Graficke pismenko Městečko, původně osada, se připomíná od r. 1283 jako majetek zlatokorunského kláštera, jehož se r. 1420 zmocnili Rožmberkové. V r. 1437 císař Zikmund zastavil Lhenice městu Táboru, jemuž byly, jsouce r. 1544 povýšeny na městečko (nyní městys), zkonfiskovány po nezdařené vzpouře r. 1547. Koupili je Rožmberkové a s výjimkou počátku 17.století, kdy je držel darem Martin Grejnar z Veveří a z Mysletína, sdílely osud rožmberských panství. Patrně právě krátké období držby Martina Grejnara bylo rozhodující pro výstavbu panského sídla.

Text: historie
9.8. 2014 - Encyklopedie českých tvrzí, 2.díl, kolekt. aut., nakl. Argo, 2000, UPČ,sv.2,kolekt.aut.,nakl.Academia,1978,Jaroslav Špiroch