Graficke pismenko Ležáky byly osadou chudých kameníků a drobných chalupníků. Tvořilo ji osm domků, seskupených kolem mlýna; ten dal základ osadě, nazývané podle potoka Ležáku. 15. březen 1939 den okupace českých zemí a 27. září 1941 nástup říšského protektora R. Heydricha - to jsou dva předstupně tragedie, nejen ležácké. 27. května byl v Praze Libni spáchán výsadkáři Kubišem a Gabčíkem atentát na Heydricha. 28. 5. je znovu vyhlášeno stanné právo v Praze a 29. 5. v celém protektorátu. Hitler dává K. H. Frankovi souhlas k likvidaci obce Lidice vyvraždění mužů a odvlečení žen a dětí, k vypálení obce a jejímu srovnání se zemí. Vysílací stanice Libuše přes stoupající teror denně volá Londýn a podává naší vládě zprávy, většinou tragické. Začátkem června je nutno vysílačku přemístit, tentokrát do věže katolického kostela ve Včelákově, odkud se krátce na to vrací přímo do ležáckého mlýna. 24. června jsou zmobilizovány oddíly SS, polního četnictva a ochranné policie v Pardubicích i posily z Hradce Králové, celkem na 500 nacistů. Kolony aut se blíží k Ležákům z obou stran od Dachova i od Dřeveše. Území obklíčili policisté, těžké kulomety. Na znamení Waltera Lehneho začíná útok několika stovek ozbrojenců na bezbranné Ležáky. Všichni obyvatelé, zastižení v osadě, jsou spolu s dělníky z Černíkova lomu shromážděni u silnice. Pro děti do včelákovské školy a do Skutče odjíždějí policejní hlídky. Po důkladné kontrole přihlášek k pobytu jsou vyhnáni přebývající. Celkem 47 osob je odvezeno do Pardubic. Vše cennější gestapem uloupeno, osada zapálena. Domky hoří celou noc a ještě dlouho zůstává údolí plné dýmu.

Text: historie
21.10. 2003 - http://www.lezaky.cz/