Památky středočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

zvonice u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Osmiboká zděná barokní zvonice z roku 1686, vetknutá do ohradní zdi hřbitova jižně od farního kostela. Funkčně nahradila jeho věž, poškozenou za třicetileté války. Zvony ze 16. a 17. století byly zrekvírovány. Zvonice byla opravena společně s kostelem v letech 1970–97.
#zvonice-u-kostela-nanebevzeti-panny-marie-hluboka-nad-vltavou

zvonice u kostela Narození Panny Marie

Pozoruhodnou dřevěnou zvonici vedle kostela v Sudoměři postavil tesař Jan Wolf z dubového dřeva bez použití kovových hřebů r. 1616. Konstrukce je dosud původní, jen šindelová krytina byla vyměněna v letech 1933 a 1967. Dva ze tří historických zvonů byly zrekvírovány za 1. světové války.

zvonice u kostela Narození Panny Marie

Vysoká dřevěná zvonice na roubené podezdívce, včleněná do ohradní zdi hřbitova u gotického kostelíka. Stavba s bedněným patrem a jehlancovou střechou pochází zřejmě z 15. či 16. století, naposledy opravována v 70. letech 20. století. Uvnitř by měl viset gotický zvon.
#zvonice-u-kostela-narozeni-panny-marie-jaronice

zvonice u kostela Nejsvětější Trojice

Šestiboká vzpěradlová dřevěná zvonice s hrázděnou obvodovou zídkou z konce 16. stol., se zvony z let 1587 a 1599. Je považována za nejcennější pozdně gotickou zvonici v České republice, která nemá obdobu ani v evropském měřítku.
#zvonice-u-kostela-nejsvetejsi-trojice-munice

zvonice u kostela Obrácení sv. Pavla

Zvonice byla u bývalého brandýského bratrského sboru postavena v letech 1574–7, tedy v době, kdy už patřil katolíkům. Dnešní vysoká hranolová zděná stavba z roku 1753. Fasády bohatě členěny římsami a pilastry, cibulová báň s lucernou.
#zvonice-u-kostela-obraceni-sv-pavla

zvonice u kostela sv. Alžběty

Renesanční čtvercová zvonice u špitálního kostela sv. Alžběty v Čáslavi, postavená zřejmě v druhé polovině 16. století, dochovaná v původní podobě bez dalších významných přestaveb.
#zvonice-u-kostela-sv-alzbety

zvonice u kostela sv. Barbory

Zděná barokní zvonice z doby kolem roku 1700. Na čtyřboké přízemí s kostnicí nasedá oktogonální zvonové patro, završené cibulovou helmicí s hodinami. Stojí v severní části zdi někdejšího hřbitova kolem debřského kostela. Opravena v 70. letech 20. století.
#zvonice-u-kostela-sv-barbory-jaronice

zvonice u kostela sv. Bartoloměje

Dřevěná zvonice vzpěradlové konstrukce se šindelovou stanovou střechou a kamennou podezdívku; postavena koncem 17. stol. u gotického kostela sv. Bartoloměje (zbořen r. 1873 ). Zvon Václav z r. 1510 (druhý zvon z r. 1712 byl rekvírován a zničen r. 1917). Upravována v l. 1728, 1870, naposledy r. 2002

zvonice u kostela sv. Bartoloměje

Hranolová zděná zvonice z roku 1778, postavená spolu se sousedním kostelem. Roku 1885 opatřena novorenesanční fasádou se slunečními hodinami. Zachován jeden z nejstarších zvonů v Čechách z roku 1359.
#zvonice-u-kostela-sv-bartolomeje-jaroslavice

zvonice u kostela sv. Bartoloměje

Šestiboká vzpěradlová dřevěná zvonice z r. 1493 (či 1495), zásadně přestavěna v roce 1630. Bednění zvonového patra a hrázděná obvodová zídka z r. 1894. Dva zvony z 15. stol. – Bartoloměj (Žebrák) a Václav (původně Jiří, čili Mlynář).
#zvonice-u-kostela-sv-bartolomeje-munice

zvonice u kostela sv. Bartoloměje

Zvonice postavena 1504 pro zavěšení těžkých zvonů, sejmutých ze severní věže chrámu. V renesanci zvýšena, 1724 barokní helmice. Vyhořela 1796, zničeny původní zvony. Při dalším ohni 1869 zanikla helmice. Dnešní střecha 1872, další úpravy 1912.
#zvonice-u-kostela-sv-bartolomeje-hluboka-nad-vltavou

zvonice u kostela sv. Gotharda

Volně stojící zvonice postavená v letech 1578 - 1585 kamenickým mistrem Pavlem v severovýchodním rohu bývalého hřbitova u kostela sv. Gotharda v Českém Brodu. Její celkový výraz připomíná goticku – jedná se o projev renesančního historicismu.
#zvonice-u-kostela-sv-gotharda

zvonice u kostela sv. Havla

Zděná hranolová zvonice se stanovou střechou severovýchodně pod kostelem ve Vykáni. Dnešní podoba barokní, upravená v 19. století. Zvony z let 1691, 1769, 1947 a 1948.
#zvonice-u-kostela-sv-havla-jaroslavice

zvonice u kostela sv. Jakuba

Hranolová zděná zvonice z roku 1351. V 16. století byly do ní na náklady obce pořízeny tři nové zvony. Nápis na velkém zvonu byl datován rokem 1518. Stejně jako kostel byla po požáru v 18. století barokně přestavěna. Podle tradovaných informací nějakou dobu sloužila rovněž jako solnice.
#zvonice-u-kostela-sv-jakuba-dehtare

zvonice u kostela sv. Jakuba

Hranolová čtyřboká zvonice postavená před rokem 1665, nejstarší zvon z roku 1554.
#zvonice-u-kostela-sv-jakuba

zvonice u kostela sv. Jakuba Většího

Hranolová zděná zvonice s vysokou jehlancovou střechou vyrostla v jižním úseku ohradní zdi kolem kostela v Zápech zřejmě v 16. století. Existence starší předchůdkyně nebyla prokázána. Zavěšeny zvony z let 1582, 1742 a ze 14. století.
#zvonice-u-kostela-sv-jakuba-vetsiho-kostelec

zvonice u kostela sv. Jakuba Většího

Samostatně stojící dřevěná zvonice ze 16. století u kostela sv. Jakuba Většího v Libiši. Jsou zde dva zvony – větší zvon je z roku 1549, menší z druhé poloviny 15. století.
#zvonice-u-kostela-sv-jakuba-vetsiho

zvonice u kostela sv. Jana Křtitele

Zděná, původně renesanční hranolová zvonice postavená kolem roku 1600. Upravena v 18. století. Jako zvonice sloužila do roku 1894.
#zvonice-u-kostela-sv-jana-krtitele-hluboka-nad-vltavou

zvonice u kostela sv. Jana Křtitele

Zvonice pocházející z poloviny 16. století. Dřevěná část vzpěradlové konstrukce umístěna na zděném přízemí. V užším zvonovém patře umístěny původně tři zvony.
#zvonice-u-kostela-sv-jana-krtitele

zvonice u kostela sv. Jiří

Barokní zděná hranolová zvonice z r.1734, postavená Marií Terezií Savojskou. Ve zvonici pozdně gotický zvon Jakub z roku 1494.
#zvonice-u-kostela-sv-jiri

zvonice u kostela sv. Jiří

Nízká hranolová zvonice postavena roku 1766, náležící k pozdně baroknímu kostelu sv. Jiří. Doklad lidové tvořivosti, nyní zrekonstruovaná.
#zvonice-u-kostela-sv-jiri-jaronice

zvonice u kostela sv. Kateřiny

Renesanční hranolová zvonice se zděným přízemím, dřevěným patrem a dlátkovou střechou, stojí od 16. století severně od farního kostela sv. Kateřiny ve Velvarech. Zřejmě původně plnila i obrannou funkci.
#zvonice-u-kostela-sv-kateriny-drahotesice

zvonice u kostela sv. Martina

Hranolová dřevěná zvonice na zděné podezdívce, postavená roku 1904 na místě starší obdobné stavby (snad s využitím jejích konstrukčních prvků). Nejvýraznější částí je východní průčelí s velkým zvukovým oknem a střešní zvoničkou.
#zvonice-u-kostela-sv-martina

zvonice u kostela sv. Mikuláše

Zděná hranolová zvonice v těsném sousedství kostela sv. Mikuláše. Ve zvonovém patře má velká, segmentem zaklenutá okna. Zvonice má stanovou střechu. Zvon od mistra Rudgera je gotický, z roku 1322.
#zvonice-u-kostela-sv-mikulase-dehtare

zvonice u kostela sv. Ondřeje

Samostatně stojící dřevěná zvonice u gotického kostela sv. Ondřeje (14. století) byla postavená v 19. století. Pravděpodobně nahradila starší zvonici. Ve zvonici, stojící v areálu bývalého hřbitova, obklopujícím kostel, jsou zavěšeny zvonky z let 1812 a 1846.
#zvonice-u-kostela-sv-ondreje

zvonice u kostela sv. Petra a Pavla

Dřevěná hranolová barokní zvonice, pravděpodobně z 18. století. Uvnitř je stolice na vzpěradlové konstrukci, stavěná pro tři zvony.
#zvonice-u-kostela-sv-petra-a-pavla-dobrejovice

zvonice u kostela sv. Petra a Pavla

Polozděná renesanční hranolová zvonice z roku 1587, postavená za Šimona Mírka ze Solopysk. Upravena v roce 1886.
#zvonice-u-kostela-sv-petra-a-pavla-hluboka-nad-vltavou

zvonice u kostela sv. Petra a Pavla

Šestiboká dřevěná zvonice, pravděpodobně barokní, na vysoké kamenné podezdívce. Uvnitř byly 3 zvony, nejstarší z roku 1486. Poslední zásadní oprava proběhla v roce 1984.
#zvonice-u-kostela-sv-petra-a-pavla

zvonice u kostela sv. Prokopa

Hranolová zvonice s nízkým zděným přízemím a dřevěným obedněným patrem, završená jehlancovou střechou s lucernou, byla postavena snad roku 1697 při přestavbě sousední románské kaple na kostel. Vetknuta do ohradní zdi bývalého hřbitova.
#zvonice-u-kostela-sv-prokopa-hosin

zvonice u kostela sv. Prokopa

Původně renesanční zvonice přestavěna kolem r.1776 barokně. Původní cibulovitá střecha r.1846 nahrazena stanovou. Ve zvonici instalovány tři zvony.
#zvonice-u-kostela-sv-prokopa