Graficke pismenko Protáhlý areál panského domu ještě s náznakem obranné funkce zaujal polohu na terase, přístupné po rampě pod kostelem kulisovou branou s bosovaným ostěním, charakteristickým pro rožmberské stavby. Východní stranu tvoří dlouhé obdélné stavení, do dvora pouze přízemní, jeho vnější průčelí nad silnicí je mnohem vyšší. Severní i jižní části jsou podsklepeny, na severu, kde klesá terén nejvíce, jsou dokonce dva suterény pod sebou. Severovýchodní nároží je zajištěno dvěma mohutnými opěráky. K plochostropému přízemí byl na západní straně dodatečně připojen obdélný přístavek valeně klenuté kuchyně, původně s válcovým komínem. Na jihozápadní nároží navazovala vnitřní brána, z níž je zachován jen mohutný žulový odrazník.

 
Graficke pismenko Vlastní panský dům je patrový, dvoukřídlý a je situován v severozápadním nároží areálu. Jeho trojprostorový suterén má původní cihelné valené klenby s výsečemi. Podobné klenby jsou ve většině místností přízemí severního křídla, některé dokonce s hřebínky. Při západním průčelí je zachována valeně klenutá černá kuchyně, severně od ní dvě místnosti zaklenuté plochými mladšími klenbami do pasů. Západní křídlo panského domu ztratilo v přízemí veškeré vnitřní členění při přestavbě na stodolu. Z obytného patra byl v r. 1909 na Hlubokou převezen hodnotný kazetový pozdně renesanční strop.
 
Graficke pismenko Z panského domu se v úrovni suterénu vychází na zahradu, která byla nepochybně součástí původního celku, jak ukazují niky v opěrné zdi mezi panským domem a východním stavením. Druhá část zahrady se rozkládá jižně od panského domu na zvýšené terase nad dvorem.
 
Graficke pismenko Z budov panského sídla má zčásti zachovanou sgrafitovou rustiku jen východní stavení (východní a severní strana). Na průčelích panského domu, nádvorní straně východního křídla a na bráně jsou sgrafita obnovena. Pro datování sídla můžeme přijmout letopočet 1610 na obnovených slunečních hodinách panského domu. Hodnota areálu spočívá především v tom, že lze dobře rekonstruovat původní celek.

Text: popis
9.8. 2014 - Encyklopedie českých tvrzí, 2.díl, kolekt. aut., nakl. Argo, 2000, UPČ,sv.2,kolekt.aut.,nakl.Academia,1978,Jaroslav Špiroch