Památky olomoucký kraj

Výběr kraje
Filtr míst v přípravě - zatím jen experimentální rozhraní.
hrad tvrz zámek mlýn rozhledna kostel, chrám židovské památky ZOO, akvarium

Korunní pevnůstka

Korunní pevnůstka je součástí jedné z obranných linií tehdejší tereziánské pevnosti. Vznikla v letech 1754-1756. V areálu bývalé Prachárny je dnes muzeum, vnitřní část slouží ke kulturním akcím zdejšího sdružení. Areál je opravován od r. 2008.
#pevnost-bunkr-korunni-pevnustka

Korvínský dům

Korvinský dům - goticko renesanční měšťanský dům na Horním náměstí v Přerově. Zachována síťová gotická klenba v přízemí a zdobený renesanční vstupní portál. Po požaru v roce 1868 byl jeho gotický ráz z části setřen. Dnes slouží potřebám města.
#korvinsky-dum-prerov

kostel Bolestné Panny Marie

Kostel Bolestné Panny Marie v Kobeřicích byl vystavěn roku 1785. Barokní stavba s obdélnou lodí, půlkruhovým závěrem a čtyřbokou sakristií, nad jižním průčelím zvonová vížka. Před kostelem stojí socha sv. Floriána.
#kostel-bolestne-panny-marie-hradcany-koberice

kostel Božského Srdce Páně

Základní kámen novorománského filiálního kostela byl položen 31. května 1908 a v r. 1909 byla v sousedství započata stavba fary. Dne 26. června 1910 kostel vysvětil Dr. Karel Wisnar. V r. 1971 a potom v letech 1986-1987 proběhla rozsáhlá rekonstrukce.
#kostel-bozskeho-srdce-pane-hlubocky

kostel církve Českobratrské evangelické

Jednoduchá snad renesančně-barokní stavba asi z I. pol. 16.stol.Až do roku 1622 sloužil potřebám Jednoty bratrské. Roku 1626 zbořen, v letech 1668 – 1680 obnoven. Roku 1786 přestavěn na sklad soli a od roku 1923 navrácen českobratrské církvi.
#kostel-cirkve-ceskobratrske-evangelicke

kostel církve Československé husitské

Kostel církve Československé husitské byl postaven r. 1927 ve funkcionalistickém stylu. Pozoruhodností je schránka na hlavní fasádě budovy, kde je uložena prsť z několika bojišť legionářů – Zborov, Terron a Dos Alto (1933). V zadní části budovy je farní úřad.
#kostel-cirkve-ceskoslovenske-husitske-olomouc-hodolany

kostel Českobratrské církve evangelické

Evangelický kostel dostavěný v roce 1920 stojí v Husově ulici na břehu řeky Moravy. Jeho stavba započala v roce 1914 poté, co němečtí evangelíci už v roce 1902 nedovolili konání českých bohoslužeb v novém tzv. červeném kostele.
#kostel-ceskobratrske-cirkve-evangelicke-olomouc

kostel Českobratrské církve evangelické

Evangelický kostel z roku 1907–08 v Přerově. Před ním nejstarší socha J.A. Komenského na Moravě z roku 1874.
#kostel-ceskobratrske-cirkve-evangelicke-prerov

kostel Českobratrské církve evangelické

Kostel ČCE byl postaven v l. 1923-1933. Ukázka moderní sakrální architektury ve stylu purismu. Hlavní bohoslužebný prostor se nachází v 1. poschodí, součástí kostela je také byt faráře a hvězdárna. Od r. 2003 patří kostel mezi chráněné památky ČR. R. 2011 bylo v suterénu otevřeno regionální muzeum.
#kostel-ceskobratrske-cirkve-evangelicke-regionalni-muzeum

kostel Jména Panny Marie

Kostel Jména Panny Marie na Rejvízu pochází z let 1808-1809. Vznikl formou sbírky na podnět jesenického (frývaldovského) děkana a biskupského komisaře Johanna Rothera.
#kostel-jmena-panny-marie-rejviz

kostel Nalezení sv. Kříže

Kostel snad z 13. stol., prošel mnoha úpravami a přístavbami. Hřbitovní kostel sv. Kříže představuje zajímavou ukázku raně gotického slohu v severní části naší země.
#kostel-nalezeni-sv-krize-javornik

kostel Nanebevzetí Páně

Skřípovský kostel Nanebevstoupení Páně byl postaven v roce 1792, kdy byla obec jednou z největších na Drahanské vrchovině.
#kostel-nanebevzeti-pane

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farní kostel vznikl již před rokem 1339, kdy je písemně zmíněn. Několikrát vyhořel a byl přestavován. Z roku 1708 pochází dnešní barokní podoba. Součástí kostela je od roku 1897 i hřbitov.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-zlate-hory

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Chrám pochází z první poloviny 14. století. Kostel utrpěl při požáru r.1779 a při rekonstrukci byla dokončena jeho barokní přestavba. Koncem 20. století prodělal kostel celkovou rekonstrukci a byla mu navrácena gotická podoba.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-unicov

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Jednolodní barokní kostel byl postaven roku 1755. V průčelí je vestavěná čtverhranná věž s dvěma zvony. Fasády zdobí pilastry s římsovými hlavicemi. Bohatě členěný interiér. Před kostelem kamenný kříž z roku 1859 s Kristem. Na severní straně empírové sousoší Kalvárie z roku 1808.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-stity

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantní stavbou lázeňské obce Slatinice. Postaven byl v 18. století na mírném návrší pod vrcholem Malého Kosíře.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-slatinice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel postaven r. 1818 v místě zbořené svatyně zřejmě z 13. století. Jednoduchá stavba s obdélnou lodí, odsazeným obdélným závěrem s přístavky sakristií po stranách, nad západním průčelím nízká hranolová věž. Ke kostelu vedou kryté kamenné schody. Před kostelem sochy sv. Václava a sv. Ludmily.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-kokory

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel vznikl přestavbou pův. kostela nebo kaple v l. 1612–1620 na obj. Bohuše st. Kokorského z Kokor a na Laškově (pamětní deska). R. 1806 byl kostel výraznou přestavbou rozšířen. R. 1929 vyzdobil interiér akad. malíř Jano Köhler. Z mobiliáře je cenná zejm. rokoková varhanní skříň z r. 1740.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-laskov

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Na místě původního, snad gotického kostela, vystavěn r. 1710 nový kostel, přestavěný počátkem 19. století. Obdélná stavba s odsazeným čtvercovým závěrem, sakristií od jihu a věží nad západním průčelím. Mobiliář soudobý, ve věži dva zvony, varhany prodány. Od roku 2012 nemovitou kulturní památkou.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-nove-valterice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Novogotická stavba kostela Nanebevzetí Panny Marie pochází z poloviny 19. stol. Do roku 1894 byl u kostela hřbitov.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-stara-ves

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Novogotický kostel byl postaven na místě staršího dřevěného kostela z r. 1524. Nový kostel byl postaven r. 1874 dle návrhu ing. Eduarda Rittera. Ve věži visí zvony od známé zvonařky Laetitie Dytrychové. R. 1997 kostel poničila povodeň, r. 2000 celkově opraven. Od r. 2006 chráněná památka ČR.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-rapotin

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Novogotický kostel vznikl přestavbou gotického kostela (středověké jádro). R. 1605 byl pův. kostel renesančně upraven. R. 1643 byl zpustošen Švédy, opraven r. 1661. V l. 1859-62 novogoticky přestavěn (V. Vodička). V interiéru socha Madony z 15. stol., náhrobníky ze 16. stol. Zvony z l.1526 a 1547.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-cholina

kostel Nanebevzetí Panny Marie

První zmínka o kostele je z roku 1326. Nynější kostel pochází z let 1790 až 1793, věž je z roku 1578. R.1804 opraven, hrozilo zřícení. R.1872 znovu opravován. Poslední velká oprava proběhla v roce 1993.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-kralice-na-hane

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie založen snad ve 12. stol. Potvrzen na konci 14.stol. V letech 1847-48 byl radikálně přestavěn. Dnešní vzhled z úprav provedených v roce 1914.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-mostkovice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původně gotický kostel ze 13. století, barokně přestavěný v 17. století a s interiérem ve stylu vídeňského klasicismu z pol. 18. století.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-kojetin

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Renesanční kostel dal postavit v l. 1607-1610 kníže Karel z Münsterbergu, pův. jako luteránský kostel Nejsvětější Trojice. Zasvěcení kostela bylo změněno patrně při opravě r. 1672 na Nanebevzetí Panny Marie. Kostel opravován po požárech v l. 1744 a 1799. Ve 40. letech 20. stol. byl empírově upraven.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-moravsky-beroun

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Současný barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie vznikl přestavbou staršího středověkého gotického chrámu v r. 1742. Zřejmě ve stejné době byla postavena i fara. Kostel původně obklopoval hřbitov. Pod podlahou nalezena hrobka vladyky Jana Barského z Baště z r. 1562.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-horni-mostenice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Současný kostel vystavěn v padesátých letech 18. stol. Opravami prošel r. 1899, 1947 a naposledy počátkem 21. století. V kostelní zvonici umístěny tři zvony.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-velky-tynec

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Starší gotický kostel vyhořel v r. 1805. Jeho pozůstatkem je stojící mohutná got. věž z konce 15. stol. s erbem Berků z Dubé a Lipé. Nová kostelní loď vystavěna po r. 1807 v jiné orientaci než starší loď. Trojlodní chrámová stavba s cenným interiérem, především hlavní oltář se sochami.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-hnojice

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s gotickým jádrem z poč. 15. století. R. 1637 vyhořel avšak již do r. 1651 zcela opraven a přestavěn. Poslední velká přestavba v 80. letech 19. století, kdy získal současnou novorenesanční podobu.
#kostel-nanebevzeti-panny-marie-jesenik