Památky středočeský kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

klášter dominikánů s kostelem Panny Marie Růžencové

Klášter byl založen spolu s městem a to v roce 1257, v roce 1424 byl vypleněn husity. V letech 1667 až 1674 byl obnoven a přestavěn. V roce 1787 byl klášter zrušen a přestavbami byl rozdělen. Část byla použita na školu, část na divadlo.
#klaster-dominikanu-s-kostelem-panny-marie-ruzencove

klášter dominikánů s kostelem sv. Anny

Barokní kostel zal. r. 1695 Giov. B. Spinettim di Andelo. Kruh. půdorys, půlkruhový presbytář, dvě boční kaple. Portál z r. 1696. Součást celku s dominik. klášterem. Pův. směrem k zámku zahrada - její podoba je dochovaná jen na starých obrazech a mapách.
#klaster-dominikanu-s-kostelem-sv-anny

klášter františkánů

Budova postavena jako měšťanský dům po r. 1627. R. 1678 získal dům spolu s kostelem Nejsvětější Trojice řád theatinů. Těm patřil do r. 1684. Po nich zde do roku 1950 sídlili františkáni. Budova přestavěna po požáru v r. 1782 Nyní Základní umělecká škola Josefa Slavíka.
#klaster-frantiskanu-horovice

klášter františkánů s kostelem Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice postaven v l. 1581–1602 původně jako protestantský, r. 1623 zpustošen. V l. 1655–1662 k němu byl přistaven františkánský klášter, r. 1657 uvnitř postavena Loretánská kaple. Dnes patří bosým karmelitánům.
#klaster-frantiskanu-s-kostelem-nejsvetejsi-trojice

klášter františkánů s kostelem Stigmatizace sv. Františka Serafínského

Raně barokní františkánský klášterní komplex vybudován Adolfem Vratislavem ze Šternberka v l. 1690–94. Jeho autorem je pražský architekt Andrea de Quadri. Jako jeden z mála přečkal josefínské reformy. Dnes prochází klášterní areál rekonstrukcí.
#klaster-frantiskanu-s-kostelem-stigmatizace-sv-frantiska-serafinskeho

klášter františkánů s kostelem sv. Františka Serafinského

Klášter založen r. 1627, klášterní kostel r. 1629. Přestavěn mezi lety 1766–71, zanikl v roce 1950. Poté sídlo úřadů a výrobního závodu. Klášter vlastnil vzácnou knihovnu zničenou v r. 1950. Dnes patří znovu františkánům.
#klaster-frantiskanu-s-kostelem-sv-frantiska-serafinskeho-votice

klášter františkánů sv. Františka z Assisi u kaple Panny Marie Loretánské

Klášter vybudovaný r. 1663 františkány u první loretánské kaple v Čechách z r. 1623. Autoři projektu jsou K. Lurago a J. D. Orsi. V letech 1950 – 1953 tábor nucených prací pro kněze, poté vojenská opravna, dnes opět klášter.
#klaster-frantiskanu-sv-frantiska-z-assisi-u-kaple-panny-marie-loretanske

Klášter Hradiště nad Jizerou

Původ komplexu zámku a kláštera sahá do 11. století. Koncem 12. století dochází k rozsáhlým přestavbám a později po dobití kláštera k výstavbě renesančního zámku. Zánik komplexu nastává od roku 1852. Dnes nepřístupný.
#zamek-klaster-hradiste-nad-jizerou

klášter kapucínů s kostelem Čtrnácti svatých pomocníků

Klášter založen r. 1749, kostel a hospic upraveny ze dvou měšťanských domů. 1950 klášter zrušen, poté využíván Lidovou školou umění, od r. 1999 sídlem regionálního muzea.
#klaster-kapucinu-s-kostelem-ctrnacti-svatych-pomocniku

klášter kapucínů s kostelem Nejsvětější Trojice

Klášter postaven v letech 1666–71. Přestavba 1739–41, po velkém požáru 1796 jen nejnutnější opravy, definitivní oprava 1908–13 za účasti emauzských beuronských benediktinů. Zrušen 1950, obnoven po roce 1990 jako jesuitský noviciát.
#klaster-kapucinu-s-kostelem-nejsvetejsi-trojice

klášter kapucínů s kostelem Tří králů a kaplí sv. Anny

R.1697 započata stavba kapucínského kláštera s kostelem Tří králů. U kostela přistavěna barokní kaple sv. Anny. Do kaple přeneseny ostatky Albrechta z Valdštejna. V kapucínském kostele od roku 1966 instalováno lapidárium středočeské barokní plastiky.
#klaster-kapucinu-s-kostelem-tri-kralu-a-kapli-sv-anny

klášter minoritů s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

#klaster-minoritu-s-kostelem-nanebevzeti-panny-marie

klášter minoritů/piaristů s kostelem sv. Bonaventury

Klášter v severozápadní části hrazeného města založen snad 1345. Zničen husity, poté areál věnován Českým bratřím (viz Karmel). Obnova po 1630, 1784 předán piaristům. Po II. světové válce internát, dnes součást vzdělávacího areálu Škoda Auto.
#klaster-minoritupiaristu-s-kostelem-sv-bonaventury

klášter obutých augustiniánů s kostelem sv. Václava

Klášter dostavěn v roce 1350, v roce 1421 vypálen Pražany. V roce 1442 klášter obnoven a v druhé půlce 16. století opět zrušen. V letech 1650-1659 byl konvent přestavěn. Po roce 1709 byl přestavěn klášterní kostel.
#klaster-obutych-augustinianu-s-kostelem-sv-vaclava

klášter pavlánů s kostelem sv. Josefa

Klášter pro řád paulánů dal na zbořeništi tvrze postavit v l. 1681– 88 J.Tomáš Pešina z Čechorodu. Kostel sv. Josefa byl přistavěn v l. 1702–1711, snad dle projektu Kr. Dienzenhofera. Zrušen Josefem II. r. 1786. Dnes výchovný ústav pro mládež.
#klaster-pavlanu-s-kostelem-sv-josefa

klášter piaristů s kostelem Nalezení sv. Kříže

Kostel vystavěn v letech 1670- 74 a s ním sousedí bývalý klášter a konvekt Piaristů. Historie celého komplexu je spjata s nedalekým zámkem a Loretou.
#klaster-piaristu-s-kostelem-nalezeni-sv-krize

klášter piaristů s kostelem sv. Anny

Chrám s kolejí piaristů byl postaven podle projektu G.B. Alliprandiho v letech 1705-1715. V Benešově byla založena jedna z prvních škol řádu piaristů. V areálu nalezneme ambit a rajský dvůr se slunečními hodinami.
#klaster-piaristu-s-kostelem-sv-anny

klášter voršilek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Klášter vystavěný podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera v letech 1738 - 1743, dokončen v roce 1749. V letech 1898 – 1901 postaven ještě novobarokní klášterní kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova podle plánů Bedřicha Ohmanna.
#klaster-vorsilek-nejsvetejsiho-srdce-jezisova

Klecany

Za Olbramoviců je z r. 1380 zmínka o tvrzi. V r. 1691 za Václava Vojtěcha ze Šternberka probíhala přestavba tvrze na zámek. V letech 1827 a 1857 zámek vyhořel, obnoven byl v empírovém slohu. V r. 2004 a pozdějších letech zde proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého objektu.
#zamek-klecany-praha-vychod

Klemperka

Ve skále vytesané prostory po skalním hrádku neznámého jména i historie, archeologicky doloženého ve 13.-14. st. Poč. 19. st. úkryt loupežníka Klempery. Dochoval se po žebříku přístupný převis ve skalní stěně, odtud vstup do dvou tesaných světniček.
#hrad-klemperka-melnik

Klepec

Přírodní památka Klepec I. a Klepec II. vyhlášená v roce 1977 ochraňuje bizardní obrovský, 8m vysoký a 11m dlouhý blavan z hrubozrnné žuly a další menší. U jednoho z nich se v r. 1844 konal tábor selského lidu bojujícího za lepší životní podmínky.
#prirodni-scenerie-klepec

Klíčavská přehrada

Přehrada Klíčava byla vybudována v letech 1949–1955. Slouží jako zdroj pitné vody pro zásobování obyvatelstva v kladenské oblasti. Výška hráze 50,2 m. Kolem vodní plochy je nepřístupná obora.
#vodni-plocha-klicavska-prehrada

Klučov

Rozlehlé tvriště v areálu zemědělského dvora. Dochováno ploché jádro bez zbytků zdiva a příkop. Doba vzniku tvrze je nejistá, avšak k polovině 17. století je uváděna jako zpustlý objekt.
#tvrz-klucov-kolin

Kluky

Na místě gotické tvrze byl v 17.st.vystavěn zámek. První přestavbu prodělal v 18.st. ale zcela přestavěn byl koncem 19.st. ve dvoupatrovou pseudorenesanční vilu. Od 80.let 20.st. zcela opuštěn. V sočasnosti zahájeny první práce na záchranu zámku.
#zamek-kluky-kutna-hora

Kněževes

První zpráva o tvrzi v Kněževsi pochází z r. 1383, kdy tu seděl Šimon Kněževeský. R. 1420 dobyta křižáky císaře Zikmunda, jako obnovená doložena r. 1434 v majetku Vítka z Landštejna. Během 16. stol. zpustla, při prodeji vsi r. 1575 byla již zaniklá. Na jejím místě nyní pozdně barokní statek.
#tvrz-knezeves-praha-zapad

knížecí Colloredo-Mannsfeldský parostrojní pivovar

Panský pivovar z r. 1879 vybudovaný knížetem Colloredo-Mannsfeldem. V r. 1909 přeměněn na parostrojní. Za II. sv. války zabaven Němci, v r. 1945 zkonfiskován. Výroba zde byla ukončena v r. 1975. V letech 2005–07 byl přeměněn na rezidenční areál.
#technicka-pamatka-knizeci-colloredo-mannsfeldsky-parostrojni-pivovar

knížecí hrobka Fürstenbergů

Knížecí hrobka Fürstenbergů v Nižboru je podzemní stavba z r. 1787 založená po zákazu Josefa II. pohřbívat v kostelích. Fürstenbergům patřil Nižbor od 1. pol. 18. stol. do r. 1929, kdy ho prodali státu. Hrobka byla celkově rekonstruována r. 2014.
#knizeci-hrobka-furstenbergu

Knížecí pivovar

Panský pivovar byl ve Zlonicích založen roku 1564, jako první majitelka je uváděna Anna z Kuřího. Za knížat Kinských v roce 1875 byl starý pivovar přestavěn na parostrojní a vedle něj byla vybudována velká sladovna. Poslední majitel Berounsko-rakovnické pivovary, n.p., výroba ukončena v roce 1953.
#technicka-pamatka-knizeci-pivovar

Kňovice

Renesanční zámek Vojkovských z Milhostic z poč. 17. stol. přestavěný kol. r. 1730 barokně a v 19. st. novogoticky. Obdélná dvoupatrová budova s trojúhelnými štíty má v severním průčelí mělký rizalit, v jižním balkon a věžičku s barokní cibulí.
#zamek-knovice-knihovice

Kokořín

Hrad postavený ve 20. letech 14. století pány z Dubé. V roce 1426 dobyt a pobořen husity. Od roku 1544 uváděn jako pustý. Rozsáhlá romantická rekonstrukce z počátku 20. století jej připravila o středověkou autentičnost.
#hrad-kokorin-melnik