Graficke pismenko Ten příběh začal r. 1509 za krále Vladislava II. Jagellonského, když dostali od majitelů hlubockého panství asi 245 ha blatských luk do volného užívání svobodní sedláci z okolních vesnic, kosili tu trávu a pásli koně nebo dobytek. Když se však r. 1565 vlády na Hluboké ujal Adam z Hradce, který zoufale sháněl peníze na dolování stříbra, prohlásil Blata za panský majetek a zakázal je sedlákům užívat. Došlo ke sporu, který vyvrcholil na jaře r. 1581 rebelií. V čele vzpoury stál zbudovský rychtář Jakub Kubata, který neochvějně hájil, byť nepsaná práva sedláků. Rebelie skončila tragicky 20. dubna 1581, kdy byl Kubata přímo na Blatech společně s několika dalšími vzbouřenci popraven. V romantismu 19. století pak vzniklo úsloví "sedlák Kubata dal hlavu za Blata" a ze zbudovského rychtáře se v několika verzích pověstí stal lidový hrdina.

 
Graficke pismenko Téměř 2 km jihovýchodně od Zbudova stojí o samotě mezi Bezdrevským neboli Soudným potokem a železniční tratí pomník sedláka v šatu typickém pro 19. století. Monumentálně působící kamenný pomník představuje rychtáře Kubatu přísahajícího věrnost právům selského lidu. Byl vybudován r. 1904 a zhotoven podle návrhu Václava Suchomela. Skutečné místo Kubatovy popravy však bylo údajně o něco jižněji, tam kde se u potoka zvaného podle této události Soudný nacházejí dva výrazné kameny. Patrně jde o kameny hraniční, ale podle pověsti jeden označuje místo, kde byl Kubata sťat, a druhý místo, kam při popravě dopadla jeho hlava.

Text: historie
7.4. 2015 - Jiří Špaček (zdroj: http://cs.wikipedia.org)