Graficke pismenko Křížový kámen, údajně středověký, dle nezřetelného letopočtu ve spodní části z roku 1335. Tato datace je však sporná. Kámen byl objeven v roce 1907 při stavbě silnice do Velešova, dříve stával u čp. 23. V roce 1970 přenesen přes silnici na dnešní místo, v 90, letech byl soukromou osobou odstraněn, roku 1999 vrácen. Kámen má dnes rozměry 80 x 43 x 14 cm, jedná se pravděpodobně o fragment původního artefaktu, jehož horní část byla odlomena. Reliéf kříže ve tvaru T (takzvaného antonínského kříže) tedy může být jen část původního latinského kříže. Pod rameny kříže jsou dvě rytiny, neumělá postava ženy (méně zřetelná) a zřetelnější mužská postava. Je ovšem otázkou, zda nebyly vyryty na kámen dodatečně, až po jeho objevení v roce 1907. Ke kameni se vztahují tři různé legendy, které s vysokou pravděpodobností vznikly novodobě. Jedna hovoří o tom, že kámen označuje místo smrti či hrobu nešťastných milenců, druhá pověst hovoří o smrti nevěrné manželky a třetí o tom, že kámen označuje hrob dvou pruských vojáků (údajně pod ním byly nalezeny kosterní pozůstatky dvou lidí). Kámen je památkově chráněný od roku 1958, katalogové číslo NPÚ je 1000143296, číslo na Ústředním seznamu kulturních památek je 31757/7-4923.

Text: historie
13.3. 2021 - Milan Caha (zdroj: http://www.smircikrize.cz a další zdroje na internetu)