Graficke pismenko Pomník padlých z I. světové války, zhotovený doupovským kameníkem W. Hackerem, byl slavnostně odhalen 28. září 1920, na paměť 67 obětí pocházejících z vesnic zdejší farnosti. Pomník je jednoduchou žulovou stélou, na vrcholu ozdobenou dnes neexistující plastikou orla. V horní části přední strany je reliéf vavřínového věnce a pod ním jsou dvě desky se seznamy jmen padlých vždy se jménem domovské obce. Pod deskami je bílá tabulka s černým nápisem DEM ANDENKEN UNSERER HELDEN – Na památku našim hrdinům. Zadní strana pomníku připomíná oběti II. světové války. Na zhotovitele památníku pamatuje na přední straně nápis V. HACKER STEINMELZM DUPPAU (Doupov). Mezi jmény padlých je řada českých jmen běžných v nedalekých obcích, např. Tschischka, Skalla, Tutschny, Hostasch.

 
Graficke pismenko Na zadní straně pomníku je umístěna mladší tabule s upomínkou na oběti 2. světové války.

Text: historie
3.3. 2013 - Prudký Martin podle Umělecké památky Čech, K/O a www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz