Graficke pismenko Jižně od zámku se rozkládá mimořádně náročná terasovitá francouzská zahrada. Je komponována na osu jižního křídla zámku. V zahradě se nachází bohatá sochařská výzdoba. Jde o alegorie ročních období, antické motivy, zvířecí zápasy, vázy a podobně, převážně od I. Fr. Platzera. Střed zahrady, jižní část francouzské zahrady, tvoří fontána s mohutným sousoším Napájení Héliových koní. Autorem je rovněž Ignác Fr. Platzer. Od něj tu jsou i další sochy, např. Apollona. Na jižní straně uzavírá zahradu rokoková oranžérie s iluzivní výzdobou. Při zdi oranžérie se rozkládá skleník a minizoo. V zahradě, která je umístěna do tří teras, obdivujeme geometricky pravidelné vzory sestřiženého zimostrázu s kruhovou fontánou a několika sochami. Voda je do parku přiváděna podzemní štolou. Zámecké zahrady byly roku 1879 rozšířeny vrchním zahradníkem J. Liehmem ještě o přírodně krajinářský Nový park mezi zámkem (francouzskou zahradou) a Starohuťským rybníkem na místě zbořených hospodářských objektů. Dobříšská zámecká zahrada je považována za nejčistší ukázku francouzské zahrady v Čechách. Celý areál zámeckých zahrad a parků má cca 65 ha a roste zde asi 90 druhů dřevin.

Text: popis
10.10. 2015 - Pavel Vítek – zdroj: Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1. - A/J (Praha 1977)