Graficke pismenko Národní přírodní památka Křéby se nachází v okrese Kroměříž, v katastrálním území obce Prasklice, nad údolím potoka Tištínka, asi 600 m východně od obce Koválovice-Osíčany a 1,7 km severně od obce Prasklice. Byla vyhlášena v roce 1956 a její celková rozloha činí 3,52 ha. Přírodní památka je tvořena třemi ostrůvky výslunných travnatých strání s převážně jižní expozicí (největší část Kříby, prostřední Matějův písek a východní nejmenší část Foltýnova chata). Nadmořská výška se pohybuje od 228 do 277 m n.m. Jako podloží převládají vápnité jíly a písky, půdní pokryv tvoří převážně kambizem a hnědozemě. Menší části zaujímají zarostlé prohlubně po těžbě štěrkopísku. Na chráněném území se vyskytuje teplomilná travinobylinná vegetace s řadou vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Ze vzácných rostlin zde můžete nalézt například len žlutý a tenkolistý, koniklec velkokvětý, kavyl Ivanův, hvozdík pyšný a mnoho dalších. Vyskytuje se zde řada druhů motýlů, hmyzu a dalších živočichů. Ve stěnách bývalého lomu hnízdí vzácní ptáci břehule říční nebo vlha pestrá. Lokalita má ale význam i jako útočiště živočichů v zemědělsky intenzivně využívané krajině.

Text: popis
25.3. 2018 - Luděk Vláčil - zdroj https://nature.hyperlink.cz, http://www.cittadella.cz a další