Graficke pismenko Pěkné vyhlídkové místo je asi kilometr cesty vzhůru od centra Šlapanic. Jedná se o uměle navršenou mohylu - při archeologickém průzkumu bylo nalezeno množství hrobů a uměleckých předmětů z doby 5.-6. stol. Před rokem 1805 se zde těžil štěrk.

 
Graficke pismenko Mnohem slavnější se ale místo stalo 2. prosince 1805 v půl deváté ráno. V tento okamžik zde Napoleon zahájil tzv. Lví skok, brilantní manévr, který vešel do dějin a  kterým rozhodl celou bitvu, tzv. Bitvu tří císařů u Slavkova. Aby zamezil obklíčení svých jednotek, zvolil přímý útok na pratecký kopec - hlavní stan rusko-rakouských sil. Žuráň, ze kterého je výhled na větší část bojiště (včetně prateckého kopce a nedalekého vrchu Santon, pozice francouzských baterií) je od té doby cílem poutníků, zejména těch z Francie. Roku 1930 byla na místě odhalen památník ve tvaru žulové kostky s bronzovou deskou, na které je vyznačena situace na bojišti v 7 hodin ráno a také francouzská proklamace před bitvou. Vrcholek Žuráň je exteritoriálním územím Francie. Tam je nazýván také Napoleonovým stolem či Návrším císařovým. V již zmíněném blízkém štěrkovém lomu, kde měl hlavní stan před bitvou krátce přespal, když před tím povečeřel v nedalekém zájezdním hostinci Pindulka.

Text: historie
28.3. 2005 - Mass, Turyna Petr