Graficke pismenko Vyhlídkovou terasu nechal postavit František Karel Clary-Aldringen v letech 1701-11 a její vznik je úzce spjat s panstvím v Bynovci, které bylo v 18. stol. v majetku rodiny Clary-Aldringenů. Vyhlídka byla spojena se zámkem 4 km dlouhou kočárovou cestou. Při vyhlídce byla vybudována ještě salla terrena v podobě grotty (umělé jeskyně) zdobená vysokým arkádovým obloukem zakončeným divadelní maskou. Když v roce 1839 k ní byla postavena přístupová schodišťová cesta, byla divadelní maska nahrazena znakem Clary-Aldringenů. Jde o práci malíře J. Hegenbarta z Labské. Místo sloužilo k odpočinku panstva a pořádaly se zde různé hudební a divadelní produkce.

 
Graficke pismenko V květnu 1791 byla jedna z budov při zámku v Bynovci zasažena bleskem a požár se rozšířil i na zámek. Od té doby začala nová éra vyhlídky Belveder. Zámek byl sice brzy obnoven, ale šlechta ztratila o místo s vyhlídkou zájem. Naopak vzrůstal zájem místních a také novodobých turistů, kteří přijeli navštívit a poznat krásy Českého Švýcarska. Nejprve byla u vyhlídky v roce 1841 postavena dřevěná hospoda a v letech 1888-1889 byla nahrazena kamennou stavbou. Po roce 1948 zde bylo podnikové rekreační zařízení a dnes hotel Belveder.

Text: historie
13.3. 2006 - L.P.