Památky středočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kostel sv. Jakuba Většího

Kostel založen před rokem 1150, upraven pozdně románsky kolem r. 1240. V r. 1708 byla přistavena předsíň a zastřešena věž. V letech 1950-1953 byl restaurován a očištěn od části přístaveb. Je výjimečný románskými freskami a fragmenty románských plastik.
#kostel-sv-jakuba-vetsiho-rovna

kostel sv. Jakuba Většího

Kostel ve 14. stol. farní, r. 1746 přestavěn barokně, r. 1900 obnoven. Mobiliář z konce 17. stol. Obdélná loď, presbytář zakončen půlkruhem, západní vstup krytý předsíní, ve štítě barokní sochy, na severu hranolová věž s cibulovou střechou.
#kostel-sv-jakuba-vetsiho-woratschen

kostel sv. Jana Evangelisty před branou Latinskou

Původně gotická kaple z poloviny 14. století, rozšířena v 16. století a radikálně přestavěna v roce 1897. Zachovány fragmenty gotických prvků. Kolem hřbitov s barokní bránou a márnicí.
#kostel-sv-jana-evangelisty-pred-branou-latinskou

kostel sv. Jana Křtitele

Barokní kostel ze 17. stol. s věží vtaženou do vstupního průčelí, obdélnou lodí a trojboce zakončeným presbyteriem.
#kostel-sv-jana-krtitele-hvozd

kostel sv. Jana Křtitele

Bývalý špitální kostel na někdejším Kutnohorském předměstí je poprvé připomínán 1359, opraven 1654, barokně přestavěn 1747, poslední oprava 1936, 2007 nová střecha. Dnes pravoslavný.
#kostel-sv-jana-krtitele-kolin

kostel sv. Jana Křtitele

Farní kostel sv. Jana Křtitele byl založen kolem roku 1300 v gotickém slohu. Z této doby se zachovalo kněžiště a několik architektonických detailů. V roce 1790 byl barokně přestaven a rozšířen. Ve 30. letech 20. století byl kostel opraven.
#kostel-sv-jana-krtitele-pocepice

kostel sv. Jana Křtitele

Historie kostela spadá do roku 1300 kdy byl vystavěn původní kostel. V 16. století proběhly stavební úpravy, které pokračovaly po roce 1690. V druhé polovině 18. století byla u kostela prodloužena loď a proběhly další stavební úpravy.
#kostel-sv-jana-krtitele-skorkov

kostel sv. Jana Křtitele

Hřbitovní kostel z r. 1600, 1644 vypálen Švédy, raně barokně opraven 1674 – 1679, r. 1734 přestavěna loď a presbytář, v l. 1777–83 přestavěn pozdně barokně snad dle projektu Josefa Jägera. Renesanční zvonice z doby kolem roku 1600.
#kostel-sv-jana-krtitele-kostelec-nad-cernymi-lesy

kostel sv. Jana Křtitele

Kostel původně postavený ve slohu románském byl v pol.15. st.přestavěn goticky a v pol.16. st. renesančně. Další úpravy v 17. a 18. století. V 19. st. panská oratoř zpřístupněna přímo ze zámku a tím se kostel stal zámeckým kostelem.
#kostel-sv-jana-krtitele-obristvi

kostel sv. Jana Křtitele

Pseudogotický kostel z let 1908 - 1913 vystavěný stavitelem Gabrielem z Prahy podle staršího plánu z roku 1901 od architekta Frant. Mikše.
#kostel-sv-jana-krtitele-planany

kostel sv. Jana Křtitele

Původně gotický jednolodní kostel z 2. pol. 14. stol. Jako kostel farní připomínám již r. 1352. V 18. stol. kostel zachvátil požár, následně byl přestaven. Poslední oprava r. 1907. U kostela hřbitov, sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého.
#kostel-sv-jana-krtitele-kluky

kostel sv. Jana Křtitele

Původně raně gotický kostel ze 13. století, přestavěn r. 1771 barokně. Oltář z konce 18. století.
#kostel-sv-jana-krtitele-tehov

kostel sv. Jana Křtitele

Původní gotický kostel Narození sv. Jana Křtitele postaven v pol. 14. stol. Koncem 17. stol. byl přestavěn barokně. Další úpravy proběhly v letech 1744 a 1895. Tehdy kostel získal svou dnešní podobu.
#kostel-sv-jana-krtitele-noutonice

kostel sv. Jana Křtitele

Románský kostel sv. Jana Křtitele tvořila velká románská rotunda s apsidou a věží z 1. čtvrtiny 13. stol. Byl barokně upraven a doplněn západní přístavbou. Sakristie pochází z roku 1840.
#kostel-sv-jana-krtitele-pravonin

kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele pochází z konce 10. století. Přestavěn byl ve stol. 12. a 18. Důkladně opraven roku 1922, kdy byl upraven na modlitebnu Církve Československé husitské.
#kostel-sv-jana-krtitele-malin

kostel sv. Jana Křtitele

Původně raně gotický kostel, přestavěný v letech 1613–16. Tehdy vznikla i hřbitovní kaple a brána. Za třicetileté války byl areál změněn v opevněnou základnu Švédů. Roku 1708 přistavěna západní hranolová věž. Po roce 1945 areál zchátral, kostel nedávno opraven.
#kostel-sv-jana-krtitele-straziste

kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské

Poutní kostel na Makové Hoře postaven v letech 1719-1722 italským architektem Canevallem z podnětu Jana Felixe Chanovského-Kaselovského z Dlouhé Vsi. Vysvěcen 5. října 1723 pražským biskupem J. R. Špork.
#kostel-sv-jana-krtitele-a-panny-marie-karmelske

kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí

Kostel pochází z roku 1344. Rozsáhlé úpravy v pseudorománském stylu provedeny v roce 1872 a při té příležitosti také prodloužen. Další stavební opravy a úpravy jsou datovány k roku 1935. Dochován v dobrém stavu až dodnes.
#kostel-sv-jana-krtitele-se-zvonici

kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel z let 1730–1733. Ve druhé polovině 18. století byla na západní straně kostela přistavěna napůl zděná, napůl bedněná zvonice. Kostel byl opravován v letech 1911,1968 a 1994.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-stribrna-skalice

kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel dynamického půdorysu podle projektu Franze Ignatze Prée funkčně nahradil v letech 1730–35 původní kostel sv. Jiljí, z jehož presbytáře se následně stala hřbitovní kaple. Stavba byla naposledy opravována koncem 19. století, dnes i se sousední farou značně zchátralá.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-rejsice

kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel z roku 1727 na místě staršího, zasvěceného Janu Křtiteli (do husitských válek johanité). Zrušen 1787, jako posádkový obnoven 1816, 1902–04 novobarokní úprava fasády. Hodnotné vnitřní zařízení, částečně z bývalého kláštera v Lysé n. L.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-mlada-boleslav

kostel sv. Jana Nepomuckého

Filiální kostel v Cerhenicích je drobná barokní stavba z roku 1734, postavená nákladem hraběte Šternberka a jeho manželky (alianční erb nad hlavním portálem) na vrchu, zvaném Beránek v jižní části vsi. Výrazné vnitřní zařízení z poloviny 18. století.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-cerhenice

kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel vystavěn v l.1734-54. Jediná chrámová barokní stavba v Kutné Hoře a jediný kutnohorský kostel, postavený a vybavený v jediném stylu. Zrušen a zpustošen po r.1951. Rekonstrukce od r.1980, r.2000 nově vysvěcen. Slouží především kulturním účelům.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-kutna-hora

kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel vystavěn v pozdním baroku v letech 1769-1770. Rokokové zařízení pochází z roku 1770. Před kostelem je socha Panny Marie pocházející z roku 1749.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-bukovno

kostel sv. Jana Nepomuckého

Pozdně klasicistní obdélný kostel s neodsazeným závěrem a hranolovou věží v záp. průčelí z let 1846–48, postavený na místě vyhořelé barokní svatyně. Obklopuje ho bývalý hřbitov, součástí areálu krucifix z roku 1860 a pomník obětem světových válek.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-ohare

kostel sv. Jana Nepomuckého

Secesní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích postavený podle plánů Kamila Hilberta v l. 1911-13. U jeho zrodu stála závěť obchodníka M. Rady († 1853), v níž odkázal peníze na nový kostel, stavbu se ale podařilo zrealizovat až o 60 let později.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-stechovice

kostel sv. Jana Nepomuckého a votivní kříž

Původně románský kostel zasvěcený sv. Michaelu archandělovi patrně na místě sídla sv. Ludmily, která tu zřejmě byla původně pohřbena. V 18. stol. barokně opraven a zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Nyní odsvěcen a slouží jako galerie.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-a-votivni-kriz

kostel sv. Jeronýma

Románský farní kostel ze 3. čtvrt. 12. stol. Ve 14.–15. století byl goticky přestavěn a rozšířen. V l. 1898–99 byl novorománsky přestaven podle projektu Václava Schweizera. Jednolodní kostel s polygonálním závěrem a románskou věží v záp. průčelí.
#kostel-sv-jeronyma-sedlec-prcice

kostel sv. Jiljí

Barokní kostel z r. 1732 v místě středověkého předchůdce, upravován r. 1861-2 (klenby). Neorientovaná stavba na půdorysu řeckého kříže s obdélnou lodí a bočními kaplemi, nízkou věží s cibulovitou bání a bohatě zdobeným průčelím s volutovým štítem. V interiéru mramorový znakový náhrobník z r. 1562.
#kostel-sv-jilji-nebuzely

kostel sv. Jiljí

Farní kostel sv. Jiljí je pozdně gotická stavba z let 1522–1523. Pozdně barokní oratoř byla přistavěna v roce 1773. Věž byla zvýšena v letech 1830–1831.
#kostel-sv-jilji-vlasim