Čertovo kopyto

Nové Domky

Graficke pismenko Na Uhlířském (dříve Cikánském) vrchu jižně od obce Loučovice se koncem 17. století utábořila skupina cikánů. Postupně se pro celý kraj stali pohromou, to potvrzuje i páter dr. Dominik Kaidl v knize Historie vyšebrodského kláštera. Byli mezi nimi lidé, kteří se z různých důvodů skrývali. Jedním z nich i Godoš, syn německého uprchlíka z Porýní. Ten vyrůstal v táboře společně s dcerou náčelníka Wolfa – Mandou. Oba se do sebe později zamilovali. Osudného dne 25. května 1715 byl cikánský tábor na povolení bechyňského krajského sekretáře Václava Antonína Netolického obklíčen vojskem. Při následné přestřelce přišlo o život 13 obyvatel tábora, raněna byla i Manda. Podařilo se jí vsak uniknout, stejně tak i Godošovi. Postupně se uzdravila a v květnu 1716 měli svatbu v kostelíku sv. Prokopa v Loučovicích. Živili se podomním prodejem krejčovských výrobků. Po čtyřech letech však Manda na následky zranění umřela. Godoš se vrátil do Porýní a vždy po několika letech navštěvoval hrob své ženy. Když zestárl, usídlil se v blízkosti Mandina hrobu nastálo. Přes zimu žil v domě rybáře v Loučovicích. V létě obýval starou poustevnu, kterou objevil již jako chlapec. Tam před ním snad kdysi žil některý z příslušníků poustevnického řádu kláštera v Přední Výtoni. V poustevně byl také jednoho dne nalezen mrtev. Podle svého přání byl pochován vedle své ženy Mandy. Podle těchto událostí napsal roku 1909 páter Zephyrin Toner román Cikánský les.

 
Graficke pismenko Nedaleko od poustevny, v lesním porostu, nad místem kde se Vltava stáčí k jihu, stával donedávna na skále velký dřevěný kříž. Je pravděpodobné, že sloužil vorařům plujícím po Vltavě jako signál k ukončení plavby před Čertovými proudy. Ty byly životu nebezpečné. Vory se zde rozebíraly a dřevo se převáželo povozy do Vyššího Brodu, kde se znovu vázalo do vorů. Ty pak pokračovaly dál po Vltavě. Jiní vysvětlení existence kříže má pověst o vyšebrodském opatovi, jehož kočár přepadli lapkové. Jako díkůvzdání za záchranu dal pak opat postavit tento kříž.

Text: historie
4.8. 2007 - Informační panel na rozcestí