Kamenný pranýř v Přídolí

Graficke pismenko Přídolí (německy Priethal) vzniklo zřejmě na přelomu 12. a 13. století jako první sídlo pánů z Prčice (Vítkovců) v okolí pozdějšího Českého Krumlova. První doloženou zprávou o jeho existenci je svědectví faráře Bohuslava Vita de Predol na kupní smlouvě Vítka z Prčice při koupi vsi Kojetína. Vítkovci postavili na Strážném vrchu severovýchodně od vsi zřejmě dřevěný hrádek. Roku 1231 je v Přídolí doložena existence solného skladu.

 
Graficke pismenko Extrémní poloha vysoko nad vltavským údolím způsobila, že po přenesení sídla vítkovecké větve se zelenou růží do nově založeného Krumlova jeho význam upadl. Přesto vytrvalo povědomí o jeho zvláštním statusu, takže nikdy neupadlo do postavení běžné vesnice. Řada privilegií zachovávala místním postavení, blížící se krumlovským měšťanům. Dokladem této situace je i existence pranýře, který dokládá soudní pravomoc představitele zdejší obce.
 
Graficke pismenko Dodnes dochovaný pranýř je datován rokem 1592. Byl vyroben z místní žuly v pozdně gotických formách, které při provádění obdobných zařízení přetrvávaly na někdejších rožmberských panstvích až do počátku 17. století.

Text: historie
26.11. 2011 - Ivan Grisa, dle E. Poche a kol.: Umělecké památky Čech, svazek 3., Academia 1980