Košťálkov

Gottschallings

Graficke pismenko Pohraniční ves Košťálkov čili Gottschallings se nacházela v místě, kde se stýkají hranice Čech, Moravy a Rakouska. Je doložena od r. 1579. Osídlena byla v naprosté většině německy mluvícím obyvatelstvem. Stála tu kaple Svatých andělů strážných, označovaná většinou jako kostel, v níž se konaly pravidelné bohoslužby. Docházely sem stovky věřících z místa i blízkého okolí, kde se nacházela i rakouská osada Klein Taxen. To se nezměnilo ani po vzniku Československa, kdy rakouskou osadu oddělila od Košťálkova státní hranice.

 
Graficke pismenko V Košťálkově žilo před 2. světovou válkou asi 270 obyvatel, z nichž bylo jen 7 Čechů. Kromě kaple a 73 obytných domů tu byla německá škola, obchod, dva hostince, celní úřad a sídlo finanční stráže. Centrem byla kaple Svatých andělů strážných nazývaná běžně kostelem, který připomínala i svým vzhledem. Měla v průčelí hranolovou věž a za ní prostornou loď, aby mohla pojmout stovky věřících. Ke vsi patřil také Hanftlův mlýn (Hanftlmühle) na potoku Pstruhovci (Taxenbach), vzdálený asi 1,5 km východně. Asi půl kilometru severně od mlýna se nacházel ještě osamocený dvůr Gabrielka (Gabrielenhof).
 
Graficke pismenko K zásadní změně došlo po 2. světové válce, kdy bylo německé obyvatelstvo násilně vysídleno za hranici a zároveň rozhodnuto o zřízení nepřístupného hraničního pásma. V r. 1953 československá armáda ves Košťálkov srovnala se zemí stejně jako sedm dalších vsí v nejbližším okolí, kde žila tisícovka obyvatel. Území poté zčásti zarostlo lesem. Po vsi i mlýnu zbyly jen terénní nerovnosti a zbytky sklepů.
 
Graficke pismenko Po změně poměrů a zrušení hraničního pásma byl na místě, kde stávala kaple Svatých andělů strážných, vztyčen velký dřevěný kříž. U něj je umístěn český a německý text modlitby, který zní: „Bože, Ty ve své nevýslovné prozřetelnosti posíláš své anděly, aby nás střežili na všech našich cestách. Dej ať nás jejich pomoc vždycky chrání, abychom pod jejich vedením šťastně došli do věčné radosti. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána“.
 
Graficke pismenko Kříž jako památník zaniklé vsi stojí v blízkosti někdejší silničky, nyní upravené na přeshraniční cyklostezku. Území někdejšího Košťálkova podobně jako území dalších okolních zničených vsí je v současnosti součástí katastrálního území městyse Staré Město pod Landštejnem.

Text: historie
19.4. 2019 - Jiří Špaček (s využitím informací různých internetových stránek)