Graficke pismenko Dřevěný kostel byl postaven na přelomu 17. a 18. století v obci Obava nedaleko Mukačeva na Podkarpatské Rusi (podle UPČ je věž z r. 1788). V roce 1930 kostel nechal převézt do Čech otec současného majitele, továrník Otto Kretschmer, a v Obavě za něj jako náhradu nechal vystavět nový kamenný kostel. Kostel byl přemístěn proto, aby v něm byly umístěny rozsáhlé sbírky sakrálního umění (plastiky 14. - 19. stol., ucelená sbírka sakrálních obrázků na skle) O. Kretschmera.

 
Graficke pismenko V kostele se zachoval bohatě vyřezávaný hlavní oltář z konce 17. století či ikonostas z r. 1812. Pan Oto Kretschmer zemřel krátce po výslechu na pražské „Pečkárně“ na samém konci 2. světové války.
 
Graficke pismenko Po nástupu vlády jedné strany ušel kostelík jen tak tak zbourání a prodání na palivové dříví. Zachránila ho až žádost někdejších přátel O. Kretschmera, Dr. Zdeňka Wirtha a Dr. Pocheho k ministrovi školství a osvěty Dr. Zdeňkovi Nejedlému. Kostel zdědil po svém otci Adam Kretschmer, který byl nejprve uvězněn a později prošel také řadami PTP. Kostelík sloužil jako skladiště. Sbírka, uložená v kostelíku, byla částečně rozkradena, částečně byla zachována jako součást místního muzea. Ředitel muzea se zasloužil i o to, že kostelík do konce 80. let 20. století nebyl zničen. Po roce 1989 byl kostel v restituci navrácen dětem O. Kretschmera. Ty kostel nechaly znovu vysvětit a propůjčují ho řeckokatolické i římskokatolické církvi.
 
Graficke pismenko Kostel stojí v soukromé zahradě majitele památky, pana A. Kretschmera. Je přístupný pouze po předchozí dohodě (viz kontakt).

Text: historie
26.5. 2013 - Petr Nožička, E.H. - čerpáno z: http://drevenekostely.ic.cz/kostely/novapaka.html; http://www.muzeum.cz; Umělecké památky Čech 2., Emanuel Poche a kol., Academia 1978