Památky olomoucký kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla zhotovena někdy před r. 1741 stejným autorem jako socha sv. Iva na protější straně silnice. U levé nohy světce původně stála ještě soška andílka, zvedajícího zavřenou knihu. Plastika je chráněna jako kulturní památka ČR.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-nenakonice

socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého pochází z r. 1732. Pískovcová socha světce s obvyklými atributy stojí na mohutném podstavci s nápisovou kartuší na přední straně a je doplněna dvěma konzolami v podobě mraků zakončenými postavami andílků. Od roku 1958 patří socha mezi nemovité kulturní památky ČR.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-prostejov

socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha sv. Jana z Nepomuku z roku 1736 na obecní návsi. Hodnotné dílo neznámého umělce z pískovce.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-hrubcice

socha sv. Jana Nepomuckého

Hodnotná socha z roku 1877 od F. Krejčiříka. Znázorňuje žehnajícího světce na novogotickém podstavci.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-urcice

socha sv. Jana Nepomuckého

Kvalitní barokní sochařská práce. Socha z pískovce vysoká 4 m. Na podstavci stojí štíhlá postava světce v kontrapostu s mírným esovitým prohnutím. Pravá ruka přidržuje otevřenou knihu a na ní položený biret. Oděn v obvyklém kněžském rouchu. Památkově chráněno od r. 1964.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-olomouc-chvalkovice

socha sv. Jana Nepomuckého

Pozapomenutá barokní kvalitní socha z roku 1748 v obci Krumsín.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-krumsin

socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana z Nepomuku z roku 1732. Cenná barokní práce u radnice města Štíty, původně byla socha pozlacená a polychromovaná.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-stity

socha sv. Jana Nepomuckého

Sochařská práce asi z roku 1709. Socha sv. Jana Nepomuckého osazena na kamenném sloupu. Spodní sokl přechází v hranolový podstavec. Přechází v hladký korintský sloup. Na vrcholu sloupu oblaka s andílky a poprsí sv. Jana Nepomuckého s křížem v náručí. Památkově chráněno od r. 1958.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-olomouc-svaty-kopecek

socha sv. Jana Nepomuckého

Velmi cenná barokní socha z r. 1731 od neznámého mistra zhotovena na podnět měšťana J. F. Prokeše se zajímavou historií svého přemísťování. Dnes opět na původním místě na náměstí TGM.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-prostejov-prostejov

socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha národního světce sv. Jana z Nepomuku v obci Malé Hradisko z druhé poloviny 18. století.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-male-hradisko

socha sv. Judy Tadeáše

Hodnotná pískovcová socha světce od neznámého umělce z 1. poloviny 18. století.
#socha-sv-judy-tadease

socha sv. Judy Tadeáše

Kamenná barokní socha stojí v poutní aleji. Kvalitní barokní sochařská práce. Střední římsa překryta mohutnými volutami, nad nimi hlavy andílků s křídly. Světec je oblečen do dlouhých nařasených šatů. V pravé ruce drží obrázek hlavy Krista. Památkově je chráněno od r. 1964.
#socha-sv-judy-tadease-olomouc-chvalkovice

socha sv. Libora

Kamenná socha sv. Libora z roku 1899 stojí u obce Určice. Sochu zde nechala postavit rodina Vláčilových. Sokl zdobí reliéf sv. Anny s Pannou Marií jako dítětem, sv. Libor je zpodobněn jako žehnající, držící v ruce biskupskou berlu a Bibli. Socha patří od r. 2001 mezi chráněné kulturní památky ČR.
#socha-sv-libora

socha sv. Linharta

Barokní socha svatého Linharta z r. 1771 byla původně zhotovena pro Klašterní Hradisko, ale v r. 1795 byla přestěhována. Dnes stojí u rozcestí na okraji obce Blatec.
#socha-sv-linharta-blatec

socha T. G. Masaryka

Původní bronzová socha od Otakara Španiela odlita r. 1938, pak zakopána, odhalena r. 1946. V r. 1953 zničena komunisty, následně vyvstaly silné nepokoje lidu, které byly potlačeny. V r. 1998 odhalena věrná kopie.
#pomnik-pamatnik-socha-t-g-masaryka-prostejov

socha žáby

Socha žáby stojí v centru obce. Vytvořena byla v roce 2009. Je tři metry vysoká, pět a půl metru dlouhá a asi deset tun těžká. Autorem sochy je Michal Olšiak. Žábu mají Tršice i ve svém znaku.
#socha-zaby-trsice

Sochův dům

Secesní vila z roku 1913 postavená pro tehdejšího litovelského starostu Sochu. Tehdy zde bylo umístěno i městské museum, na budovu byly osazeny historické kamenické prvky. Po roce 1945 budova připadla policejním složkám.
#palac-dum-sochuv-dum

sochy Herkulů

Sochy Herkulů z r. 1757, původně z hejčínského cukrovaru, dnes v Bezručových sadech v Olomouci.
#sochy-herkulu-olomouc

sochy sv. Josefa, sv. Jáchyma a sv. Libora

Pískovcové sochy sv. Josefa od Davida Zürna z r. 1711, sv. Jáchyma a sv. Libora z 2. čtvrtiny 18. století od Ondřeje Zahnera byly vytvořeny pro premonstrátský klášter Hradisko u Olomouce. Do Pěnčic přeneseny r. 1797. Restaurovány v letech 1911-1915 a 2010.
#sochy-sv-josefa-sv-jachyma-a-sv-libora

sokolovna

Sokolovna vznikla v secesním slohu v letech 1907 až 1908 podle projektu stavitele Otakara Pokorného. Dodnes slouží sportovcům TJ Sokol I. Prostějov, cvičencům, volejbalistům a boxerům. V salonku bývají představení loutkového divadla.
#sokolovna-prostejov-prostejov

Součkův dům

Součkův dům v Prostějově byl postaven roku 1902 podle projektu architekta Vladimíra Fišera. Fresky na fasádě vytvořil Jano Köhler.
#souckuv-dum-prostejov

Soudkova štola

Štola vznikla při podpovrchové těžbě břidlice pravděpodobně ve 2. polovině 19. století, nyní slouží jako zimoviště kriticky ohroženého vrápence malého a dalších letounů.
#technicka-pamatka-soudkova-stola

sousoší anděla s poutníkem

V roce 1888 na návsi v Týnečku postavena kaple Neposkvrněného početí Panny Marie. Původní barokní morový sloup, který na místě stál, zbourán. Nad portálem socha sv. Floriána.
#sousosi-andela-s-poutnikem

sousoší Kalvárie

Poloplastika Ježíše Krista na kříži se sousoším z roku 1836 jako dar za ukončení epidemie cholery. Na stranách na volutových konzolách sochy P. Marie a sv. Jana Evangelisty, na mohutném podstavci reliéf sv. Františka z Assisi. Pravděpodobně práce sochaře Antona Bernarda Kulzera. R. 2010 restaurováno
#pomnik-pamatnik-sousosi-kalvarie-jivova

sousoší Panny Marie, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého

Sousoší Panny Marie, sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého pochází z r. 1676. Některé prameny sousoší označují za soubor až z pol. 18. stol. Ve středu sousoší stojí P. Marie, po levici socha sv. Jana Nepomuckého, po pravici sv. Florián. Na římse sedí dva andílci. Chráněná kulturní památka od r. 1964.
#sousosi-panny-marie-sv-floriana-a-sv-jana-nepomuckeho

sousoší Piety

Barokní sousoší Piety bylo vytvořeno r. 1747. Socha truchlící Panny Marie, držící na klíně umučeného Ježíše Krista, je umístěna na podstavci s bohatou výzdobou z květin, palmet a mušlí. Uprostřed podstavce kartuš s reliéfem Krista, nesoucího kříž. Od r. 1958 patří mezi chráněné kulturní památky ČR.
#sousosi-piety-prostejov-vrahovice

sousoší Piety

Sousoší (tzv. Pietu), zachycující Pannu Marii Bolestnou držící v klíně mrtvého Ježíše Krista sejmutého z kříže, nechali zhotovit roku 1898 manželé Krátcí z Klopotovic ku cti a chvále Panny Marie.
#sousosi-piety-klopotovice

sousoší Piety

Sousoší Bolestné Panny Marie s Ježíšem Kristem (tzv. Pieta) dali v r. 1923 zhotovit Arnošt a Magdalena Sekaninovi z Hablova č. 18. V neděli dne 9. září 1923 bylo sousoší slavnostně vysvěceno olšanským farářem Ondřejem Otáhalem za účasti mnoha obyvatel z okolí.
#sousosi-piety-hablov

sousoší sv. Cyrila a Metoděje

Sousoší slovanských věrozvěstů a hlavních patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje bylo postaveno v roce 1885 a opraveno roku 1991.
#sousosi-sv-cyrila-a-metodeje-rataje

sousoší sv. Floriána

Sousoší sv. Floriána z r. 1733. Socha světce na trojb. podstavci se znakem světícího biskupa olomouckého Oty Egkha. Na zábradlí sochy sv. Václava, sv. Rocha, sv. Rozálie, sv. Františka Xaverského, sv. Karla Boromejského a neznámé světice.
#sousosi-sv-floriana