Graficke pismenko Na místě nynějšího města vznikla první osada pravděpodobně po polovině 13. století a postupně se stala lokálním centrem. Prosperitu zabezpečovala "Zlatá stezka", spojení Čech s Bavorskem, která osadou procházela.

 
Graficke pismenko Prachatice nabízejí renesanční atmosféru, jen částečně narušenou novějšími empirovými přestavbami. Historické jádro města bylo v roce 1981 vyhlášeno Městskou památkovou rezervací.
 
Graficke pismenko Památky a pamětihodnosti:
 
Graficke pismenko Stará radnice - renesanční vystavěna v letech 1570-1571
 
Graficke pismenko Nová radnice - novorenesanční stavba z roku 1903
 
Graficke pismenko Kostel sv. Jakuba - založen ve 14. st. Gotická dostavba skončila v roce 1513. Nynější podobu získal v 19. st. kdy požárem zničená věž byla přestavěna do podoby minaretu.
 
Graficke pismenko Rumpálův dům - dům s nádhernou sgrafitovou výzdobou patřil do roku 1588 měšťanu Šebestiánu Rumpálovi.
 
Graficke pismenko Bozkovského dům - v letech 1573 -1598 byl v majetku rodiny prachatického rychtáře Jiříka Bozkovského z Bozkovic. Dnes v majetku města využíván jako obřadní síň.
 
Graficke pismenko Knížecí dům - dvoupatrový renesanční dům, vystavěný v roce 1572.
 
Graficke pismenko Sitrův dům - Jeden z nejkrásnějších domů na náměstí. Má gotické základy, nejvýznamnější přestavba provedena v roce 1604. Nyní městské muzeum.
 
Graficke pismenko Heydlův dům - bohatě zdoben sgrafity ze druhé poloviny 16. století.
 
Graficke pismenko Klášter sester sv. Jana Boromejského - v tomto domě se narodil Jan Neumann (1811-1860), pozdější biskup ve Philadelphii. V roce 1977 byl svatořečen. V r. 1861 dům přestavěn na klášter a v r. 1993 zřízena kaple sv. Jana Neumanna.

Text: turistické
21.5. 2006 - Pavel Vítek