poustevna

Zbyny (Zbiny, Zbinsko, Zbynsko)

Historie a popis

Graficke pismenko Snad v místech staršího skalního obydlí, nikoli však (jak se někdy v literatuře uvádí) hradu, byla v druhé polovině 18. století založena hrabětem Adamem Hartigem poustevna (eremitáž), jejíž část byla vytesána do pískovcové údolní stěny. V její blízkosti vznikl ještě dřevěný lovecký zámeček se zahradou, z nějž se však do dnešní doby nezachovaly žádné stopy. Roku 1760 se připomíná poustevník frater Jodocus, vysloužilý hraběcí myslivec, jehož povinností bylo také pečovat o zahradu u zámečku. Za svou službu měl nárok na deputát dřeva, obilí a piva a 16 zlatých navíc, a žil zde až do své smrti roku 1777. Po zrušení všech poustevnických řádů Josefem II. v roce 1781 přestala být poustevna udržována a zpustla, zámeček samotný pak zanikl po požáru kolem poloviny 19. století. Dodnes se z poustevny dochovaly čtyři ve skále vytesané místnosti s chodbou a schodištěm. Místnosti osvětlují čtvercová vysekaná okna a v původní hlavní obytné světničce se navíc dochovalo zajímavé topeniště s komínem vytesaným do skály a ústícím asi v polovině výšky skalní stěny nad poustevnou.

Text: historie
2.3. 2006 - © Muzejní a vlastivědná práce – časopis SPS 2000/1 (K. Podroužek: Poustevny a poustevníci na pískovcích severních Čech)