Graficke pismenko Celý pietní arál má formu parku s rybníkem a potokem, při němž stával Švandův mlýn. Přes silnici je palouk s ústředním pomníkem. Nad ním ve svahu jsou v půdorysné stopě vypálených domů tzv. hrobodomy. Opodál jsou pomníčky odbojářů spjatých s osudem Ležáků. Nad bývalou obcí pak stojí mezi stromy kříž zvaný Trnová koruna. Mezi rybníkem a dvěma malými kamenolomy se nachází dva objekty muzea a  restaurace s minigalerií. Autorem krajinářských úprav pomníků obětem a hrobodomů je Ladislav Žák, který se tvorbě tohoto pietního místa věnoval v letech 1946–61. Budovy muzea a restaurace jsou dílem L. Drimla (1966).

Text: popis
16.6. 2010 - Tomáš Berka