Památky středočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kostel sv. Jakuba Většího

Kostel ve 14. stol. farní, r. 1746 přestavěn barokně, r. 1900 obnoven. Mobiliář z konce 17. stol. Obdélná loď, presbytář zakončen půlkruhem, západní vstup krytý předsíní, ve štítě barokní sochy, na severu hranolová věž s cibulovou střechou.
#kostel-sv-jakuba-vetsiho-munice-8660

kostel sv. Jana Evangelisty před branou Latinskou

Původně gotická kaple z poloviny 14. století, rozšířena v 16. století a radikálně přestavěna v roce 1897. Zachovány fragmenty gotických prvků. Kolem hřbitov s barokní bránou a márnicí.
#kostel-sv-jana-evangelisty-pred-branou-latinskou

kostel sv. Jana Křtitele

Barokní kostel ze 17. stol. s věží vtaženou do vstupního průčelí, obdélnou lodí a trojboce zakončeným presbyteriem.

kostel sv. Jana Křtitele

Bývalý špitální kostel na někdejším Kutnohorském předměstí je poprvé připomínán 1359, opraven 1654, barokně přestavěn 1747, poslední oprava 1936, 2007 nová střecha. Dnes pravoslavný.
#kostel-sv-jana-krtitele-hluboka-nad-vltavou-7162

kostel sv. Jana Křtitele

Historie kostela spadá do roku 1300 kdy byl vystavěn původní kostel. V 16. století proběhly stavební úpravy, které pokračovaly po roce 1690. V druhé polovině 18. století byla u kostela prodloužena loď a proběhly další stavební úpravy.
#kostel-sv-jana-krtitele-jaronice-4586

kostel sv. Jana Křtitele

Hřbitovní kostel z r. 1600, 1644 vypálen Švédy, raně barokně opraven 1674 – 1679, r. 1734 přestavěna loď a presbytář, v l. 1777–83 přestavěn pozdně barokně snad dle projektu Josefa Jägera. Renesanční zvonice z doby kolem roku 1600.
#kostel-sv-jana-krtitele-hluboka-nad-vltavou-6274

kostel sv. Jana Křtitele

Kostel původně postavený ve slohu románském byl v pol.15. st.přestavěn goticky a v pol.16. st. renesančně. Další úpravy v 17. a 18. století. V 19. st. panská oratoř zpřístupněna přímo ze zámku a tím se kostel stal zámeckým kostelem.
#kostel-sv-jana-krtitele-hroznejovice

kostel sv. Jana Křtitele

Pseudogotický kostel z let 1908 - 1913 vystavěný stavitelem Gabrielem z Prahy podle staršího plánu z roku 1901 od architekta Frant. Mikše.
#kostel-sv-jana-krtitele-hluboka-nad-vltavou

kostel sv. Jana Křtitele

Původně gotický jednolodní kostel z 2. pol. 14. stol. Jako kostel farní připomínám již r. 1352. V 18. stol. kostel zachvátil požár, následně byl přestaven. Poslední oprava r. 1907. U kostela hřbitov, sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého.
#kostel-sv-jana-krtitele-hosin-9653

kostel sv. Jana Křtitele

Původně raně gotický kostel ze 13. století, přestavěn r. 1771 barokně. Oltář z konce 18. století.
#kostel-sv-jana-krtitele-kostelec

kostel sv. Jana Křtitele

Původní gotický kostel Narození sv. Jana Křtitele postaven v pol. 14. stol. Koncem 17. stol. byl přestavěn barokně. Další úpravy proběhly v letech 1744 a 1895. Tehdy kostel získal svou dnešní podobu.
#kostel-sv-jana-krtitele-lisnice

kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele pochází z konce 10. století. Přestavěn byl ve stol. 12. a 18. Důkladně opraven roku 1922, kdy byl upraven na modlitebnu Církve Československé husitské.
#kostel-sv-jana-krtitele-hosin

kostel sv. Jana Křtitele

Farní kostel sv. Jana Křtitele byl založen kolem roku 1300 v gotickém slohu. Z této doby se zachovalo kněžiště a několik architektonických detailů. V roce 1790 byl barokně přestaven a rozšířen. Ve 30. letech 20. století byl kostel opraven.
#kostel-sv-jana-krtitele-male-chrastany

kostel sv. Jana Křtitele

Románský kostel sv. Jana Křtitele tvořila velká románská rotunda s apsidou a věží z 1. čtvrtiny 13. stol. Byl barokně upraven a doplněn západní přístavbou. Sakristie pochází z roku 1840.
#kostel-sv-jana-krtitele-dehtare

kostel sv. Jana Křtitele

Původně raně gotický kostel, přestavěný v letech 1613–16. Tehdy vznikla i hřbitovní kaple a brána. Za třicetileté války byl areál změněn v opevněnou základnu Švédů. Roku 1708 přistavěna západní hranolová věž. Po roce 1945 areál zchátral, kostel nedávno opraven.
#kostel-sv-jana-krtitele-male-chrastany-10113

kostel sv. Jana Křtitele a Panny Marie Karmelské

Poutní kostel na Makové Hoře postaven v letech 1719-1722 italským architektem Canevallem z podnětu Jana Felixe Chanovského-Kaselovského z Dlouhé Vsi. Vysvěcen 5. října 1723 pražským biskupem J. R. Špork.
#kostel-sv-jana-krtitele-a-panny-marie-karmelske

kostel sv. Jana Křtitele se zvonicí

Kostel pochází z roku 1344. Rozsáhlé úpravy v pseudorománském stylu provedeny v roce 1872 a při té příležitosti také prodloužen. Další stavební opravy a úpravy jsou datovány k roku 1935. Dochován v dobrém stavu až dodnes.
#kostel-sv-jana-krtitele-jaronice

kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel z let 1730–1733. Ve druhé polovině 18. století byla na západní straně kostela přistavěna napůl zděná, napůl bedněná zvonice. Kostel byl opravován v letech 1911,1968 a 1994.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-hluboka-nad-vltavou

kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel dynamického půdorysu podle projektu Franze Ignatze Prée funkčně nahradil v letech 1730–35 původní kostel sv. Jiljí, z jehož presbytáře se následně stala hřbitovní kaple. Stavba byla naposledy opravována koncem 19. století, dnes i se sousední farou značně zchátralá.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-jaronice-3381

kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel z roku 1727 na místě staršího, zasvěceného Janu Křtiteli (do husitských válek johanité). Zrušen 1787, jako posádkový obnoven 1816, 1902–04 novobarokní úprava fasády. Hodnotné vnitřní zařízení, částečně z bývalého kláštera v Lysé n. L.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-jaronice

kostel sv. Jana Nepomuckého

Filiální kostel v Cerhenicích je drobná barokní stavba z roku 1734, postavená nákladem hraběte Šternberka a jeho manželky (alianční erb nad hlavním portálem) na vrchu, zvaném Beránek v jižní části vsi. Výrazné vnitřní zařízení z poloviny 18. století.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-hluboka-nad-vltavou-8266

kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel vystavěn v l.1734-54. Jediná chrámová barokní stavba v Kutné Hoře a jediný kutnohorský kostel, postavený a vybavený v jediném stylu. Zrušen a zpustošen po r.1951. Rekonstrukce od r.1980, r.2000 nově vysvěcen. Slouží především kulturním účelům.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-hosin

kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel vystavěn v pozdním baroku v letech 1769-1770. Rokokové zařízení pochází z roku 1770. Před kostelem je socha Panny Marie pocházející z roku 1749.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-jaronice-3499

kostel sv. Jana Nepomuckého

Pozdně klasicistní obdélný kostel s neodsazeným závěrem a hranolovou věží v záp. průčelí z let 1846–48, postavený na místě vyhořelé barokní svatyně. Obklopuje ho bývalý hřbitov, součástí areálu krucifix z roku 1860 a pomník obětem světových válek.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-hluboka-nad-vltavou-9687

kostel sv. Jana Nepomuckého

Secesní kostel sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích postavený podle plánů Kamila Hilberta v l. 1911-13. U jeho zrodu stála závěť obchodníka M. Rady († 1853), v níž odkázal peníze na nový kostel, stavbu se ale podařilo zrealizovat až o 60 let později.
#kostel-sv-jana-nepomuckeho-lisnice

kostel sv. Jana Nepomuckého a votivní kříž

Původně románský kostel zasvěcený sv. Michaelu archandělovi patrně na místě sídla sv. Ludmily, která tu zřejmě byla původně pohřbena. V 18. stol. barokně opraven a zasvěcen sv. Janu Nepomuckému. Nyní odsvěcen a slouží jako galerie.

kostel sv. Jeronýma

Románský farní kostel ze 3. čtvrt. 12. stol. Ve 14.–15. století byl goticky přestavěn a rozšířen. V l. 1898–99 byl novorománsky přestaven podle projektu Václava Schweizera. Jednolodní kostel s polygonálním závěrem a románskou věží v záp. průčelí.
#kostel-sv-jeronyma-dehtare

kostel sv. Jiljí

Barokní kostel z r. 1732 v místě středověkého předchůdce, upravován r. 1861-2 (klenby). Neorientovaná stavba na půdorysu řeckého kříže s obdélnou lodí a bočními kaplemi, nízkou věží s cibulovitou bání a bohatě zdobeným průčelím s volutovým štítem. V interiéru mramorový znakový náhrobník z r. 1562.

kostel sv. Jiljí

Farní kostel sv. Jiljí je pozdně gotická stavba z let 1522–1523. Pozdně barokní oratoř byla přistavěna v roce 1773. Věž byla zvýšena v letech 1830–1831.
#kostel-sv-jilji-dehtare

kostel sv. Jiljí

Farní kostel z první pol. 13. stol., písemně doložen k r. 1321. Z gotického kostela se zachovala spodní část věže, sedlový portál do sakristie a lomená okna s kružbami. Po roce 1583 trojlodí. V roce 1687 přestavěn barokně a kolem roku 1736 rokokově.
#kostel-sv-jilji-dobrejovice