Památky pardubický kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

pomník J. A. Komenského

Pomník ve tvaru obelisku připomíná pobyt Jana Ámose Komenského v l. 1622–25, kdy ho v Brandýse hostil Karel Starší ze Žerotína. Pomník byl odhalen r. 1865 v místě, kde snad stál domek Komenského.
#pomnik-pamatnik-pomnik-j-a-komenskeho

pomník Jana Husa

Socha původně postavena r. 1928 v Jihlavě, na nátlak jihlavských Němců r. 1939 odstraněna. Sochu odkoupila městská rada z Hlinska. Kvůli 2. sv. válce vztyčena a odhalena až r. 1950. Socha představuje prostovlasého bosého muže v hrdém postoji s pravou rukou na srdci. Výška sochy i s podstavcem 7 m.
#pomnik-pamatnik-pomnik-jana-husa

pomník Járy Cimrmana

Pomník Járy Cimrmana v Letohradě. Další z míst, které tento český velikán navštívil a zanechal zde stopu.
#pomnik-pamatnik-pomnik-jary-cimrmana

pomník rakousko–pruské války z roku 1866

V parku po bývalém hřbitově u kostela sv. Máří Magdalény umístěn památník rakousko–pruské války z roku 1866. Náhrobek šestnácti padlých pruských husarů ponechán u kostela. Vysoký kónický čtyřboký pilíř, na jehož vrcholu ukončeném jehlanem, sedí na kouli orlice. Pomník odhalen r. 1904.
#pomnik-pamatnik-pomnik-rakouskopruske-valky-z-roku-1866

pomník železnice

Nejkratší železniční trať dlouhá 4090 mm s klasickým rozchodem 1435 mm. Vybudována byla léta páně 2007 jako upomínka na nikdy nevystavěnou železniční trať spojující Litomyšl s Poličkou. V areálu u kapličky na Kněžství se nachází Pomník železniční tratě, koleje a stará lípa.
#pomnik-pamatnik-pomnik-zeleznice

pomník železničního neštěstí

Pomník z r. 1960, v r. 2000 obnovený pietní deskou, připomíná největší železniční neštěstí v dějinách Československa. Dne 14.11.1960 kus od stanice Stéblová na trati Pardubice–Hradec Králové došlo k čelní srážce dvou osobních vlaků s následným požárem. Zahynulo 118 lidí.
#pomnik-pamatnik-pomnik-zeleznicniho-nestesti

Popovec

Terénní náznaky dvojdílného tvrziště ze 14. století se dvěma trojúhelníkovými pahorky na ostrohu nad hlubokým údolím na severovýchodním okraji obce. Část tvrze hospodářsky využívána.
#tvrz-popovec-usti-nad-orlici

popraviště na Šibeničním vrchu

Původní litomyšlské popraviště. Dvouramenná šibenice s kamennou podezdívkou pro dva až tři odsouzené zde stávala až do roku 1788. Poté byla stržena a další popravy se konaly už jen na jednorázově vztyčené šibenici na hranici města.
#popraviste-na-sibenicnim-vrchu

porodní tábor

Porodní tábor zřízený za 2. svět. války pro těhotné ženy a matky s dětmi nasazené na nucené práce z tehdejších východních okupovaných území. Vznikl z ubytoven připravených pro stavební dělníky na plánované dálnici. V provozu od r. 1942 do dubna 1945. Na místě pomníky z let 1955 a 1985.
#pomnik-pamatnik-porodni-tabor

Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala

Portmoneum, muzeum malíře Josefa Váchala bylo otevřeno v bývalém domě J. Portmana, přítele J. Váchala, kterému Váchal vyzdobil v l. 1920-24 malbami část domu vč. nábytku. R. 1990 nakl. Paseka koupilo zdevastovaný dům a v l. 1991-93 byla provedena jeho rekonstrukce. Pro veřejnost otevřeno r. 1993.
#palac-dum-portmoneum-muzeum-josefa-vachala

poutní kostel Narození Panny Marie

V r. 1864 postavena kaple a r. 1875 nad jejím presbytářem vybudován současný kostel. Poutě se zde konají od roku 1885. Vnitřní zařízení kostela novogotické. Před kostelem postaveno čtrnáct kapliček. Kostel měl 3 zvony, nyní zachován pouze jeden ze 70. let 20. stol.
#poutni-kostel-narozeni-panny-marie

povodňové desky

Desky umístěné na kamenném mostě připomínají ničivé povodně v letech 1663 a 1770. Jsou umístěny ve třech nikách a naproti nim socha sv. Jana Nepomuckého. Kamenný most s povodňovými deskami a sochou sv. Jana Nepomuckého je technickou a kulturní chráněnou památkou.
#pomnik-pamatnik-povodnove-desky

požární hláska

Hlásku nechal na přelomu 19. a 20. století vystavět František Josef kníže z Auerspergu kvůli lepšímu výhledu v tehdejší myslivecké oboře. Po 2. světové válce byla obora zrušena, a hláska se změnila ve zříceninu. Nyní je věž s kamennou podezdívkou do výše 5 m a horní dřevěnou nadstavbou opravena.
#rozhledna-pozarni-hlaska

pramen řeky Moravy

Stylizovaně upravený pramen nejdelší moravské řeky Moravy nedaleko vrcholu Králického Sněžníku ve výšce 1380 m. n. m.
#prirodni-scenerie-pramen-reky-moravy

Pražská brána

Brána byla postavena ve 13. stol. a bývala součástí městského opevnění. Věž vysoká 31 m. Vyhořela v letech 1461, 1700, 1774 a 1816. Oprava horních pater provedena v l. 1882 až 1883 arch. Fr. Schmoranzem.
#brana-opevneni-prazska-brana-vraclavska-brana

Přestavlky

Za Talacků z Ještětic v r.1699 se prvně uvádí panský dům, znamená to, že původní tvrz byla přestavěna v barokní zámek. V r.1872 Jan Keller přestavěl v pseudorenesančním slohu. V r.1945 upraven pro chrudimskou nemocnici. Nyní Dětský domov se školou.
#zamek-prestavlky-chrudim

Rabštejnek

Zříceniny nevelkého hrádku z 14. stol. majitele Matyáše z Rabštejna. Po opuštění Bohuslavem Mazancem z Frymburka v 1585 se uvádí jako pustý. Po romantických přestavbách na počátku 19. stol. byl upraven a dostavěn palác se dvěma místnostmi.
#hrad-rabstejnek-chrudim

Ráby

V místech Podhůrského dvora staví Pernštejnové v 1/2 16.st. v daňčí oboře renesanční lovecký zámeček - Jägerhaus. Prodělal několik stavebních úprav, barokních, klasicistních i architektonicky devastujících z konce 20.stol. Dnes byl vrácen do klasicistní podoby a je nejstarším objektem obce Ráby.
#zamek-raby-pardubice

Ráby

V r. 1882 baron Richard Drasche z Wartinbergu nechává postavit lovecký zámeček v alpském stylu nedaleko vsi Ráby. V minulém století sloužil jako Ústav pro mentálně postižené. Sociálnímu ústavu byla postavena v r. 2000 v Rábech nová budova a dnes zámeček slouží jako Muzeum perníku a centrum pro děti.
#zamek-raby-pardubice-zachovaly

Radhošť

Dochovaná část renesanční tvrze z poloviny 16. století, kterou zde postavil zřejmě Přibík Sekerka ze Sedčic stojí ve východní části vesnice. Později sýpka, pak obytný dům. V r. 1948 částečně zbořena.
#tvrz-radhost-usti-nad-orlici

Radkov

Zřícenina hradu, v pís. pramenech se nevyskytuje a hrad zanikl před dokončením. Z historického hlediska mohl být majitelem Boreš z Oseka (13. stol.). Pozůstatky neobvykle rozlehlého sídla patří k několika „tajemným“ středověkým objektům Moravy.
#hrad-radkov-hradisko

radnice

Jednoduchá renesanční stavba stojící volně na náměstí. Vchody zdobí portály s diamantovou bosáží a reliéfně zdobeným architrávem. Dvě sedlově střechy budovu rozdělují. Z jedné strany připojena hranolová věž. Zdobeno sgrafitem.
#palac-dum-radnice-lanskroun

radnice

Klasicistní jednopatrová budova s hranolovou vížkou postavená r. 1810, městští zastupitelé zde sídlí od r. 1814. Zdobená pískovcovým schodištěm a znakem města nad vstupem. Vlevo od hlavní budovy přízemní stavba s volutovým štítem – dvoukřídlá vrata sloužila pro výjezd tehdejšího hasičského sboru.
#palac-dum-radnice-zamberk

radnice

Klasicistní radnice v Hlinsku byla postavena roku 1792 v čele místního náměstí.
#palac-dum-radnice-hlinsko

radnice

První radnice vystavěna v roce 1560. V letech 1716–19 vystavěna nová radnice v barokním stylu s vysokou sedlovou střechou a s cibulovitou věží. V l.1974–75 provedeny úpravy interiéru a zřízena obřadní síň. V budově sídlí Městský úřad.
#palac-dum-radnice-bystre

radnice

Před r.1360 na náměstí postavena gotická radnice, kamenná budova s věží. V letech 1739–1744 postavena nová barokní radnice, do které byla zakomponovaná i věž. R.1994 byly v radnici instalovány galerijní expozice Městského muzea a galerie.
#palac-dum-radnice-policka

radnice

Radnice postavená roku 1530 na parcelách tří starších domů s využitím architektonických článků z pardubické pernštejnské terakotové dílny. Přestavěna 1772, upravována v 19. a 20. století. Dnes sídlo městského úřadu, v přízemí restaurace.
#palac-dum-radnice-lazne-bohdanec

radnice

Současná radnice v Moravské Třebové vznikla po požáru 1541 na místě starší stavby téhož určení. Úpravy po požárech (1721, 1726, 1844). Restituce původního stavu při opravě 1954 (Klaudius Madlmayer).
#palac-dum-radnice-moravska-trebova

Regionální muzeum

Historická budova bývalé piaristické školy a gymnázia z roku 1719. V současnosti slouží potřebám Regionálního muzea.
#regionalni-muzeum-byvale-filosofske-gymnazium

Reichlova chata

Nejvyšší vrch Zábřežské vrchoviny (714 m n. m.), je odtud krásný rozhled do Orlických hor i Jeseníků.
#rozhledna-reichlova-chata