Graficke pismenko Pevnůstka A-140, nacházející se v těsné blízkosti horního přírodního parkoviště pro návštěvníky, je prvním objektem slavonického areálu. Na stěnách se nacházejí části neodstraněného bednění a celý objekt je usazen na tzv. skořápce, na dně stavebního výkopu o hloubce kolem jednoho metru.

 
Graficke pismenko Další objekt A-120, který je zvenčí uveden do ideálního stavu z období mobilizace, je opatřen maskovacím nátěrem. Po jeho obvodu prochází jednořadá překážka z ostnatého drátu. Interiér je rekonstruován do stavu z počátku padesátých let, kdy byly bývalé objekty opevnění po komunistickém převratu v oblasti jižní hranice narychlo reaktivovány, aby byly připraveny pro použití v případném konfliktu s imperialistickým Rakouskem. V objektu jsou k vidění původní dveře, lafeta pro kulomety vz. 26 a 37 a další zbraně.
 
Graficke pismenko Zachovalý pozorovací průsek k objektu A-140, který je s přihlédnutím na detail kompletně uveden do reálného stavu z mobilizačního týdne na konci září v roce 1938. Pod střílnou je improvizovaný střelecký stolek pro uložení zásobníků a opření lokte při střelbě. Nad střílnou je ke stropu uchycen plechový lapač zplodin s odvodným potrubím. Vlevo od lapače vystupuje ze stropu otáčivý zrcátkový periskop. Jsou tu k vidění další vybavení, nářadí, truhlíky se střelivem, polní telefon, lékárnička, osobní výstroj posádky.
 
Graficke pismenko O něco níže umístěný objekt A-160 je v interiéru rekonstruovaný do stavu poválečné reaktivace z šedesátých let, od kterých se výstroj a výzbroj již neměnila. V objektu se nacházejí ještě plechová kamínka na přitápění.
 
Graficke pismenko Jednostranný objekt D1, stojící opodál směrem do týlu, představuje méně často budované střelecké stanoviště pouze s jednou boční střílnou a je opět uveden kompletně do stavu z roku 1938.
 
Graficke pismenko Protilehlé kulometné hnízdo typu C je velice řídce budovaným exemplářem, má jednu střílnu a je nejmenším bojovým objektem v rámci celého pevnostního systému. Je prázdný a volně přístupný, pouze v rámci velkých prohlídkových akcí bývá improvizovaně vyzbrojen a připraven k boji, jako v září 1938.
 
Graficke pismenko Poslední je nepřístupný objekt A-140 a překážky, které po rekonstrukci dosahují délky téměř 200 metrů. Ty jsou znovu vybudované na původní trase v zachovalých střeleckých průsecích. Tato dvouřadá překážka byla běžná pro úseky v lesích. Zbytek překážky je tvořen jednou řadou železných protitankových rozsocháčů tzv. českých ježků, které jsou propleteny opět ostnatým drátem a z otevřeného tankového terénu zabíhaly.

Text: popis
5.10. 2011 - Rodochrozit - podle informací na internetu