Památky olomoucký kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

socha oráče

Pomník oráče jako vzpomínka na selský sněm v r. 1848, kdy byla zrušena v Markrabství moravském robota za náhradu jako první v Rakousko-Uherské monarchii. Odhalen při 80. výročí selského sněmu.
#pomnik-pamatnik-socha-orace

socha Panny Marie

Barokní socha Panny Marie datovaná 1712. Na zadní straně podstavce reliéfní znak opatství kláštera Hradisko. Na podstavci na oblaku stojí postava Panny Marie zahalená do nařasených dlouhých šatů a pláště s rouškou přes hlavu. Kvalitní barokní sochařské dílo památkově chráněno od r. 1964.
#socha-panny-marie-olomouc-pavlovicky

socha Panny Marie

Socha Panny Marie je dílem mistra J. Havláska z Olomouce. Socha byla vytesána z jednoho kusu pískovce a umístěna na podstavec s keramickou cedulí. Její instalace bylo provedena v roce 1913. Více informací není známo.
#socha-panny-marie

socha Panny Marie Celenské

Socha z roku 1768 od neznámého sochaře je napodobeninou sochy z rakouského poutního místa Mariazell.
#socha-panny-marie-celenske

socha Panny Marie Hostýnské

Sochu nechal postavit někdy koncem 19. století František Klobouk a jeho žena Františka. Autorem díla je A. Beck z Kroměříže. V letech 1923-1924 zrekonstruována. Dne 11. 2. 2008 byla při vichřici poškozena, znovu opravena v roce 2013.
#socha-panny-marie-hostynske

socha Panny Marie Immaculaty

Pana Marie od Davida Zürna ml., chronogram obsahuje datum 1709. Osazena na válcovém podstavci. Nad ním reliéf sv. Kryštofa a pamětní nápis.
#socha-panny-marie-immaculaty

socha Panny Marie Svatokopecké

Sochu Panny Marie Svatokopecké nechali na místě zničeného kříže postavit v květnu 1946 místní rodáci Josef Klobouk a jeho bratr Karel. Socha připomíná zpustošení Klopotovic na sklonku druhé světové války, v květnu roku 1945.
#socha-panny-marie-svatokopecke

socha selky

Pomník selky (děvečky) v obci připomíná scelování pozemků v roce 1904. Sochu vytvořil jistý Beneš z Prostějova.
#pomnik-pamatnik-socha-selky

socha sv. Anny

Socha sv. Anny zhotovená r. 1901 stojí na jižním okraji obce Olšany u Prostějova v místě zvaném ,,Za humny". Pískovcová socha byla v r. 2015 nově zrekonstruována.
#socha-sv-anny-olsany-u-prostejova

socha sv. Antonína Paduánského

Barokní socha světce z r. 1786 od neznámého autora. Od r. 1958 kulturní památka.
#socha-sv-antonina-paduanskeho-plumlov

socha sv. Floriána

Barokní socha sv. Floriána z poloviny 18. století je kulturní památkou připisovanou moravskému sochaři G. Fritschovi. Také je nejvýznamnější památkou ve vsi Oplocany. Nachází se před bývalým velkostatkem ze 17. století. Nedávno byla nově zrestaurována.
#socha-sv-floriana-oplocany

socha sv. Floriána

Barokní socha sv. Floriána z r. 1768 stojí v centru obce Nákla na takzvaném Okolisku. Původně stála na jeho okraji, ale při celkové rekonstrukci návsi r. 2014 byla socha přemístěna do jeho středu.
#socha-sv-floriana-naklo

socha sv. Floriána

Hodnotná barokní pískovcová v obvyklé podobě stojícího římského vojáka Floriána v přilbici, v pravé ruce rozvinutý praporec a v levé vědro socha z 1. poloviny 18. století stojí v parčíku ve Vrahovicích. Autor neznámý. Od r. 1958 je socha chráněnou kulturní památkou ČR.
#socha-sv-floriana-prostejov-vrahovice

socha sv. Floriána

Kamenná socha z roku 1766 na odstupňovaném hranolovém podstavci v městysu Určice.
#socha-sv-floriana-urcice

socha sv. Floriána

Kulturní památka v obci Ohrozim, zdařilá socha sv. Floriána z pískovce z roku 1828.
#socha-sv-floriana-ohrozim

socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána od neznámého umělce. Vznik díla kolem roku 1736.
#socha-sv-floriana-hrubcice

socha sv. Floriána

Umělecky hodnotná, pravděpodobně lidová pískovcová socha sv. Floriána v Čehovicích v obvyklé podobě římského vojáka s korouhví hasícího hořící dům. Roku 1886 ji nechaly postavit dcery manželů Kovalowských. Roku 2002 deponována a nahrazena kopií. Od roku 1995 patří mezi chráněné kulturní památky ČR.
#socha-sv-floriana-cehovice

socha sv. Iva

Barokní pískovcová socha sv. Iva, stojící u cesty nedaleko Nenakonic, vznikla před r. 1741 a je dílem stejného autora jako protější socha sv. Jana Nepomuckého. Na čelní straně podstavce je v jemném reliéfu znak olomouckého kapitulního probošta Františka Ferdinanda Oedta.
#socha-sv-iva

socha sv. Jana Křtitele

Pozdně barokní plastika umístěna na nízkém krychlovém soklu s mocnými bočními volutami. Stojící postava světce v kontrapostu s obnaženou levou nohou a odhalenou hrudí. U nohou světce sedí beránek. Chráněná kulturní památka od r. 1964.
#socha-sv-jana-krtitele-mitrovice

socha sv. Jana Nepomuckého

Autorem barokní sochy je olomoucký sochař Jan Michael Scherhauf. Pochází z roku 1773. Socha vysoká cca 3,9 m. Výška bočních andílků 60 cm a sv. Jana Nepomuckého 190 cm. Stojící postava světce v kontrapostu. Chráněná kulturní památka od r. 1964.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-doubravice

socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní polychrom. pískovcová socha Jana Nepomuckého pochází z r. 1733. Skládá se ze dvou částí; starší je samotná socha světce, který přikleká na oblaka s hlavičkami andílků, novější částí je podstavec. Dílo vzniklo v obd. rozkvětu obce za Lichtenštejnů. Od r. 1958 patří mezi kulturní památky ČR.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-kostelec-na-hane

socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého byla zhotovena někdy před r. 1741 stejným autorem jako socha sv. Iva na protější straně silnice. U levé nohy světce původně stála ještě soška andílka, zvedajícího zavřenou knihu. Plastika je chráněna jako kulturní památka ČR.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-nenakonice

socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého pochází z r. 1732. Pískovcová socha světce s obvyklými atributy stojí na mohutném podstavci s nápisovou kartuší na přední straně a je doplněna dvěma konzolami v podobě mraků zakončenými postavami andílků. Od roku 1958 patří socha mezi nemovité kulturní památky ČR.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-prostejov

socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha sv. Jana z Nepomuku z roku 1736 na obecní návsi. Hodnotné dílo neznámého umělce z pískovce.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-hrubcice

socha sv. Jana Nepomuckého

Hodnotná socha z roku 1877 od F. Krejčiříka. Znázorňuje žehnajícího světce na novogotickém podstavci.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-urcice

socha sv. Jana Nepomuckého

Kvalitní barokní sochařská práce. Socha z pískovce vysoká 4 m. Na podstavci stojí štíhlá postava světce v kontrapostu s mírným esovitým prohnutím. Pravá ruka přidržuje otevřenou knihu a na ní položený biret. Oděn v obvyklém kněžském rouchu. Památkově chráněno od r. 1964.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-olomouc-chvalkovice

socha sv. Jana Nepomuckého

Pozapomenutá barokní kvalitní socha z roku 1748 v obci Krumsín.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-krumsin

socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana z Nepomuku z roku 1732. Cenná barokní práce u radnice města Štíty, původně byla socha pozlacená a polychromovaná.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-stity

socha sv. Jana Nepomuckého

Velmi cenná barokní socha z r. 1731 od neznámého mistra zhotovena na podnět měšťana J. F. Prokeše se zajímavou historií svého přemísťování. Dnes opět na původním místě na náměstí TGM.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-prostejov-prostejov

socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha národního světce sv. Jana z Nepomuku v obci Malé Hradisko z druhé poloviny 18. století.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-male-hradisko