Graficke pismenko První rozhledna na vrchu Kotel byla vybudována v r. 1895 zásluhou rokycanského odboru Klubu českých turistů. V r. 1909 však musela být tato dřevěná šestipatrová stavba, nazývaná Krásná vyhlídka, odstraněna, protože její dřevěná konstrukce byla napadena hnilobou. Pokusy o její obnovu zůstaly z finančních důvodů bez úspěchu. Později byl na Kotli vybudován vojenský ocelový stožár se signálním osvětlením pro leteckou dopravu, který sloužil svému účelu do 60. let minulého století. Jeho torzo v podobě příhradové 22,5 m vysoké konstrukce zde stálo až do doby, než muselo ustoupit novodobé rozhledně, stejně tak jako zbytky dřevěných sloupů přivádějících vzdušné elektrické vedení.

 
Graficke pismenko Novodobá rozhledna na Kotli vznikla z podnětu města Rokycany, které výstavbu zvažovalo již v roce 2000, a Klubu Svobodných demokratů Rokycany, kteří se o vybudování věže snažili od roku 2009. Výsledkem těchto snah je současná celkem 28 m vysoká rozhledna s vnějším průměrem věže v horní části 4,2 m a na půdorysu 13x13 m. Její podoba respektuje jednu ze tří původních konstrukčních variant navržených plzeňskou společností INDBau - průmyslové a inženýrské stavby (projektant Ing. Václav Hatlman) podle autorského návrhu Bc. Evy Králové. Stavbu zrealizovala v letech 2013-2014 společnost Teplotechna Ostrava, a.s.
 
Graficke pismenko Kovová vyhlídková věž elegantního tvaru je konstruována ve tvaru válce, jehož plášť se rozšiřuje směrem k základně. Skelet stavby tvoří čtyři opěrné sloupy tvaru paraboly. Ty jsou mezi sebou pospojovány obručemi a příčkami. Uprostřed objektu je zasazen tubus menšího průměru, který obtáčí spirálové schodiště se 142 stupni. Prvních 72 schodů vede na středový vyhlídkový ochoz, jež je umístěn v 12,5 metrech. Horní vyhlídková plošina je situována ve výšce 25 m a zakryta dřevěnou střechou tvaru kulového vrchlíku.
 
Graficke pismenko Slavnostní otevření rozhledny na Kotli proběhlo v sobotu 10. května 2014 a od té doby je volně přístupná.

Text: historie
6.8. 2016 - Jiří Špaček (s využitím webových stránek města Rokycany a informačních tabulí)