Graficke pismenko Rozhledna na vrchu Bedřichov u obce Nová Ves I byla postavena v roce 2018 v místě významné bitvy u Kolína, k níž došlo 18. června 1757. Jednalo se o jednu z nejvýznamnějších bitev sedmileté války, ve které rakouská armáda podporovaná saskými jednotkami poprvé porazila pruského krále Friedricha II. Na počest této události zde nechal v roce 1841 majitel kolínského panství Václav Veith vybudovat kamenný pomník, z  diplomatických ohledů k poražené pruské straně však zůstal zcela bez nápisů i plánovaných reliéfů s bitevními výjevy. Současná pamětní deska od akademického sochaře Miloslava Smrkovského byla na památník instalována až v roce 2005. Vrch původně zvaný Novoveský dostal nové pojmenování podle pruského krále, který tu měl v průběhu bitvy jedno ze svých velitelských stanovišť. Proto i rozhledna byla nazvána Bedřichova vyhlídka.

 
Graficke pismenko Stavbu rozhledny na vrchu Bedřichov schválilo zastupitelstvo obce Nová Ves I v prosinci 2017. Realizace trvala od září do prosince 2018, oficiální zpřístupnění se konalo 22. prosince 2018. Stavba za 1,4 mil. Kč byla realizována i díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 760 tis. Kč firmou Prostav s.r.o. z Poděbrad, provozovna Pňov.

Text: historie
25.9. 2019 - Jiří Špaček (s využitím informací rozhledny.webzdarma)