Památky olomoucký kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého

Sloup vztyčený na rozcestí cest mezi Křelovem a Neředínem nese na vrcholu sochu Jana Nepomuckého, který v době jeho stavby nebyl oficiálně ani blahoslaven, natož svatořečen. Také datum poslední obnovy (leden 1948) v sobě nese historický paradox.
#sloup-se-sochou-sv-jana-nepomuckeho

Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce

Centrum ekologických aktivit Sluňákov bylo zal. městem Olomouc r. 2006, navazuje na činnost nadace a občanského sdružení Sluňákov (od r. 1989). Nízkoenergetický dům centra byl postaven v l. 2006-07 (hlavní cena Grand Prix architektů r. 2007- architekti O. Hofmeister, P. Lešek, R. Brychta, A. Halíř).
#palac-dum-slunakov-centrum-ekologickych-aktivit-mesta-olomouce

Smetanovy sady

Park v centru města založený v roce 1892 po stržení části hradeb pojmenovaný původně po Josefu Jungmannovi. V roce 1935 zde byl postaven pomník Bedřichu Smetanovi a změněno jméno. Dnes je tu mj. přes 50 druhů dřevin a moderní sochy.
#smetanovy-sady-ujezdec

Smetanovy sady

Park založen r.1820. Hlavní alej od arch. M. Machánka z r.1866 dlouhá 710 m. Roku 1925 zde odhalena socha B.Smetany a sady přejmenovány na Smetanovy. Od r.1902 je v areálu sadů Botanická zahrada se skleníky. Sady jsou nyní součástí výstaviště Flora.
#smetanovy-sady

Sobotín

Zámek z 1. pol 19. st. vznikl přestavbou Eisenbachovy zbrojovky, kdy byli majiteli panství podnikatelé bratři Kleinové. Jedná se o jednoduchou jednoposchoďovou stavbu v romantickém pojetí ve tvaru písmene L, dnes využíván jako hotel.
#zamek-sobotin

socha anděla

Barokní socha anděla s křížem s letopočty 1788 na kartuši a 1898 na podstavci (snad rok nějaké opravy) v obci Lutín. Autorem sochy je Ondřej Zahner. Na kartuši jsou písmena O:/L:F/.
#socha-andela

socha Karla Havlíčka Borovského

Pískovcovou sochu význačného českého básníka, novináře a politika Karla Havlíčka Borovského (1821-1856) vytvořil roku 1921 ak. sochař Julius Pelikán. Pomník dala v centru města Prostějova vybudovat Národní vzdělávací dělnická Beseda Havlíček.

socha oráče

Pomník oráče jako vzpomínka na selský sněm v r. 1848, kdy byla zrušena v Markrabství moravském robota za náhradu jako první v Rakousko-Uherské monarchii. Odhalen při 80. výročí selského sněmu.

socha Panny Marie

Socha Panny Marie je dílem mistra J. Havláska z Olomouce. Socha byla vytesána z jednoho kusu pískovce a umístěna na podstavec s keramickou cedulí. Její instalace bylo provedena v roce 1913. Více informací není známo.
#socha-panny-marie

socha Panny Marie Celenské

Socha z roku 1768 od neznámého sochaře je napodobeninou sochy z rakouského poutního místa Mariazell.
#socha-panny-marie-celenske

socha Panny Marie Hostýnské

Sochu nechal postavit někdy koncem 19. století František Klobouk a jeho žena Františka. Autorem díla je A. Beck z Kroměříže. V letech 1923-1924 zrekonstruována. Dne 11. 2. 2008 byla při vichřici poškozena, znovu opravena v roce 2013.

socha Panny Marie Immaculaty

Pana Marie od Davida Zürna ml., chronogram obsahuje datum 1709. Osazena na válcovém podstavci. Nad ním reliéf sv. Kryštofa a pamětní nápis.
#socha-panny-marie-immaculaty

socha Panny Marie Svatokopecké

Sochu Panny Marie Svatokopecké nechali na místě zničeného kříže postavit v květnu 1946 místní rodáci Josef Klobouk a jeho bratr Karel. Socha připomíná zpustošení Klopotovic na sklonku druhé světové války, v květnu roku 1945.

socha selky

Pomník selky (děvečky) v obci připomíná scelování pozemků v roce 1904. Sochu vytvořil jistý Beneš z Prostějova.

socha sv. Anny

Socha sv. Anny zhotovená r. 1901 stojí na jižním okraji obce Olšany u Prostějova v místě zvaném ,,Za humny". Pískovcová socha byla v r. 2015 nově zrekonstruována.

socha sv. Antonína Paduánského

Barokní socha světce z r. 1786 od neznámého autora. Od r. 1958 kulturní památka.

socha sv. Floriána

Barokní socha sv. Floriána z poloviny 18. století je kulturní památkou připisovanou moravskému sochaři G. Fritschovi. Také je nejvýznamnější památkou ve vsi Oplocany. Nachází se před bývalým velkostatkem ze 17. století. Nedávno byla nově zrestaurována.

socha sv. Floriána

Barokní socha sv. Floriána z r. 1768 stojí v centru obce Nákla na takzvaném Okolisku. Původně stála na jeho okraji, ale při celkové rekonstrukci návsi r. 2014 byla socha přemístěna do jeho středu.

socha sv. Floriána

Hodnotná barokní pískovcová v obvyklé podobě stojícího římského vojáka Floriána v přilbici, v pravé ruce rozvinutý praporec a v levé vědro socha z 1. poloviny 18. století stojí v parčíku ve Vrahovicích. Autor neznámý. Od r. 1958 je socha chráněnou kulturní památkou ČR.

socha sv. Floriána

Kamenná socha z roku 1766 na odstupňovaném hranolovém podstavci v městysu Určice.

socha sv. Floriána

Kulturní památka v obci Ohrozim, zdařilá socha sv. Floriána z pískovce z roku 1828.

socha sv. Floriána

Socha sv. Floriána od neznámého umělce. Vznik díla kolem roku 1736.

socha sv. Floriána

Umělecky hodnotná, pravděpodobně lidová pískovcová socha sv. Floriána v Čehovicích v obvyklé podobě římského vojáka s korouhví hasícího hořící dům. Roku 1886 ji nechaly postavit dcery manželů Kovalowských. Roku 2002 deponována a nahrazena kopií. Od roku 1995 patří mezi chráněné kulturní památky ČR.

socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní polychrom. pískovcová socha Jana Nepomuckého pochází z r. 1733. Skládá se ze dvou částí; starší je samotná socha světce, který přikleká na oblaka s hlavičkami andílků, novější částí je podstavec. Dílo vzniklo v obd. rozkvětu obce za Lichtenštejnů. Od r. 1958 patří mezi kulturní památky ČR.
#socha-sv-jana-nepomuckeho-ujezdec

socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého pochází z r. 1732. Pískovcová socha světce s obvyklými atributy stojí na mohutném podstavci s nápisovou kartuší na přední straně a je doplněna dvěma konzolami v podobě mraků zakončenými postavami andílků. Od roku 1958 patří socha mezi nemovité kulturní památky ČR.

socha sv. Jana Nepomuckého

Barokní socha sv. Jana z Nepomuku z roku 1736 na obecní návsi. Hodnotné dílo neznámého umělce z pískovce.

socha sv. Jana Nepomuckého

Hodnotná socha z roku 1877 od F. Krejčiříka. Znázorňuje žehnajícího světce na novogotickém podstavci.

socha sv. Jana Nepomuckého

Pozapomenutá barokní kvalitní socha z roku 1748 v obci Krumsín.

socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv. Jana z Nepomuku z roku 1732. Cenná barokní práce u radnice města Štíty, původně byla socha pozlacená a polychromovaná.

socha sv. Jana Nepomuckého

Velmi cenná barokní socha z r. 1731 od neznámého mistra zhotovena na podnět měšťana J. F. Prokeše se zajímavou historií svého přemísťování. Dnes opět na původním místě na náměstí TGM.
Zavřít reklamu