5. stol. Vykopávky v rozmezí let 1840-1890 pod vedením Jana Claytona. Od roku 1987 památka UNESCO.
 římská pevnost Vercovicium (Housesteads)
272.0 m. n.m.
Housesteads Roman Fort
pevnost, bunkr, zřícenina, v návštěvních hodinách, Spojené království, Anglie
Římská pevnost na Hadriánově zdi na severu Anglie. Postavena ve 2. stol. Sloužila k obraně říše až do jejího zániku v 5. stol. Od roku 1987 památka UNESCO. Pevnost je dnes proslulá predevším svou původní komunální latrínou.
 Rocca di Senigallia
8.0 m. n.m.
Itálie, Senigallia
pevnost, bunkr, zachovalý, volně přístupno, Itálie, Marche
Rocca roveresca je pojmenovaná podle šlechtického rodu Della Rovere. Pevnost je produktem stavebního procesu, ke kterému došlo v průběhu staletí. Římská kolonizace nastala přibližně v roce 290 př. n. l. Další rozvoj pevnosti od 14. stol.
 Salzerova reduta II
220.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, zachovalý, nepřístupno, Olomoucký kraj, Olomouc-Hodolany
Pevnůstka byla postavena v 50. letech 18. stol. jako součást předsunutého opevnění k ochraně přístupových cest k městu od jihu a k ochraně stavidla k zatopení předpolí Olomoucké pevnosti. V letech 1834-1835 přestavěna a rozšířena.
 šance Bařiny
pevnost, bunkr, zaniklý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj
Lokalita zaniklé drobné pohraniční slezské pevnosti proti Uhersku, chránící Těšínské knížectví. Šance typu reduta existovaly dle zákresů ještě v 70. letech 19. století.
 šance Dolina
V Dolině, Na Dolině, Dolinaschanz
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Mosty u Jablunkova
Terénní pozůstatky bývalé pohraniční vojenské pevnosti tzv. šance – typu reduta, tj. čtvercového zemního tělesa. Šance byly součástí systému tzv. Jablunovských šancí. Rozkládají se nejblíže údolí, kterým vedla úzkým průsmykem cesta z bývalých Uher do Českých zemí.
 šance Dolní Lomná
pevnost, bunkr, zaniklý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj
Místo zaniklých renesančních šancí - drobné pohraniční pevnosti na území obce Dolní Lomná. Vybudovány patrně kolem roku 1626. Koncem 17. století již nebyly obnoveny.
 šance Džolek
Na Dílku, Dílek, Dzolek
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Bukovec
Terénní pozůstatky objektu bývalých šancí – menší pohraniční pevnosti typu redanu, která byla součástí složitého systému na obranu Těšínska a Slezska proti Uhersku. Šance Džolek byly vystavěny na svahu stejnojmenného návrší patrně kolem poloviny 18. století. Na počátku 19. stol. jejich význam upadl.
 šance Hrčava
Hrčava
pevnost, bunkr, zaniklý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj
Zaniklé šance na pahorku v jz. části obce Hrčava. Vystavěny v r. 1645. Naposledy využity r. 1741, za prusko-rakouské války. V polovině 18. stol. svůj význam a zanikly. Z místa nádherný výhled na Trojmezí.
 šance Komorovský grúň
660.0 m. n.m.
Waleczka Kura, Waleczkow
pevnost, bunkr, zaniklý, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Bukovec
Zaniklá drobná pohraniční pevnost – šance – ze 17. století. Součást složitějšího systému tzv. Jablunkovských šancí. Pevnost typu reduta zanikla zemědělskou činností nejpozději do poloviny 19. století. Dnes na její existenci nic neupomíná.
 šance Kovalovice - Popůvky
220.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Olomoucký kraj
Reliéfní pozůstatky nejspíše barokního opevnění ze 17.-18. století, které střežilo důležitou komunikaci z Vyškova do Kroměříže.
 šance Na Hrádku
515.0 m. n.m.
Hrádek
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Bukovec
Terénní pozůstatky (násep ve tvaru širokého rovnoramenného trojúhelníku o stranách cca 45 m a výšce 4-5 m s čelním příkopem) objektu menší pohraniční pevnosti, součásti složitého systému na obranu Těšínska a Slezska. Vybudovány v období 30-leté války nebo za prusko-rakouské války v pol. 18. století.
 šance na Kempě
530.0 m. n.m.
pevnost, bunkr, terénní náznaky, volně přístupno, Moravskoslezský kraj, Bukovec
Nepatrné terénní náznaky tří renesančních pevností - šancí - kolem vrcholu Kepma nad Bukovcem, vybudovaných v 16. století na obranu proti Turkům.
 šance na Nové Dědině
pevnost, bunkr, terénní náznaky, nepřístupno, Moravskoslezský kraj, Frýdlant nad Ostravicí
Opevněné místo, odkud posádka kontrolovala a chránila obchodní cesty. Bylo patrně narychlo vybudováno před r. 1680, kdy hrozil útok uherských povstalců. Ti přesto nakonec blízký Frýdlant vyplenili. S rozvojem vojenské techniky přestávaly být šance využívány a postupně zanikly.