Památky Ústecký kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

klášter augustiniánů s kostelem Narození Panny Marie

Chrám augustiniánského proboštství byl postaven na místě staršího kostela v letech 1333–60. Poškozen za husitských válek (od té doby farní) a požárem 1676. V letech 1725–34 obnoven ve stylu barokní gotiky O. Broggiem.
#klaster-augustinianu-s-kostelem-narozeni-panny-marie

klášter augustiniánů Vallis beatae Virginis s kostelem Nanebevzetí P. Marie

Področov, klášter obutých augustiniánů 'Vallis beatae Virginis' s kostelem Nanebevzetí Panny Marie založil roku 1373 Albrecht z Kolowrat.
#klaster-augustinianu-vallis-beatae-virginis-s-kostelem-nanebevzeti-p-marie

klášter cisterciáků Panny Marie s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Klášter založen mezi lety 1197–9 Slávkem z Oseka. Postupná výstavba ve 13.–14. stol., dochována hmota kostela a křížová chodba s kapitulní síní. Po úpadku v 15. a 16. stol. barokní přestavba v první pol. 18. stol. Zrušen 1950, po roce 1990 obnoven.
#klaster-cisterciaku-panny-marie-s-kostelem-nanebevzeti-panny-marie

klášter dominikánů s kostelem sv. Michala

Bývalý dominikánský klášter u sv. Michala byl založen zřejmě v polovině 13. století. Od husitských válek do roku 1632 s obtížemi přežíval, v letech 1628–1687 důkladná barokní přestavba. Zrušen 1788, poté krajský úřad. Dnes státní oblastní archiv.
#klaster-dominikanu-s-kostelem-sv-michala-litomerice

klášter dominikánů s kostelem sv. Vojtěcha

Soubor barokního kostela a kláštera v centru města, postavený na místě bývalého zeměpanského hradu z počátků českého státu.
#klaster-dominikanu-s-kostelem-sv-vojtecha

klášter františkánů s kostelem Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků

První zmínky r. 1470 až 1500. V druhé pol. 17. stol. opraven. Roku 1950 areál uzavřel komunistický režim. V roce 1991 se opět vrátil do rukou františkánů, ti jej v roce 1994 předávají biskupství litoměřickému. Dnes v péči města Kadaně.
#klaster-frantiskanu-s-kostelem-panny-marie-a-ctrnacti-svatych-pomocniku

klášter jezuitů s kostelem sv. Ignáce

Byvalý kostel sv. Ignáce v areálu jezuitské koleje je dominantou jižního cípu náměstí 1. máje v Chomutově. Areál jezuitské koleje nechal založit Jiří Popel Lobkowitz roku 1590. Dnes slouží pro účely kulturního střediska.
#klaster-jezuitu-s-kostelem-sv-ignace

klášter kapucínů s kostelem Korunování Panny Marie

Klášter byl postaven v letech 1676–83 jižně od Pražské brány, hlavní průčelí kostela do třídy Obránců míru. Typický kapucínský komplex s jednoduchou architekturou. Fungoval do roku 1950, poté domov důchodců, dnes prázdný. Kostel slouží jako farní.
#klaster-kapucinu-s-kostelem-korunovani-panny-marie

klášter kapucínů s kostelem sv. Ludmily

Typický prostý kapucínský klášter s kostelem, zřízený v rámci rekatolisace v závěru třicetileté války a těsně po něm na místě 27 měšťanských domů v jihovýchodním sektoru hrazeného města. Zrušen roku 1950, dnes studentský internát.
#klaster-kapucinu-s-kostelem-sv-ludmily

klášter kapucínů s kostelem sv. Václava

Druhý nejstarší kapucínský konvent v Čechách byl postaven v l. 1615–28 v místě původního roudnického ghetta. Kostel sloužil i jako lobkovická hrobka. Klášter zrušen 1950, kostel 1952. Objekt poté využívala armáda, dnes prázdný a chátrající.
#klaster-kapucinu-s-kostelem-sv-vaclava

klášter kapucínů s kostelem sv. Vavřince a loretou

Komplex kapucínského kláštera s kostelem sv. Vavřince, loretánskou kaplí s ambitem a kaplí Svatých schodů na západním okraji rumburského starého města. Ve správě řádu od konce 17. století do roku 1950. V klášteře dnes knihovna, loreta přístupná.
#klaster-kapucinu-s-kostelem-sv-vavrince-a-loretou

klášter klarisek s kostelem Panny Marie

Klášter klarisek založený v roce 1280. Po požáru kláštera začala výstavba nového konventního kostela, kterou přerušily husitské války. Stavbu pravděpodobně realizovala parléřská huť, zachoval se výrazný jižní portál. Klášter zrušen v roce 1783.
#klaster-klarisek-s-kostelem-panny-marie

Klášter kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Kaple s nástěnnými malbami tzv. Beuronské umělecké školy z let 1888–1889 v areálu teplického gymnázia, dříve exerciční středisko boromejek s obecnou školou, jeslemi, opatrovnou a dívčím penzionátem, založený v roce 1865.
#klaster-kongregace-milosrdnych-sester-sv-karla-boromejskeho

klášter minoritů s kostelem sv. Michaela archanděla

Pozůstatky minoritského konventu, založeného při vzniku města v jeho severovýchodním nároží. Pro četné požáry byl nazýván černým klášterem. Po zrušení sloužil jako škola, soud, dnes okresní archiv. Někdejší klášterní kostel zbořen po posledním ohni roku 1786, který těsně předcházel zániku komunity.
#klaster-minoritu-s-kostelem-sv-michaela-archandela

klášter minoritů/dominikánů s kostelem sv. Jakuba

Klášter minoritů byl založen před původními hradbami snad 1233. Od poloviny 14. století v nových hradbách. Poškozen husity, Sasy a dalšími pohromami, barokní přestavba 1662–1758. Roku 1785 zrušen, o tři roky později předán dominikánům.
#klaster-minoritudominikanu-s-kostelem-sv-jakuba

klášter premonstrátek s kostelem Narození Panny Marie

Klášter založil Vladislav II. roku 1144, dochovány obvodové zdi románského kostela. Za husitských válek poškozen, úpravy v 15. a 16. stol. omezené. Barokní přestavba 1665–1777. Zrušen 1782, krátce kasárna, pak zámek. Od 1998 znovu řeholní komunita.
#klaster-premonstratek-s-kostelem-narozeni-panny-marie

klášter redemptoristů s kostelem Panny Marie Pomocnice křesťanů

Mohutná novorománská basilika s klášterem redemptoristů ve Filipově byla postavena v místě jediného církví oficiálně potvrzeného mariánského zázraku, který se na území Čech odehrál v 19. století. Dodnes jedno z nejslavnějších poutních míst v zemi.
#klaster-redemptoristu-s-kostelem-panny-marie-pomocnice-krestanu

klášter Saint-Jean-des-Vignes

Zbytky kláštera Saint-Jean-des-Vignes z konce 15. století. Po zrušení kláštera za francouzské revoluce byl kostel počátkem 19. století prodán a rozebrán na kámen, takže se zachovalo jen průčelí.
#klaster-saint-jean-des-vignes

Klášterec nad Ohří

Zámek vznikl přestavbou tvrze (z 1. pol. 16. stol.) v l. 1590-1618, za Kryštofa Fictuma. Upraven v pol. 17. stol. Michaelem Osvaldem Thunem. R. 1784 vyhořel. Byl opraven, ale r. 1856 vyhořel znovu. Opravu v novogot. stylu zadal v l. 1856-60 Josef Osvald Thun. R. 1945 zestátněn. Dnes různé expozice.
#zamek-klasterec-nad-ohri

klášterní manufaktura

Někdejší vstupní objekt klášterní soukenické a punčochářské manufaktury v Oseku je barokní dům z přelomu 17. a 18. století, dnes s číslem popisným 63. Silně zanedbaný objekt slouží pravděpodobně dosud k bydlení.
#palac-dum-klasterni-manufaktura

Kličín

Sídliště u Kličína bylo osídleno nositeli únětické a knovízské kultury, také v době římské a v raném středověku. Je možné, že bylo lehce opevněno ale dosud zde neproběhl řádný archeologické průzkum, pouze povrchové sběry.
#hradiste-klicin

Klímův mlýn

Na levém břehu Ohře je umístěn vodní mlýn, který patří od roku 1908 rodině Klímů. ynější dynastie Klímů začala s mlynářstvím už v 80. letech 19. století.
#vodni-mlyn-klimuv-mlyn

Klíšský dvůr

Poslední zbylý objekt někdejšího panského (později městského) dvora s tvrzí v kdysi samostatné obci na kopci severozápadně nad centrem Ústí nad Labem.
#klissky-dvur-usti-nad-labem

Kohout

Rozhledna (12 m, 589 m n. m.) byla postavena r. 1908 Spolkem německých turistů. Z finančních důvodů přerušen pův. stavební plán (projekt A. Möller) 16 m vysoké rozhledny s restaurací a kamenný základ byl doplněn kovovou konstrukcí. Na poč. našeho stol. ve velmi špatném stavu. R. 2010 byla opravena.
#rozhledna-kohout-valkerice

Kolektivní dům

Unikátní obytný projekt z let 1948–1958 navržený architekty Hilským a Linhartem v duchu poválečné architektonické avantgardy slouží nejen jako obytný komplex, ale obsahuje i hotel, restaurace aj. Jedná se o největší realizaci kolektivního bydlení v ČR.
#palac-dum-kolektivni-dum

kolonie Spolku pro chemickou a hutní výrobu

Kolonie dělnických domů na východním okraji areálu továrny. Celkem 67 jich vzniklo mezi rokem 1867 a počátkem 20. století v novogotickém stylu podle projektu továrního architekta R. Langse. Část objektů zanikla po bombardování a při poválečné devastaci.
#palac-dum-kolonie-spolku-pro-chemickou-a-hutni-vyrobu

kolonie železničních zaměstnanců

Soubor obytných domů inspirovaný anglickými zahradními městy. Podle projektu Jana Kotěry ho stavěl od roku 1909 pensijní fond zaměstnanců státních drah jižně nad lounským nádražím. Dokončení celého záměru zmařil nedostatek financí a I. světová válka.
#palac-dum-kolonie-zeleznicnich-zamestnancu-louny

komenda německých rytířů s kostelem sv. Kateřiny

Románský kostel v západní části náměstí 1. máje. První zmínka je z roku 1281. Ve druhé polovině 15. století zahrnut do palácové zámecké stavby. V 16. století renesanční úpravy. Později sýpka, skladiště. Koncem 20.století kostel otevřen pro veřejnost.
#komenda-nemeckych-rytiru-s-kostelem-sv-kateriny

koncentrační tábor

Litoměřický koncentrační tábor byl zřízen jako zdroj pracovní síly pro sousední nacistickou podzemní továrnu Richard v bývalých dělostřeleckých kasárnách Čsl. armády v květnu r. 1944. Táborem prošlo asi 14 000 vězňů. Přeživší byli propuštěni na svobodu 5. 5. 1945. Po válce zde byly sklady ČSLA.
#koncentracni-tabor-litomerice

Konojedovský dům

Další z řady městských paláců v severní části středověkého Benešova nad Ploučnicí. Stojí mezi Horním zámkem a farním kostelem. Postaven 1552 pro Friedricha ze Salhausenu, později patřil některému z majitelů Konojed. Od roku 1705 špitál, dnes prázdný.
#konojedovsky-dum-benesov-nad-ploucnici