název Žuráň

Graficke pismenko Označení vrchu má patrně základ ve slově šour, označujícím křivost, šikmost. V místním nářečí se zachoval výraz „chodit šórem“, tedy „nakřivo“. Žuráň by tedy mohlo znamenat křivý, šikmý kopec.

 
Graficke pismenko V josefínském katastru je Žuráň uváděna pod názvem Šorajn, připomínající německé Schorain, Schurain, což znamená hraniční kopec či pozemek. Ve francouzských pramenech je v souvislosti s bitvou u  Slavkova jmenován také Císařovo návrší nebo Napoleonův stůl.

Text: historie
18.2. 2012 - čerpáno z http://cs.wikipedia.org