Graficke pismenko Archeologická lokalita Písečného vrchu byla osídlena již ve starší době kamenné – paleolitu (12 tisíc let před Kristem), kdy zdejší křemenec využívali k výrobě 20 až 30 cm dlouhých nožů. Zajímavé je, že tyto finální výrobky jsou nalézány na sever od Krušných hor, tedy mimo naše území. Souvisí to pravděpodobně s absencí podobného materiálu v dnešním východním Německu. Tamější obyvatelé se vydávali na naše území a po získání polotovarů, které zde také byly nalezeny, odcházeli zpět. Nasvědčují tomu i zbytky jednoduchých stanových příbytků a pozůstatky potravy, především koňské kosti. Nejpočetnější archeologické nálezy pocházejí z období středního paleolitu, reprezentované kolekcí dvou tisíc artefaktů a především obytným domem postaveným pod skalním převisem. Rozlohu měl 15 m2 a stěny zpevněné kamennými zídkami. Po obvodu se zachovaly kůlní jamky, a také zbytky jakýchsi malířských palet a barev jimiž si snad tehdejší lidé natírali tělo. Jednalo se o žlutou, žlutohnědou a červenou barvu, které byly asi v módě. Ovšem nejzajímavějším a nejstarším dokladem uměleckého cítění obyvatel našich zemí jsou trojrozměrné vybroušené artefakty, znázorňující snad lidské hlavy.

 
Graficke pismenko Nedaleko zmíněného převisu archeologové nalezli pozůstatky osídlení z počátku středního pleistocénu, jež badatelé datují do období před sedmi sty tisíci lety a také kolekci silně zvětralých kamenných pozůstatků z doby před 1 až 1,7 milionem let. Na východní straně kopce byl kámen těžen i v době mladšího neolitu, ve druhé polovině 5. tisíciletí před počátkem letopočtu. Ve střední době bronzové, tj. 1,5 tis. let před Kristem, zde byl těžen kámen na výrobu drtidel na obilí. Technika těžby byla pozoruhodná. Blok křemene vystupující na povrch nebo nalezený pomocí kopané sondy, byl co nejvíce odkryt v odkopané jámě, rozpálen ohněm a posléze prudce zchlazen vodou. Tak bylo docíleno jeho rozpraskání na menší kusy, z nichž byly vyrobeny podlouhlé polotovary, které zdejší těžaři transportovali do jednotlivých sídlišť k finálnímu opracování. Exploatace místní suroviny pokračovala až do roku 1993, kdy tady byl získáván křemík potřebný pro výrobu polovodičů a laboratorních skel. Přírodní rezervace zde byla vyhlášena 4. září 1996.Písečný vrch, lomem zvrásněná lokalita, předznamenala již v pravěku nevybíravé drancovaní okolní krajiny severních Čech.

Text: historie
25.10. 2011 - Prudký Martin podle sborníku Osud Mostecka-J. Fridrich a Z. Smrž