Památky středočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

kostel Nalezení sv. Kříže

Původně románský kostel Nalezení sv. Kříže pochází z pol.13.stol. V pol.14. stol.byl přestavěn goticky. V r.1722 byl zbarokizován a roku 1843 přistavěna zvonice.
#kostel-nalezeni-sv-krize-bristvi

kostel Nanebevzetí (Navštívení) Panny Marie

Klasicistní kostel z let 1843–48 nahradil starší stavbu, která stála nejpozději od 14. století asi 400 m západně na dosud fungujícím hřbitově v Jezeřanech. Z ní pochází část vnitřního zařízení, ostatní z 19. století. Kostel byl upraven roku 1893, nedávno opraven.
#kostel-nanebevzeti-navstiveni-panny-marie

kostel Nanebevzetí Panny Marie

#kostel-nanebevzeti-panny-marie-mukarov

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Areál kostela, zděné zvonice a hřbitova, ohrazeného kamennou zdí na pahorku nad levým břehem Labe. Kostel z počátku 14. století, barokně upraven kolem roku 1700. Zvonice z roku 1833. Na hřbitově hrobka rodu Palackých, kde je pohřben zakladatel moderní české historiografie.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-lobkovice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Barokní kostel v centru Lstiboře byl postaven roku 1747. Obklopen dosud funkčním hřbitovem, jižně od něj stojí soudobá fara.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-lstibor

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Bezdědický kostel je gotická stavba doložená r. 1343, která po barokizaci v letech 1742-1744 v r. 1772 vyhořela. Současná pozdně barokní podoba pochází z rekonstrukce r. 1776. Věž upravena r. 1834. Vnitřní zařízení převážně barokní. Nyní filiální kostel ve farnosti Hořovice.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-bezdedice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Cenný gotický kostel ze 14. stol. si přes renesanční, barokní a novogotické úpravy podstatně uchoval původní vzhled. Přestože je od r. 1958 kulturní památkou, v 80. letech 20. stol. téměř podlehl zkáze. Záchranné práce začaly po r. 1989 a postupně pokračují dosud.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-solec

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dnešní filiální kostel v Chroustově je barokní z let 1710-1711. Přestavěn a rozšířen byl v pozdním baroku v letech 1780-1785. Podstatná úprava proběhla ještě r. 1890, kdy byla ke kostelu přistavěna věž nahrazující dřevěnou zvonici. Zařízení kostela je vesměs barokní z 18. století.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-chroustov

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Dominantní, vrcholně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z let 1730-1733 a byl postaven nejspíše podle plánů K. I. Dienzenhofera. K obdélné lodi přiléhá čtvercový presbytář se zkosenými rohy a hranolová věž v západním průčelí. Většina vntřního zařízení pochází z doby stavby.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-kraluv-dvur-pocaply

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Drobný kostelík vystavěn v letech 1903–1907. Základní kámen kostela byl položen 19.7.1903. Stavba byla dokončena v roce 1905, kostel však byl vysvěcen až 14. 7.1907. Kostel spadá pod farnost Lašovice.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-milesov

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farní kostel kostel je prvně připomínán až v 2. polovině 14. století. Původně gotický kostel byl po třicetileté válce v letech 1682–1684 opraven, v r. 1777 byl barokně upraven. Kostel je jednolodní, s krátkým trojbokým presbytářem. K severní straně presbytáře je připojena hranolová věž.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-zelezna

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie z 1. poloviny 14. století. Kostel byl spolu s obcí vypleněn a vypálen za třicetileté války v roce 1634 Švédy. Do nynější barokní podoby byl přestavěn v letech 1688-90.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-druzec

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Gotický kostel upravený ve III. čtvrti 14. století byl těžce poškozen za třicetileté války (oprava 1664) a zejména požárem 1874. Při obnově 1885–86 byl výrazně upraven. Následky poválečného chátrání odstranila amatérská oprava 1970–97. Obklopen hřbitovem, v jehož obvodové zdi zvonice (viz heslo).
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-kbel

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Gotický poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1352. V interiéru dřevěná milostná soška Panny Marie Tuřanské. Kostel barokně upraven v 18. století a zrekonstruován na konci 20. století.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-turany

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jednolodní kostel, poprvé zmiňovaný v roce 1352, leží na východní straně černošického náměstí.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-cernosice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel byl postaven pravděpodobně před rokem 1362. V 18. století byl kostel přestavěn a byla mu dána barokní podoba.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-bosin

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel byl založen po r. 1406, hlavní část v pozdně gotickém slohu pochází z pol. 15. st. Vstupní část je barokní z poč. 18. st. Interiér je vyzdoben renesančními malbami, pozdně gotickou cínovou křtitelnicí z r. 1489 a oltáři s barokními plastikami.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-mlada-boleslav

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel je pozůstatkem ženského kláštera premonstrátek, který byl založen v pol. 12. st. Za husitských válek zanikl. Kostel byl původně gotický, v 2. pol. 17. st. byl barokně přestavěn.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel je stará chrámová stavba z doby románské a ranně gotické. Pochází z roku 1290. Při přestavbě v r. 1615 byly provedeny částečné úpravy v renesančním slohu a v 18. století provedeny úpravy barokní.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-hostin-u-vojkovic

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je poprvé připomenut ve 14. století, dnes barokní z roku 1715 postavený Janem Josefem z Valdštejna, opravený v letech 1720–24, potom ještě 1876, 1935, 1937.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-sanov

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se štíhlou hranolovou věží přisazenou k vysoké protáhlé lodi je situován na jihozápadním okraji obce. Kostel pozdně románského až raně gotického původu byl barokně upraven a je známý zdobnými varhany z r. 1703.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-trebsko

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horních Počaplech je orientovaná stavba gotického původu ze 14. století, zásadně přestavěná novogoticky v letech 1869-1871. Je tvořena podélnou lodí, pravoúhlým presbytářem a hranolovou věží v západním průčelí. V současné době není kostel využíván.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-horni-pocaply

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel vystavěn v letech 1766–1770 na místě románského kostelíka. Mohutná jednolodní pozdně barokní stavba. Interiér rokokový z 2. pol. 18. stol. Kolem kostela bývalý hřbitov. Přestavba na konci 18. stol. a pak r. 1909. Kostel památkově chráněn.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-unetice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Místé původní středověké svatyně Kinští v l.1727–35 vystavěli F.M.Kaňkou a F.Hubnerem barokní kostel. Dvojice věží po stranách presbytáře vystavěna v roce 1744 stavitelem K.I.Dientzenhoferem. Střecha mansardová, věže mají cibulovité báně.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-zlonice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mohutná novorománská bazilika nahradila v letech 1905–08 v Gruntě původní gotický kostel (naposledy přestavěný 1815–18). Spolu se zdí přilehlého hřbitova a márnicí tvoří jednotný celek se secesními dozvuky.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-grunta

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Na místě původního gotického kostela ze 14. stol. byl v letech 1897 - 1899 byl postaven nový kostel, jako trojlodní novorománská bazilika s věží podle projektu Ludvíka Láblera. Vvysvěcen byl r. 1900.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-kladno

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Novorománský kostel z roku 1900–1903 podle projektu J. Krcha. Stojí v místech pozdně románského kostela ze 13. století, přestavovaného goticky, renesančně i barokně, zbořeného r. 1818.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-zasmuky

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Orientovaný románský kostel stojící uprostřed obce na soutoku Jizery s Mohelkou. Byl postaven na konci 12. století z hruboskalského pískovce, rekonstruován v roce 1876.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-mohelnice-nad-jizerou

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel vznikl před r. 1321, fara zde byla zřízena v roce 1352. V r. 1674 byl přestavěn barokně a v r. 1866 upraven. V l. 1914–15 zásadně opraven. Poslední oprava v r. 1992. Za kostelem je studánka uctívaná více než 500 let.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-kytin

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel z druhé poloviny 14. století, jako farní je zmiňován roku 1356. Kostel byl přestavěn Janem Šťastným Chanovským a na Krašově v letech 1723–24. V závěru presbytáře se uchovaly fragmenty nástěnných maleb z 15. století.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-chrastice