Alainova věž

Graficke pismenko Původně vyhlídková novogotická věž a lovecký posed jižně pod vrcholem Tábora. Byla postavena v roce 1862 knížecím stavitelem Pruvotem při pramenech a pojmenována podle křestního jména jednoho z knížat Rohanů. Nad vchodem je vsazena deska s názvem věže.

 
Graficke pismenko Alainova věž byla vybudována na popud majitelů zdejšího panství, rodu Rohanů, jako součást obory.
 
Graficke pismenko Rohanové pochází z francouzské Bretaně, jehož kořeny sahají až do poloviny 10. století. Do českých zemí přicházejí Rohanové jako uprchlíci po Velké francouzské revoluci a císař František I. jim uznává jejich knížecí titul. Kníže Karel Alain Gabriel Rohan se usazuje na zámku Sychrov a odsud postupnými nákupy rozšiřuje své panství. Jeho syn Kamil Josef Rohan tak zakupuje v roce 1834 i zdejší lomnické panství a je to právě on, kdo nechává, kromě jiného, postavit zdejší Alainovu věž. Věž navrhl architekt rodu Rohanů Josef Pruvot, jenž je v jejich slubách od roku 1851 a jehož rukopis je možné pozorovat i na dalších stavbách v okolí (např. lomnická neogotická). Josef Pruvot se v roce 1858 pouští do práce na architektonických plánech "kratochvilné" věžovité stavby a věž je celkovým nákladem 1714 zlatých, dle plánů Josefa Pruvota, stavebně dokončena v roce 1862. Od tohoto roku až do počátku první světové války slouží věž jako honosný posed v rozsáhlé rohanské oboře. Po roce 1945 je majetek rodu Rohanů (sychrovská větev rodu) zabaven na základě Benešových dekretů. Další historie věže již není tak slavná, chvíli ještě věž slouží jako sklad krmiva pro zvěř a poté je zcela opuštěna a ponechána napospas osudu. Nájezdy vandalů jsou zničena dřevěná okna i dveře a stavba postupně zarůstá náletovou vegetací, která také rozrušuje její zdivo, které se postupně začíná hroutit. Věž se postupně začíná měnit v ruinu. V roce 2013 však naštěstí přichází záchrana, dá se říci "za minutu dvanáct", jsou konečně vyřešeny nejasné majetkové spory kolem vlastnictví věže (po 2. světové válce stavba vypadla z katastru nemovitostí) a Alainova věž je konečně majetkově přiřknuta městu Lomnice nad Popelkou, které ji roku 2009 odkoupilo od Lesů České republiky a pustilo se do její rekonstrukce.

Text: historie
26.4. 2003 -