Graficke pismenko Carl Heinrich Stilpner byl krušnohorský lidový hrdina

 
Graficke pismenko Voják, hajný (ochranář divoké zvěře), pašerák, továrník a umělec života je jistě nejvíce legendami opředaná a zároveň diskutovaná osoba Krušnch hor. Mnohým je znám především jako odvážný lovec a ochránce chudých, jako saský „Robin Hood“. Přeci jen ale není vše, co se mu připisuje v románech a lidových divadelních kusech, skutečně doloženo.
 
Graficke pismenko Carl Heinrich Stilpner žil v době dramatických změn (fr.revoluce, napoleonské války, začínající industrializace), která byla především v Sasku dobou sociálních nespravedlností. Mladí muži byli násilím odvlékáni na vojnu. Díky staletí starému neprůhlednému systému různých zástav, služeb, dávek a cel byl zajištěn příjem horní vrstvy. Rolníků a sedlákům zbylo ve špatných letech (při špatné sklizni) sotva na vlastní obživu. Obyvatelstvo na venkově hladovělo, zatímco lesy byly plné divoké zvěře – té se nesměl nikdo dotknout, patřila kurfiřtům. Povstání (jako v r.1790) byla brutálně potlačena. Proto se není třeba divit, že zloděj zvěře a pašerák se stal lidovým hrdinou: odvážil se praktické svépomoci proti nespravedlnosti.

Text: popis
13.10. 2006 - Radovan Smokoň