Graficke pismenko Původní název poutního místa byl Vrabina, od 18. stol. se označuje jménem Křížový vrch (487 m n. m.). Na vrcholu stál dřevěný kříž - neznámým umělcem vyřezané tělo Kristovo v živ. velikosti - který dal roku 1739 vyrobit Jan Václav Eberle, tehdejší lesní na Vrabině. Dne 27. srpna 1746 se tu údajně stal zázrak - kříž se za přítomnosti mnoha svědků obrátil. Tuto událost písemně potvrdil pošmistr ze Stoda, který byl pobožnosti přítomen.

 
Graficke pismenko V r. 1755 byl na vrchu dostavěn poutní chrám, který dal zřídit chotěšovský probošt P. Krištof Schmiedl. Při kopání se narazilo na staré zdivo, lidské kosti a další zbytky dokazující již předešlé osídlení. V r. 1750 byl vystavěn také hostinec s noclehárnou pro poutníky. Zázračný kříž byl umístěn v chrámu ve vyvýšeném oltáři, ke kterému vedlo 18 mramorových schodů, v nichž byly ostatky svatých. Místo přitahovalo zástupy věřících, na vrch putovali obyvatelé z okolí vykonávat pobožnosti i procesí ze vzdálenějších krajů, např. z Bavorska. Po zrušení chotěšovského kláštera Josefem II. byl však kolem roku 1782 chrám zbourán a na místě znovu vyrostl až r. 1862 kostel, k němuž byla přistavěna spolkem "Křížový vrch" v r. 1932 vyhlídková věž.
 
Graficke pismenko Neblaze místo poznamenalo vojsko, které celý prostor zabralo r. 1967 - z oblasti se stal pro veřejnost na dlouhá léta nepřístupný vojenský prostor. Kostel sloužil za ubikaci vojákům a věž jako pozorovatelna protivzdušné obrany. Armáda místo opustila až v r. 1995 a zanechala pozůstalé budovy (kostel, bývalý hostinec a ostatní stavení) v dosti zbědovaném stavu. Ovšem na definitivní zkáze se podepsala až léta následující, kdy se místo díky své odlehlosti stalo terčem vandalů a z budov bylo rozkradeno a zničeno vše, co ještě do té doby přežilo.
 
Graficke pismenko V r. 2004 se se společnou finanční podporou okolních obcí podařilo kompletně opravit a pro veřejnost zpřístupnit rozhlednu. Všechny ostatní budovy kromě kostela, které byly v dezolátním stavu, byly strženy. Rozhledna je v současnosti přístupná v turistické sezóně od dubna do října.

Text: historie
30.6. 2005 - Stanislav Drda, doplněno redakcí (http://rozhledny.webzdarma.cz)