Graficke pismenko Původní osada vyrostla jako zázemí vodní tvrze postavené pány ze Staré (později z Pardubic) na soutoku Labe a Chrudimky, na nevýrazné vyvýšenině uprostřed ramen vodních toků a bažin. Do poloviny 14. století se tvrz změnila v hrad, osada v poddanské město nevelkého rozsahu, opevněné hradbou se čtyřmi branami, napojenou na obranný systém panského sídla.

 
Graficke pismenko Největší rozmach přineslo Pardubicím období let 1491–1560, kdy byly hlavním sídlem Pernštejnů v Čechách. I přes dva ničivé požáry (1507, 1538), nebo spíše díky nim, se změnily v jedno z nejvýstavnějších renesančních měst v zemi. Výstavbu domů podporovala vrchnost finančně i materiálně ze svých podniků, což vedlo až k jednomu z nejstarších známých příkladů využití stavebních prefabrikátů v Čechách: ostění oken a dveří byla sestavována z terakotových dílů, vyrobených předem v cihelnách.
 
Graficke pismenko Po přechodu do královských rukou aktivita výstavby mírně klesla, výstavnost města však v podstatě přežila i třicetiletou válku. Po ní došlo k několika vlnám barokních a rokokových úprav domů, často spojených s odstraňováním škod po válkách a požárech.
 
Graficke pismenko Mohutný rozvoj města po postavení železniční trati z Olomouce do Prahy se středověkému hrazenému městu do značné míry vyhnul, největším zásahem byla stavba nové radnice ve středu severní fronty Pernštýnského náměstí v letech 1890–3. V současné době je většina domů v centru opravena.

Text: historie
17.10. 2008 - Ivan Grisa, dle K. Kuča, Města a městečka..., díl 5